Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


570 ezer fővárosi és Pest megyei adózó kap értesítést a NAV-tól

Gazdasági rovat > Pest megye

2014-09-19


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkezdte az éves folyószámla-kivonatok és pótlékértesítők kiküldését, melyet október 31-ig minden érintett megkap. Az idén mintegy 525 ezer fővárosi és Pest megyei magánszemély, illetve 45 ezer gazdálkodó számíthat az iratra.

Az adófolyószámlájukról azok kapnak – tájékoztató levéllel kísért – kivonatot, akiknek 2013. december 31-én legalább egy adónemben ezer forintot meghaladó tartozásuk vagy túlfizetésük volt. Az elektronikus bevallók nem kapnak papír alapú értesítést, ők az Ügyfélkapun keresztül bármikor megtekinthetik folyószámlájuk aktuális állapotát.

A NAV a kivonatokkal egyidejűleg az éves pótlékértesítőket is kiküldi. Ez utóbbira azok számíthatnak, akik 2013-ban nem, vagy csak késve teljesítették fizetési kötelezettségüket. Az elektronikus bevallók pótlékkal való érintettségüket előreláthatólag július végétől nézhetik meg az eBEV-szolgáltatásokon belül elérhető folyószámla-lekérdező segítségével. Az elmúlt évre felszámított késedelmi pótlékot legkésőbb 2014. november 17-ig kell befizetni a pótlékértesítőben megnevezett költségvetési számlára.

Érdemes kellő figyelmet fordítani a folyószámla-kivonatok illetve a pótlékértesítők értelmezésére – melyhez a tájékoztató levél is segítséget nyújt –, s amennyiben az érintett eltérést tapasztal a saját és a kapott nyilvántartás között, úgy célszerű felvenni a kapcsolatot az illetékes adóigazgatósággal. Egyeztetésre írásban, személyesen és telefonon (a 40/20-21-22 számon a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül) is lehetőség van. Az írásbeli egyeztetést gyorsítja, ha az ügyfél a www.nav.gov.hu honlapról letölthető „Folyószámla-kivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtatványt használja.

A folyószámlán mutatkozó tartozást célszerű minél előbb rendezni – hiszen azt a megfizetés napjáig késedelmi pótlék terheli – akár csekken, banki folyószámláról átutalással, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyás fizetéssel. Csekk kérhető írásban, elektronikusan (mindkettőnél érdemes a NAV honlapján elérhető „Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez” elnevezésű űrlapot használni), telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén (40/42-42-42) vagy az ÜCC-n keresztül, továbbá személyesen az ügyfélszolgálatokon. Csekket kizárólag a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek igényelhetnek.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága


Vissza