Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Felújították a 32-esek emlékművét

Múltunk tanúi > Budakeszi

2014-05-23


Május 22-én délután katonai tiszteletadás mellett újraavatták a Józsefvárosban a 32-es Mária Terézia budapesti házi ezred emlékművét, amelyben az első világháborúban besorozott Buda környékiek jelentős része is harcolt. A Budakeszi Kultúra Alapítvány megkoszorúzta a felújított emlékművet az elesett budakesziek tiszteletére.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya és a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár szervezte eseményen a 32-esek terén álló, felújított emlékműnék dr. Kocsis Máté, a kerület polgármestere köszöntőt mondott, Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára emlékbeszédet tartott. A tábori áldást követően a koszorúk között a Budakeszi Kultúra Alapítvány is elhelyezte a tisztelet virágait a szobor lábánál a 32-es gyalogezredben szolgált budakesziek emlékére.

A rendezvény a Magyar takarodóval zárult.

***

A 32-es gyalogezred felállítása az 1740-ben kitört osztrák örökösödési háborúhoz (1740-1748) köthető; ekkor a Bécs és Prága felé nyomuló porosz erők megfékezésére Mária Terézia 1741-ben, Pozsonyban összehívta a diétát. E híres országgyűlésen hangzott el a magyar rendek közismert felkiáltása, a „Vitam et sanguinem!”

Az újoncmegajánlás eredményeként tizenegy új huszár és hat új magyar gyalogezredet szerveztek meg, 21622 új katonából. E gyalogezredek egyike volt a Pozsonyban megalakított Forgách gyalogezred, mely ezred ruházata magyaros volt, mivel állománya a felvidéken toborzott magyar ifjakból tevődött össze. Felállítására Ghymesi Forgách Ignác gróf alezredes 1741. október 30-án kapott parancsot, s mint a korban szokás az ezredet a parancsnokáról nevezték el, ez a helyzet 1769-ben változott meg, ekkor kapta a 32-es hadrendi számot.

Mária Terézia halálát követően (1780. november 29.) az ezred mozgósítására nem került sor, 1781-től a toborzási és kiegészítő helyét Pestre, illetve a szomszédos vármegyékbe helyezték át, ekkortól vált az ezred Pest, 1873-tól pedig Budapest „házi ezredévé”.

Császári és királyi (cs.és k.) (budapesti) 32. gyalogezred, vezényleti nyelve a német volt. Kiegészítési körzete Budapest és nagyjából a mai Pest megye területe, tehát térségünk településeiről az akkori katonaköteles férfiak zöme is ebben az ezredben szolgált és halt esetleg hősi halált.

Az I. világháború alatt az ezred végigküzdötte a szerb (Szabács), az orosz (Rohatyn, Borova, Tatár-szoros), majd az olasz frontot (Montello), hősies, súlyos veszteségekkel járó harcokat vívott. Az 1918. őszi politikai összeomlás az olasz fronton érte, ahonnan a novemberi fegyverszüneti szerződés után rendezetten visszavonult Budapestre, ahol vörös agitátorok várták és züllesztették az ezred fegyelmét, majd a baloldali hatalom más hasonlóan kipróbált ezreddel együtt feloszlatta, miközben román, cseh és szerb csapatok már az ország területére nyomultak befelé. 

A trianoni békeszerződés után a monarchia közös alakulatai megszűntek, így a 32-es gyalogsági ezred is. 1933. május 14-én civil összefogással felavatták a 32-es emlékművet a Józsefvárosban. A szobor közadakozásból született, Szentgyörgyi István alkotása, 1933-ban állították fel a József körút és a Baross utca sarkán. Egy rohamsisakos katonát ábrázol, aki egy nyeles gránátot dob jobb kezével, a balban pedig egy szuronyos puskát tart. A tér ugyanekkor a Harminckettesek tere nevet kapta.

A rendszerváltást követően az ezred nevében újra visszakapta a 32-es számot, és hadrendi megnevezése MH 32. Budapest Õr-, és Díszezredre változott, hivatalos karjelzésében pedig a Budapest főváros címerét tartó arany oroszlán és griffmadár is megjelent, melyek együttesen jelképezik az alakulat jogelődjét, a 32. Gyalogezredet, valamint a Budapesthez kötődő „házi ezred” jelleget. A haderőreform következményeként 2007. január elsejétől az ezred megszűnt, de az MH Támogató Dandár kötelékében, szinte változatlan feladatkörrel két megmaradt zászlóalja, a dísz- és a rendész-zászlóalj továbbra is működik. Bekapcsolódott a Magyar Honvédség kül-, illetve belföldi kiképzési tanfolyamainak rendszerébe, részt vesz az országhatáron túli feladatok ellátásában, valamint különböző nemzetközi katonai missziókban.

Az MH Támogató Dandár 32. Budapest Díszzászlóalj személyi állománya, a 2007-es átalakításokat követően – elöljárói támogatásával – felvállalta, hogy továbbviszi a 32. gyalogezred emlékét nevében és hagyományaiban egyaránt.

forrás: wikipedia

Kapcsolódó cikkünk: 186 budakeszi katona sohasem tért vissza - 2011-11-03

fotók: Bánkuti Ákos


Vissza