Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pályázatot hirdet Nagykovácsi

Gazdasági rovat > Nagykovácsi

2022-11-29


nagykovacsi_cimer.jpgNagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős, nyilvános, egyfordulós pályázaton kívánja üzemeltetésre bérbe adni a kizárólagos tulajdonát képező, a Pályázati Kiírási Dokumentációban és annak mellékleteiben részletezett komplett víziközmű rendszert. A Pályázati Kiírás egyidejűleg mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazatra (ivóvíz és vezetékes szennyvízelvezetés) kiterjed.HIRDETMÉNY

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező
komplett víziközmű rendszer bérletére és üzemeltetésére


Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős nyilvános, egyfordulós pályázaton kívánja üzemeltetésre bérbe adni a kizárólagos tulajdonát képező, a Pályázati Kiírási Dokumentációban és annak mellékleteiben részletezett komplett víziközmű rendszert. A Pályázati Kiírás egyidejűleg mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazatra (ivóvíz és vezetékes szennyvízelvezetés) kiterjed.

A pályázat kiírója a tulajdonos:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
Képviseli: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Telefon:     +36 26389566
E-mail:     titkarsag@nagykovacsi.hu

A pályázat lebonyolítója:
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1.
Képviseli: Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd
Telefon:     +36 12090063
E-mail:     iroda@sandorlegal.hu

A részletes Pályázati Kiírási Dokumentáció beszerezhető elektronikus úton a Lebonyolító iroda@sandorlegal.hu e-mail címre küldött e-mailes igénylés útján. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Nagykovácsi, Víziközmű pályázat”. Lebonyolító a részletes Pályázati Kiírási Dokumentációt elektronikus úton küldi meg az igénylésben meghatározott e-mail címre, az igénylés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül. A nem megfelelő tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött igénylés kapcsán Kiíró, vagy Lebonyolító nem vállal felelősséget. A pályázaton való részvétel, így érvényes ajánlattétel feltétele a részletes Pályázati Kiírási Dokumentáció igénylése és átvétele. Pályázó felelőssége, hogy a Pályázati Kiírási Dokumentáció igénylése, beszerzése olyan időben történjen, hogy a Pályázat elkészítésére és összeállítására elegendő idő álljon rendelkezésre.

A Pályázati Kiírási Dokumentáció beszerzésének jogvesztő határideje: 2022. november 30. (benyújtási határidő).

Nagykovácsi, 2022.10.24.


Kiszelné Mohos Katalin
Polgármester
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata


Vissza