Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Jöhet a pályázati kiírás

Építészet > Zsámbék

2022-11-16


zsambek-romtemplom.jpgTavaly decemberben közbeszerzést írtak ki a zsámbéki romtemplom építéstörténeti tudományos és műszaki előkészítő dokumentá-ciójára, mely egy későbbi tervpályázat első lépése lehet. A közbeszerzés eredménye idén áprilisban lett nyilvános. A nyertes ajánlattevő a Tripartitum Építész Műhely lett. Azóta a mintegy 800 oldalas építéstörténeti és műszaki dokumentáció is elkészült.A dokumentáció a következő munkarészeket tartalmazza:

- Építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékletár - dr. Bozóki Lajos
- A romtemplom és környezetének története 1945 után - Klaniczay Péter
- Kőtári és beépített faragványok értékleltára Lapidarium Hungaricum rendszerben - dr. Fehér Krisztina
- Elméleti rekonstrukció - Szőke Balázs
- Restaurátori beavatkozások ismertetése - Osgyányi Vilmos
- Festőrestaurátori feladatok - Dr.habil. Bóna István
- Kőzettani szakvélemény az Öregtemplom romfalairól - Lógó Benedek
- Romok és műemlékvédelem - Buzás Gergely
- A zsámbéki premontrei templom és a budapesti Árpád-házi Szent Margit (Lehel téri) templom összehasonlító elemzése - Deák Zoltán
- Felmérések: Geodéziai felmérés 2D és 3D formátumban, építészeti felmérés 1:50 léptékben 2D és 3D állományban, a modellen az ásatási helyek és mélységek feltüntetésével - Tripartitum Építész Műhely, Fekete Attila, Szőke Balázs
- Talajvizsgálati jelentés - György Csaba, Dr. Vásárhelyi Balázs
- Statikai szakvélemény - Dr. Lógó János
- Faldiagnosztikai szakvélemény az Öregtemplom romfalairól (só és nedvesség vizsgálat) - Zádor Oszkár

Az előkészítő munka eredményei hamarosan nyilvánosságra kerülnek.

zsambek-romtemplom.jpg„Jelenleg a tervpályázat előkészítése zajlik: a kiírás-tervezetet megküldtük az Építési és Beruházási Minisztériumnak, valamint a bíráló bizottság meghívott tagjainak, akik még véleményezhetik a tervpályázati kiírás tervezetét, ezen megjegyzések figyelembevétel pedig elvégezzük az utolsó simításokat. Az elfogadásról képviselő-testületi döntés november végén születhet, így leghamarabb az önkormányzat decemberben hirdetheti meg a tervpályázatot" – közölte az epiteszforum.hu-val Marthi Zsuzsa, Zsámbék főépítésze.

A projekt víziójának meghatározásában a városvezetés együttműködött a Premontrei Rend helyi képviselőivel és a Magyar Kastélyprogram Kft. több jelentős műemléki és turisztikai projektet levezénylő szakembereivel, hogy az építészeti és művészettörténeti szempontok érvényesítésén túl összehangolják a turisztikai, kulturális és egyházi fejlesztési célokat is. Az építészeti program megfogalmazásához a projektvezetők olyan építészekkel is konzultáltak, akik korábban már jelentős műemlékrekonstrukciós projektek tervezési feladatait látták el, és áttekintették a szakterület jelentős hazai és külföldi példáit is, elemezve azok megvalósulása utáni tapasztalatokat.

Abban egyetértés mutatkozott, hogy a jelenlegi állapot utolsó órás és ezt az elkészült műszaki dokumentáció is egyértelműsíti. Mindemellett a rom állapot „ön"-fenntarthatósága is kérdéses, ezért a romegyüttes rekonstrukciója mellett, annak komplex fejlesztésében is gondolkodnak. Így világi és egyházi célra egyaránt hasznosítani kívánják a tervezett épületegyüttest az idetelepítendő funkciók szinergikus hatásait is kihasználva, összhangban a helyszín, a város és a Zsámbéki-medence, mint turisztikai desztináció adottságaival. Ennek részeként cél a templom szakrális funkcióinak visszaállítása mellett a történelmi múltat élményszerűen bemutató épület- és környezetmegújítási program megvalósítása, amelynek részeként megvalósulna egy multifunkcionális konferencia termet is magába foglaló látogatóközpont, valamint a Premontrei Rend férfi ágának visszaköltöztetése érdekében kialakítandó új rendház is.

Kérdés, hogy milyen formát kaphatnak az újonnan létesített részletek, illetve a használni kívánt templom kiépítésének műfaja is lázban tartja az örökség szerelmeseit. Marthi Zsuzsa az epiteszforum.hu munkatársa, Pleskovics Viola kérdésére elmondta, hogy „a kiírás célja, hogy olyan építészeti válaszokat ismerhessünk meg a romegyüttes megújításához, amelyek összhangban vannak a magyar keresztény államalapítás történelmi korszakának szellemiségével, és amelyben az jelenti a legfőbb építészeti kihívást, hogy a mai kor építészeti eszközeivel, anyagaival és technológiáival, miként lehet a legautentikusabban és legélményszerűbben bemutatni a középkori szakrális helyszínt az utókor számára".

A templom és kolostorrom a magyar államiság kialakulásának fontos időszaka óta áll itt mementóként, így a legfontosabb feladat a jelen kor megújítói számára a középkori helyszín atmoszférájára, építészeti minőségére és szakralitására méltó építészeti reflexió megadása. Ezért a szélsőségesen idegen identitású, a hangsúlyos didaktika kedvéért túl konfrontatív kortárs kiegészítéseket kerülnék, de ez nem jelenti azt, hogy a mai építészeti megoldások alkalmazása teljesen ki lenne zárva.

A jelenlegi gazdasági helyzet miatt egyelőre bizonytalan, hogy a tervezett projekt, részben vagy egészben mikor folytatódhat, de a jövőbeli megvalósulásának biztos kezdeti pontját jelenthetik majd a nyertes pályaművek.

forrás: epiteszforum.hu

Kapcsolódó cikkünk: Megmenthető-e a zsámbéki templomrom? - 2017-04-18

Újjáépíthetik a zsámbéki romtemplomot - 2022-01-10


Vissza