Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Oktatásügyért díjban részesültek

Közélet > Budakeszi

2014-06-02


A május 30-i budakeszi Pedagógus napon Budakeszi önkormányzata a tavaly szeptemberben alapított Oktatásügyért díjjal jutalmazta a budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 11 jelölt közül kiválasztott két pedagógusát, Hellner Péternét és Kaposiné Héger Ágnest.

Az önkormányzat a kitüntetéssel azokat a pedagógusokat, oktatókat, intézményi dolgozókat jutalmazza, akik Budakeszi oktatásügye érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy a településhez kötődően életpályájukkal elkötelezettségüket bizonyították a pedagógusi élethivatás mellett. A díjjal nettó százezer forintos pénzjutalom is jár.

Hellner Péterné 1974-ben végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Pályakezdőként az I. kerületben, majd 1984 óta Budakeszin a Széchenyi István Általános Iskolában tanított. Negyven év pedagógusi pályafutással a háta mögött 2013 decemberében ment nyugdíjba. A diákok egyéni sajátosságainak figyelembe vételével, a gyerekek erkölcsi nevelésére is gondot fordítva végezte nevelő-oktató munkáját, melyet az odafigyelés, a törődés, a megbocsátás, a szeretet és az újrakezdés feltétel nélküli biztosítása jellemzett. A szolgálatkészséget, a másik ember tiszteletét, az együttműködés fontosságát, az udvarias viselkedést végtelen türelemmel és reménnyel az iskolai élet mindennapjainak szerves részévé tette. A keze alól kikerült fiatalok megállták helyüket az életben, akik a szülőkkel együtt a mai napig emlegetik a kezei alatt eltöltött éveket.

Kaposiné Héger Ágnes 1980-ban végzett az Egri Tanárképző Főiskolán. Harmincnégy éve biológia-kémia szakos tanár a budakeszi Széchenyi István Általános Iskolában. 2004-ben pedagógiai értékelési szakértő lett, az iskolában a minőségirányítási munkacsoport vezetője, az országos kompetenciamérés iskolai lebonyolításának koordinátora. 2013-ban mesterfokozatot és okleveles pedagógiatanári képzettséget szerzett. Szakmai felkészültségére nagy gondot fordít, mentorpedagógusként számos főiskolai hallgató szakmai gyakorlatát segíti. Gyakorlatias oktatási stílusára jellemző, hogy az elméleti tananyagot életszerű, érdekes példákkal színesíti. Újszerű tanítási módszerekkel ösztönzi diákjait a legjobb teljesítmény elérésére és tiszteletüket élvezi a mai napig, ami a hozzáértésének és következetes nevelőmunkájának köszönhető.


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg