Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A stratégiai közművek újra Telki tulajdonában

Közélet > Telki

2010-03-07


A hagyományos, év eleji polgármesteri beszélgetések sorában Telki 2010. évi költségvetéséről Danóczy Balázs polgármesterrel január 25-én Koós Hutás Katalin beszélgetett.

Drasztikus állami elvonások

Minden évben tekernek az önkormányzatok nyakán egyet. Idén nyugodtan mondhatjuk, hogy nem egyet tekertek, nem kettőt, hanem legalább hármat. Nagyon drasztikus állami normatíva-csökkentést hajtottak végre, ami Telki esetében azt jelenti, amíg 2008-ban 262 millió, 2009-ben 282 millió volt az állami normatíva, addig 2010-ben 260 millióra esett vissza, miközben a falu lakossága folyamatosan nő. 2008-ban 2900 főre, 2010-ben 3400 főre kaptuk gyakorlatilag ugyanazt az összeget.

Ami bennünket a legérzékenyebben érint, az a közoktatás finanszírozása. A költségvetésen belül nagy súlyt képvisel az iskola és az óvoda fenntartása, mivel egyre több a gyerek a településen. Amíg 2009-ben 135 millió forintot kaptunk 140 óvodás és 371 iskolás ellátására, addig 2010-ben 111 millió forintot kapunk 154 óvodásra és 386 iskolásra. A hiányzó részt a településnek kell kigazdálkodnia.

A költségvetésünk 680 milliós működési bevétellel és kiadással számol. Ehhez jön még 3-400 millió forintos beruházás, amelyben az idén igen magas önrésszel vállalt óvodapályázatunk is szerepel. Ha nyerünk-e, ami majd csak május környékén derül ki, bővíteni tudjuk az óvodai kapacitást egy új épület létrehozásával.

Az iskolában megkezdődött az angol anyanyelvű tanárok alkalmazása. Két éve az első évfolyamban indult olyan osztály, ahol angol anyanyelvi tanár is oktat, a felső tagozatban pedig mindenkinek legalább egy órát angol anyanyelvű tanár tart.

A stratégiai közművek újra a falu tulajdonába kerültek

Nagy kiadást jelent idén a falunak, hogy január elsejétől vízszolgáltatót váltottunk: leváltunk az érdi vízművektől és a tatabányai Észak-Dunántúli Regionális Vízműtől kapjuk mostantól a vizet.  A váltás a lakosságnak hatalmas vízdíjcsökkenést jelent, mert amíg a hatósági vízdíj 2009-ben nálunk 639 Ft + áfa volt köbméterenként, addig mostantól csak 320 forintot fizetünk. A dolog pikantériája, hogy a víz ugyanaz, hiszen eddig is a kemény, karsztos tatabányai vizet kaptuk, csak érdi közvetítéssel. A leválással egy időben visszavásároltuk az Érd és térsége Víziközmű Kft.-től a telki víziközmű vagyont is. Ez ugyan jelentősen megterheli a költségvetésünket, de a hosszú távon kitűzött céljaink közt sikerként könyveljük el, hogy először a szennyvíztisztítást szerveztük vissza az önkormányzat tulajdonába, s idén ugyanezt elértük a víziközmű vagyonnal is. Nagyon fontos a település jövője szempontjából, hogy az alapvető, stratégiai közszolgáltatások a falu tulajdonában legyenek.

Korszerű játszóterek épülnek uniós forrásból

Idén a településközponti pályázat második fordulójában is eredményesen szerepeltünk, s egy százhúsz millió forintos projektet valósítunk meg közösségi terek létrehozására, amiből százmillió uniós támogatás és húszmillió az önrész. Ez játszóterek felújítását, új játszóterek és egy új sportpark építését jelenti. Jelenleg csak a Muskátli utcában van olyan játszótere Telkinek, ami az uniós szabványoknak megfelel. Most ez kiegészül négy további játszótérrel: a Beccoban, a Mandula közben a kisiskolás korosztálynak, az Öreghegyen, az új lakórészen az óvodásoknak, a körforgalom melletti területen felső tagozatosoknak egy park jellegű játszótér épül, végül a 056-os területen, a Tüzép mellett egy gördeszka-, görkorcsolyapálya készül, valamint egy futópálya erdei tornaszerekkel, négyezer négyzetméteren. Várhatóan a nyáron megtörténik a kivitelezés is, így iskolakezdésre a gyerekek és a felnőttek egyaránt használatba vehetik az új közösségi tereket.

A telki kórház utcájában magánerős beruházásban szolgáltatóházak épülnek, jelenleg 90%-os készültségi fokban állnak. Az egyik épületbe költözik le még az idén az orvosi rendelőnk és a védőnői szolgálat, közvetlenül a gyógyszertár mellé.


Reményeink szerint még szintén ebben az évben elindul a CBA és a körforgalom építése a Muskátli és a Napsugár utca kereszteződésében. Itt már zajlik az engedélyezési eljárás.

Hagyományossá vált rendezvények a megújult Pajtában

A kulturális rendezvényeinknél már kialakult egy hagyományokon alapuló, kiérlelt sorrend: Telki Fesztivál, Falu disznaja, Falu káposztája, egészségnap, adventi vásár, a Kapcsolatok előadás-sorozat és sorolhatnám. Annyi változott, hogy már egy megújult, kulturált teret tudunk biztosítani a helyi rendezvényeknek a Pajta és környékének rendbe tételével. Az eredeti épületet hitelesen megőrizve sikerült a korszerűsítést megoldani. Az embereknek már kötődése volt ehhez a helyszínhez, s a felújítást sikerült olyan hitelesen - mindent megőrizve, amit lehet - végrehajtani, hogy átadáskor nem kellett újra belaknunk: ott folytattuk a közösségi programokat, ahol az épületet megrongáló vihar előtt abbahagytuk.

Időben hozzá igazítottuk magunkat a takarónkhoz

Ebben az évben mást nem tervezünk, inkább arra koncentrálunk, hogy ne hagyjunk ki egyetlen pályázatot sem, ami a falu számára lehetőséget, külső forrás bevonását jelentheti. A válságot a bevételeinkben – az intézmények működési bevételei, átengedett és helyi adók – természetesen érzékeljük, de nem olyan mértékű ez, hogy drámai hatást gyakorolna az önkormányzat működésére.

Nem lesz könnyű 2010, de annyival nyugodtabban tekintünk ez elé az év elé, hogy mi még 2006 végén, 2007 elején meghoztuk azokat az intézkedéseket, ami szükséges volt a hatékony és biztonságos működéshez. Így a nehezedő körülmények ellenére sem kell visszalépnünk, feladnunk abból, amit eddig elértünk.


Vissza