.

2020. May 25. Monday, Orbán napja van. Tizenháromezer példányos, ingyenes regionális havi lap, heti hírlevél és napi frissítésű honlap
Kereső
 
Iránytű Heti Hírek

Galéria

Belépés a fórumba


Milliárdos közterületi fejlesztés Budakeszin

Budakeszi > Gazdasági rovat
2018-02-20
1000 olvasás

Január 11-én lakossági kérésre tájékoztató fórumot tartott az önkormányzat a Szivárvány óvodában az érintett utcák lakóinak a Kert és a Domb utca csomópontja környékén tervezett közterületi fejlesztésekről annak kapcsán, hogy a Tímár Vaskereskedés és az Egyesült Acél Kft. eladta az ingatlanát a Lidlnek, amely áruházzá alakítja át az ott álló csarnokot.A Lidl és Budakeszi önkormányzata megállapodása szerint az áruház 300 millió forintot fordít a Kert utca környéki közterületek fejlesztésére. Ehhez adódnak a több éves önkormányzati előkészítő munka eredményeként elnyert és a még elbírálás alatt álló pályázatok, melyek összesen 1,2 milliárd forintot tesznek ki.

Budakeszi jelenleg egyik legrendezetlenebb területe a dinamikusan fejlődő Makkosmária és a külterületi Nagyszénászug kapuja. Potenciális vállalkozási területként is jelentős értéket képvisel. Fontos közösségi érdek a Patak utcából megközelíthető, önkormányzati tulajdonú volt szennyvíztisztító telepből a rekultivációt követően vállalkozói park (2,6 hektár) kialakítása is.  

A fejlesztések többségének megvalósulását 2019 végéig már aláírt szerződések, megállapodások biztosítják.

A területen várható önkormányzati beruházások, melyeknek pénzügyi fedezete biztosított:

1.    A Fő utca szerviz útjának burkolati felújítása az Erdő és a Kert utca között csapadékvíz-elvezetéssel, térköves parkolók kialakításával bruttó 31,5 millió forint VEKOP pályázati forrásból 2018 nyarának végéig.

2.    A Kert utca Fő és Patak utca közötti szakaszán az ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek cseréje a Fővárosi Vízművek beruházásban, majd az útpálya felújítása belterületi utak felújítására elnyert bruttó 62 millió forint pályázati forrásból 2018 nyarának végéig.

3.    A Kert utca Megyei útig terjedő szakaszán az Árnyas utcától felfelé a burkolat helyreállítása dupla emulzióval, és egy nyílt csapadékvíz-elvezető betonárok kiépítése; az Árnyas utcáról lefelé zárt csapadékvíz-elvezetés és az aszfaltburkolat helyreállítása a Domb utcai csomópontig bruttó 113 millió forintból, 100,5 millió forint vis maior pályázati támogatással, 2019. december 31-i határidővel. (A beruházás feltétele, hogy elkészüljön a csapadékvíz elvezetésének a Domb utcai csomópontba tervezett körforgalom alatti, a Patak utcában pedig az árokig elvezető, befogadó része, lásd 5. pont.)

4.    Körforgalom kialakítása a Kert, a Domb és a Patak utca csomópontjában a szükséges közműkiváltásokkal a Lidl 300 millió forintos keretéből 2019. év végéig.

5.    A makkosi csapadékvíz befogadásának kiépítése a Patak utca mentén a Kert utcától a budakeszi árokig a Lidl 300 millió forintos kerete terhére a közműkiváltások függvényében 2018-2019 év folyamán.

6.    A Patak utca teljes felújítása a szükséges közműkiváltásokkal, közvilágítással, valamint buszmegállók kialakításával a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018-2019 év folyamán.

7.    Az áteresz megerősítése és a MOL-benzinkútnál, az úttorkolat kiszélesítése a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018-2019 év folyamán.

8.    Az Akácfa utcában útépítés közvilágítással a Kert köz és a Patak utca között a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018. év folyamán.

9.    P+R parkolók (42 db), valamint fedett kerékpár tároló kialakítása az Akácfa utcában a Kert köz és a Patak utca között bruttó 26 millió forint VEKOP pályázati forrásból 2018 nyarának végéig.

10.    Gyalogos-kerékpáros híd kialakítása a budakeszi árok felett a Budaörsi útról az Akácfa utcához a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018-2019 év folyamán.

11.    A Kert közben útépítés közvilágítással és csapadékvíz elvezetéssel a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018-2019 év folyamán.

12.    Átvezető út építése a Kert utcából a Szász utcába a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2019 év végéig.

Ez összesen 532,5 millió forint.

Pályázati szakaszban van még a volt szennyvíztisztító rekultivációja (kb. 200 millió forint), 2,6 hektáros vállalkozói park kialakítása (kb. 200 millió forint), valamint a makkosmáriai csapadékvíz levezetése a Makkosi út - Árnyas utcán keresztül (kb. 315 millió forint), ami összesen további 715 millió forint.

Tervezés alatt áll a buszvégállomás áthelyezése és a Fő utca, Budaörsi, Kert, Patak, Akácfa és Domb utca közlekedésének szervezése.

A fórumon Keszei Gábor a Lidl Magyarország képviseletében elmondta: a területen a csarnok átalakításával jön létre az áruház. A kerítésen belül saját parkolóval rendelkeznek majd. Az autó- és teherforgalmukat a Budaörsi út felől, az Akácfa utcai bejáraton tervezik bonyolítani, de szeretnék, ha gyalogosan az áruház minden irányból megközelíthető lenne. A gépészeti részt a Kert utca felőli oldalon építik ki, de takarófallal védik majd a lakóépületeket a zajtól. Nyitva tartás hétfőtől szombatig 7-21 óráig, vasárnap 7-17 óráig várható.

A lakók javaslatokat fogalmaztak meg a Domb utca összekötésére az új szennyvíztisztító telepre vezető aszfaltúttal, valamint a Kert és az Akácfa utcaátmenő  forgalmának minél nagyobb mértékű korlátozására.

Mivel ez a településrész sem nélkülözheti az intézményi területet, az önkormányzat a HÉSZ módosítását tervezi, hogy gazdasági övezetben intézmény is elhelyezhető legyen. A másik megoldás a Káposztásként ismert közeli területen ingatlanvásárlás vagy szerzés település-rendezési szerződés keretében.

A témában a január 25-i testületi ülésen már döntéseket is hozott a testület. Eszerint a polgármester kiemelt figyelmet fordít a 2742/1 és 2 hrsz-ú telkeken megvalósuló ingatlanfejlesztésnél a részletes egyeztetésre a Kert utca felőli kerítés, a területen felállítandó „totemoszlop”, az áruház áruforgalmának, nyitva tartási idejének és gépészeti berendezéseinek elhelyezéséről.

A területre vonatkozó összes fejlesztés figyelembe vétele mellett az önkormányzat közlekedési hatástanulmányt készíttet, melyre az Ép-Totál, az Unitef-Szalamandra és a Tandem Mérnökiroda Kft-től kér ajánlatot. A szakértői anyagra a költségfedezetet az ez évi költségvetésben biztosítja az önkormányzat.     Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére 1,5 millió forintot biztosítanak. (X)

Nyomtatható verzió

Vissza | A lap tetejére

     
     

www.budakornyekiiranytu.hu 

Made by EG-LOGIC