Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Érdemi érdekegyeztetést sürgetnek a polgármesterek

Közélet > Pest megye

2014-07-02


Nincs érdemi egyeztetés a kormány és az önkormányzatok között, ezért a magyar polgármesterek tizedik világtalálkozójának résztvevői azt kérik, tekintsék partnernek őket - áll a vasárnapi zárónyilatkozatban, amelyet a MÖSZ tagjai fogadtak el a gödöllői királyi kastélyban szervezett kétnapos találkozón.

Az MTI-hez is eljuttatott, Gémesi György, a Magyar Önkormányzati Szövetség (MÖSZ) elnöke által aláírt dokumentumban hangsúlyozták, hogy a kistelepülési rendszer érték, a magyar kulturális örökség része, ezért mindent meg kell tenni fennmaradásáért. Kifogásolták azonban, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása csökkenti az önállóságot, a nem teljes körű feladatfinanszírozási rendszer pedig pénzügyi nehézséget és működési bizonytalanságot okoz.

Aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzati törvény 2014-től hatályba lépő szabályai álláspontjuk szerint nagymértékben csökkentik a kistelepülési polgármesterek egzisztenciális biztonságát, ezért félő, hogy egyre kevesebb lesz a polgármesteri feladat ellátására alkalmas jelentkező ezeken a településeken.

A résztvevők a zárónyilatkozatban arra kérték a kormányt, hogy vizsgálja felül az önkormányzati hivatali létszámot, a kötelező közüzemi szolgáltatások rendszerének átalakításánál pedig jelenjenek meg a reális gazdasági és fenntarthatósági szempontok.

Emellett üdvözölték az adósságkonszolidációt, az önkormányzati szövetségek, a Kárpát-medencei önkormányzatok, illetve a visegrádi országok (V4) önkormányzati szintű együttműködését. Emellett javasolták, hogy legyen évente önkormányzati találkozó az aktuális V4-elnökséget adó államban.

A Kárpát-medencei önkormányzatok együttműködésének további szélesítése érdekében felkérik a Magyar Önkormányzatok Szövetségét, hogy a határon túli magyar szervezetekkel dolgozzák ki az együttműködés lehetséges formáját.

***

A magyar polgármesterek világtalálkozóján konferenciákon és szekcióüléseken szombaton és vasárnap a települések fenntarthatósága, a településüzemeltetés, a közszolgáltatás, energiapolitika és környezetvédelem volt a téma. A vendéglátó Gémesi György polgármester (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), a MÖSZ elnöke a világ magyar polgármesterei egyedülálló találkozójának nevezte az immár tizedik alkalommal megrendezett eseményt. Az eltelt időt értékelve rámutatott, hogy a találkozókon lehetőség volt a stratégiai kérdések megbeszélésére, az egyetemes önkormányzati értékek végiggondolására, köztük az egyik legfontosabb, a szubszidiaritás, vagyis a társadalmi szabályozás helyi szintű intézése elvének hangsúlyozására. 

Paczolay Péter, a rendezvény fővédnöke, az Alkotmánybíróság elnöke előadásában leszögezte: a jól működő demokrácia nem létezhet erős önkormányzatiság és megfelelő mértékű decentralizáció nélkül. Az Alkotmánybíróság elnöke hitet tett amellett, hogy a polgárok igényeire a hozzájuk legközelebb álló szinten, közösségeikben, községeikben, városaikban, mindennapjaikban, a velük együtt élőkkel közösen, a helyi önkormányzatok útján lehet megfelelő választ adni. Hozzátette: a helyi hatalom erős bástyája tud lenni a demokratikus jogállam működtetéséhez elengedhetetlen hatalommegosztásnak, és ebben a polgármesterekre fokozott felelősség hárul. Paczolay Péter a polgármesteri találkozó kapcsán sürgette az ilyen fórumok gyakoribbá tételét, az önkormányzatok véleményének még több esetben történő kikérését a megalapozott központi döntéshozatal érdekében. Az Alkotmánybíróság elnöke beszélt arról is, hogy a helyi és területi önkormányzatok szerepének megszilárdítása és fejlődése érdekében mind vertikálisan, mind horizontálisan együttműködésre van szükség. Paczolay Péter azt mondta, hogy az önkormányzatok a központi hatalommal szemben ellensúlyt képeznek, s úgy fogalmazott, "ha a központi hatalom részéről elmarad a konzultáció a helyhatóságokat közvetlenül érintő kérdésekben, az az önkormányzati charta szellemének nem megfelelő módszereket sejtet".  A helyi önkormányzatokra vonatkozó alkotmányi rendelkezésekről szólva azt mondta: az alaptörvény sokkal szűkszavúbb, mint a korábbi alkotmány volt, s "egy fontos distinkciót biztosan elmulaszt megtenni: nem különbözteti meg az önkormányzáshoz való jogot az önkormányzat mint intézmény jogosítványaitól”.    

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese előadásában hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarok számára az önkormányzatiság rendkívül fontos, és kiemelte: "mi az erős önkormányzatokban vagyunk érdekeltek (…), az erős önkormányzatisághoz pedig elengedhetetlenül fontos a szubszidiaritás elvének érvényesítése, a helyi autonómiák megerősítése.” Az RMDSZ elnöke kitért arra is, hogy a magyar-magyar kapcsolatokat illetően az intézményes együttműködés területén a magyar állandó értekezlet és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma mellett az önkormányzatok, polgármesterek közötti együttműködésnek is jelentős szerepe van.    

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára szerint lezárultnak tekinthető az önkormányzati feladat- és hatásköri rendszer átalakítása. Úgy fogalmazott: bizonyára sok vitatott elem van köztük, összességében azonban beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az államtitkár kijelentette, a kormány érdekelt abban, hogy az önkormányzatok stabilan működjenek, teljesüljenek az önkormányzatiság feltételei és „érdekeltek vagyunk abban, hogy az önkormányzati szövetségekkel, érdekképviseletekkel a szükséges egyeztetéseket, ha kell, a vitákat lefolytassuk”. (forrás: MTI)

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) szervezésében tizedik alkalommal megrendezett Magyar Polgármesterek Világtalálkozója a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában 2014. június 28-án. MTI Fotó: Soós Lajos


Vissza