Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A Fej, a Szív és a Kéz iskolája

Közélet > Tök

2014-06-04


„Olyan Waldorf-iskolát szeretnénk, amely biztos alapokon áll, bizalommal teli, a világban tudatosan van jelen, az újra nyitott, befogadni képes. Ahol a közösség harmonikus és összetartó, ahova mindenki örömmel megy, és amely belső átélésen alapuló, élménygazdag, hasznos tudást ad.”

A Waldorf-intézményeket mindenhol a világon alulról jövő, általában szülői kezdeményezés és közös munka hívja életre. 2006 őszén egy lelkes szülőkből álló csoport elhatározta egy felmenő rendszerben kiépülő, idővel kerttel, gazdasággal együttműködő Waldorf-iskola létrehozását. A Zsámbéki-medencében élő családok Tökön találtak otthont az iskolának. 2008 szeptemberében indult aa Kisgöncöl Waldorf Iskola első osztálya, s a fenntartó (Gyermekliget Alapítvány) 2009-ben Szárligetről Tökre egy faluszéli parasztházba költöztette az általa fenntartott Waldorf-óvodát is. A nyolc osztályos iskola a középiskolai folytatást egy regionális Waldorf-gimnázium létrehozásában látja.

 

Ökoiskola környezettudatosságra nevel

Az ökoiskolák olyan iskolák, melyek példát mutatnak abban, hogyan kell a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartani az élővilág értékeit, s megpróbálják a lehető legkisebb kárt okozni környezetüknek. A töki Waldorf-iskola a generációk nevelésében célul tűzte ki a környezettudatos, környezetével harmóniában élő, cselekvő állampolgár eszményképének kialakítását. A környezettudatos életvitel kialakítását a környezeti válsággal való küzdés egyik fő eszközének tartják.

Kiemelt szerep a családoknak

Összetartó szülői közösséggel működik csak igazán jól egy Waldorf-iskola. Az iskolai közösséghez tartozást megkönnyíti, ha a gyerekeket otthon is közel hasonló elvek alapján nevelik. Fontos például, hogy tv nézés helyett a szabadban történő játékot, természetjárást, olvasást helyezze előtérbe a család, és ez ne csak a gyerek felé legyen elvárás, hanem a szülő is mutasson példát. 

 „Hosszú a virágfüzér / kéztől kézig ér / valamennyi kézen át / kezdettől végig ér.” Ezekkel a Weöres Sándor-sorokkal kezdődött május 17-én az ötödik Nyárköszöntő fesztivál a töki Kisgöncöl Waldorf Iskolában. A "virágfüzért" a színes szalagok összefonása jelképezte, ahol az új elsős gyerekek szüleikkel virágfüzérként fonódnak be az iskola életébe. Szép hagyomány ez a közösség életében. Az iskola virágoktól roskadozik, a termekben vásári portékák, az udvaron népi játékok, és kézműves tevékenységek várják az ide látogatókat, akik az iskolai közösséggel együtt ünneplik ezt a napot. Volt kórus szülői és tanári részvétellel, néptánc a Höcögő együttessel, táncház, kisállat-bemutató, zsonglőrök, kerámiakiállítás Bangó Alíz keramikus tanítványainak munkáiból. Hagyomány, hogy a Waldorf óvodát hívják meg bábozni, szülői közreműködéssel. A nyárköszöntő ünnepen mutatják be tudásukat a különböző  hangszereken  tanuló diákok  egy koncert keretében. A finomságok asztalán pedig ott voltak a sajtok, lekvárok, bodzaszörpök, igazi házi konyhákból. A büfében házi sütemény, finom kávé, s a nagyobb gyerekek helyben sütötték a goffrit. És persze a híres töki pompos is szerepelt az étlapon. S mi volt még? Jókedv, öröm, vidám együttlét.

www.kisgoncol.hu


Vissza