Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Egy színes lapocska

Olvasói levelek > Perbál

2020-11-30


A vírus miatt ritkán hagyom el a házat, csupán vásárolni megyek néha egy környékbeli áruházba. A parkoló térkövén egy szélkergette színes lapocska. Felveszem.  Magyar Természetjáró Szövetség Jelzés: Sárga sáv. Útvonal: Zsámbék - Szent Ferenc-kút - Templomrom - Nyakas-hegy – Perbál. Csak úgy egyszerűen – "Perbál". Sem nevezetes épület, sem érdekes találkozási pont, még csak egy buszmegálló sem, csak simán, "Perbál". 1978 - ban amikor asztalitenisz csapatunk NB II-es bajnokságot nyert, a rivális edző megkérdezte tőlem: „A mezeteken szereplő PERBÁL az egy vállalat?” Már akkor sem értettem, hogy történelmünk és legendáink ismeretében miért vagyunk ennyire rejtőzködőn szerények.

Hazafelé jövet eszembe jut, hogy az ötvenes évek elején édesanyám agyagedényben több ezer római pénzérmét talált. Bár a Nemzeti Múzeum darabjáért csak húsz fillért adott, már a lelet érintése és anyám hozzáfűzött meséje elég volt ahhoz, hogy büszke perbáli gyereknek érezzem magam. Mesélt Aquincumról, és hogy Perbál a nevét egy római katonától, Perbáldustól kapta. Ma már sokkal többet tudunk Szent István gyóntatójáról, Perbaldusról, a szent remetéről és a köréje gyűlt hívek közösségéről. Arról, hogy XII. század végén III. Béla francia felesége kíséretéhez tartozó Aynard-család királyi adományként kapta meg az akkor már virágzó Pest megyei Zsámbék és Pilis megyei Perbál községeket, és hogy a tatárjárást követően Aynárd itt épített várat. Ismerjük a Szent Miklós tiszteletére szentelt középkori, majd annak romjaira épülő Szent Anna-templom történetét. Tudunk az itt élőket sújtó törökdúlásról, az elnéptelenedésről, a később helyükre telepített iparos és földművelő svábok falut építő szorgalmáról és a gyalázatos, II. világháborút követő kitelepítésükről.

A régi útikönyvek barokk templomot, vízimalmot és egy paraszt barokk házat emlegettek. A vízimalom más funkciót kapott, az órásház lassan elenyészik, maradtak a temető faragott sírkövei.

Szerencsére, mégiscsak történt valami! Híreket kaptunk az iskola építési területének régészeti feltárásról, a templombelső restaurálásáról, a parókia felújításáról, egy turista pihenőpont létesítéséről, ám nem kapunk híreket az évek óta tervezett Fehér úti kápolna helyreállításáról.

Sajnos eldugottan rejtőzködik a Schindekrum mellett elhaladó vadregényes út és a köbölkúti forrás csodálatos környéke is. Fel kellene támasztanunk Perbál közszájon forgó legendáit, olyanokat, mint pl. József Attila története, aki Perbálon vadászott egyszer a helyi fővadász vendégeként, s akár annak Balázs nevű kisfiához is írhatta volna az Altató című versét. A költő perbáli emlékét erősítené középületünk homlokzatán a KIS BALÁZS ÓVODA-felirat. Az elcsépelt Piactér helyett legyen inkább Anna-piac vagy valami más, a település történetéhez fűződő elnevezés.

Időszerű lenne az is, hogy a Perbálon élő, országosan elismert művészeket, sportolókat és más köztiszteletben álló személyeket az önkormányzat díszpolgárai közé fogadja, e megbecsülésükkel is emelve községünk hírnevét.

Vírus ide vagy oda, köznapi nyelven mondva Perbál folyamatosan „pofásodik”. Utcák burkolata, iskola- és óvodabővítés, játszótér, egészségház, piactér, hogy csak a látványosabbakat említsem. Itt az ideje, hogy e létesítmények mellett községünk története is kiemelt hangsúlyt kapjon, hogy az ide tévedt vándornak legyen kedve egy kicsit nézelődni.

Szilágyi LászlóVissza