Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Keresztény értékrend, út a felsőoktatásba

Kultúra > Zsámbék

2014-10-30


A Zsámbéki Keresztelő Szt. János Iskolaközpont tizenkét évfolyamos katolikus iskola a Zichy-kastélyban, a volt tanítóképző főiskola épületében. Általános iskolája a főiskola gyakorlóiskolája volt, 2003 óta ez gimnáziumi oktatással egészült ki. Fenntartója a Gödöllői Premontrei Perjelség, s nem azonos a szintén premontrei fenntartású szakiskolával

Az intézmény célja: keresztény értékrendű fiatalok nevelése, eredményes felkészítés a felsőfokú tanulmányokra, átlagosnál nagyobb általános műveltség átadása. Kiemelt oktatási területei: matematika, idegen nyelvek, művészetek, humán tárgyak. Az iskola Theolingua nyelvvizsgahely, a diákok felkészülhetnek az itt letehető, államilag elismert nyelvvizsgákra (angol és német). Az informatika-órákon elérhetővé válik a külföldön is elismert ECDL-bizonyítvány megszerzése. Szaktantermek: természettudományi, képző- és iparművészeti, kézműves, dráma, néptánc, ének-zene, informatika, idegen nyelvi. A gimnázium kétféle képzést kínál a jelentkezőknek: alapképzést és emelt óraszámú képzéseket.

A gimnáziumi alapképzés az államilag előírt óraszámok szerint működik, tartalmazza a katolikus iskolákra jellemző hittanoktatást, az iskola saját tantárgyi preferenciáit.

Az emelt óraszámú képzéseken egy tantárgy vagy tantárgycsoport emelt óraszámú tanulása folyik külön tanárral, külön csoportban, beépítve a gimnáziumi alapképzésbe. Választhatók:
• matematika (heti óraszáma: 5+5+5+6), cél: műszaki vagy gazdasági pályák (fizika és történelem fakultációkkal);
• angol vagy német nyelv (heti óraszáma: 5+5+5+5, az utolsó két évben 2-2 órával bővíthető), cél: magas szintű idegennyelv-ismeretet igénylő pályák;
• rajz és vizuális kultúra (heti összóraszáma: 5+4+4+4), cél: rajzfelvételit igénylő pályák (belsőépítész, média designer, fotográfus stb.);
• humán tantárgycsoport (heti összóraszáma: 8+8+9+11): irodalom, történelem és filozófiatörténet. Cél: bölcsészet- és társadalomtudományok, illetve latin szakkörrel kiegészítve: jogi pálya.

Történelmi környezet – XXI. századi színvonal. Kívül-belül megújul a zsámbéki Keresztelő!

Az iskola épületei 2016 elejére teljes felújításon esnek át. 2014 szeptemberében átadták az új, rekortán burkolatú sportpályát. A két kosárlabda- és egy kézilabdapálya, futó-, magasugró- és távolugrópálya esti használatát nagy teljesítményű halogénreflektorok biztosítják.

Még 2014-ben megújul a díszteremként is funkcionáló Catharineum, amely a színvonalas rendezvények méltó otthona lesz. Végül a Zichy-kastély eddig felújítatlan épületrészei születnek újjá: a történelmi épület izgalmas, modern iskolatérré válik. Gyönyörű, egyedi tornaterem, 200 férőhelyes ebédlő, új informatikaterem és szaktantermek, zenetermek, koncertszobák, közösségi terek, 44 férőhelyes kollégium és még sok újdonság áll hamarosan a diákok és tanárok rendelkezésére.

www.kszj.huiskola@kszj.hu – 23/565-567

Gimnáziumi nyílt nap: 2014. november 12., szerda, 8–11.35 (x)


Vissza