Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Új szabályok Makkosmárián

Közélet > Budakeszi

2014-03-03


Február 20.-án lakossági fórumon mutatták be Budakeszi-Makkosmária helyi építési szabályzatának (HÉSZ) módosítási terveit, s egyeztettek a lakossággal annak részleteit illetően. A tervben szereplő szabályok, azok elfogadásáig, április folyamán még véleményezhetők.

Makkosmária első szabályozási tervét 2007-ben fogadta el a budakeszi képviselő-testület, amelynek következményeként Budakeszi lakóterülete egyharmadával megnőtt Bánhidi László tanácsnok beszámolója szerint. A telekméretek és a beépítési százalék egy villanegyed kialakulását támogatta. A lakossági visszajelzések mellett a képviselő a gazdasági helyzet megváltozása és az infrastruktúrafejlesztés nehézségeivel indokolta, hogy az akkori szabályok megváltoztatása vált szükségessé, amihez fontos apropó a rövidesen induló csatornázási nagyberuházás. A legnagyobb gond, hogy a villanegyed kialakításának a telkek nagy része nem tud megfelelni. A módosítás azt célozza, hogy a lehető legtöbb telek beépítése megvalósulhasson úgy, hogy az épületek minél kevésbé zavarják egymást, minél kevesebb tájidegen épület jöjjön létre, s a feltáró utak területleadás szempontjából minél kevesebb telket érintsenek. Bár eddig az utca mindkét oldalának le kellett adni területet az útba, most mégis azt az elvet igyekeznek érvényesíteni, hogy csak az utca egyik oldala viselje ezt a terhet.

A 2007-ben elfogadott HÉSZ módosítását 2013 júniusában kezdték. A novemberi és a februári lakossági fórumot és egyeztetéseket követően március végén szavaz először a testület a tervekről, majd 30 napig, április végéig a megszavazott változat újra véleményezhető. A terveket az önkormányzat honlapjának főoldalán (www.varoshaza.budakeszi.hu) lehet majd megtekinteni. Az áprilisi, harmincnapos véleményezéssel véglegesített tervekről május végén dönt újra a képviselő-testület. A hatályba lépés 2014 júliusára várható.

ÚTSZÉLESSÉGEK

Dénes György főépítész a fórumon elmondta, hogy a módosítás elsősorban az útszélességeket érinti. A makkosmáriai építkezésekből és a lakosságszám növekedéséből adódó forgalmat az utaknak hosszú távon le kell tudniuk vezetni.

- A Makkosi, a Megyei és a Kert utca, mint gyűjtő utak, a korábbi 16 méter helyett a módosítás szerint 14 méteresek lesznek, kétoldali járdával.
- A Törökőr u., a Makkosi út vége 12 méteresek lesznek. A főépítész itt jegyezte meg, hogy a Basa, a Bég, az Avar és a Törökvész utcák szélesítését alapvetően meghatározza, hogy a csapadékvíz elvezetését a legegyszerűbben nyílt árkos, szikkasztásos módszerrel tudják megoldani.
- Tíz méteresre tervezett, de néhol kilenc méteresre szűkül a Gábor Á. u. alsó szakasza, a Szász, a Törökőr utca. A Besenyő u. Gerinc és a Makkosi út közötti szakasza a várható nagy forgalom miatt kilenc méteresre szélesedik.
- Nyolc méteres lesz a Gerinc, a Besenyő, a Görög, a Skót, az Alkony, a Hajnalka, az Angol és az Õr utca, ahol szabályos járdákra már nem lehet számítani.

Az új szabályozás szerint ötméteres lehet az egy-két telket kiszolgáló magánút, a több telket kiszolgáló útnak viszont legalább hat méternek kell lennie.

Az Árnyas utcának a későbbiekben a makkosi forgalom levezetésében fontos szerepet szánnak, ezért a Makkosi úttal való összekötését tervezik.

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK

A jelenleg érvényes szabályozás három építési lakóövezetet különböztet meg, mindhárom 15% beépítésű, az építménymagasság 4,5-5 m, a kialakítható telekméretek 1200, 1500 és 2000 m2.

A módosítás csak két építési övezetet különböztetne meg, A kertvárosias jellegű Makkosmáriának a legrégebbi utcahálózata lenne, ahol 1200 m2 minimális telekméret javasolt, 15% beépítés, 5 m épületmagasság, 16 méter telekszélesség. A másik a falusiasabb jellegű (pl. Avar u., Dér u. környéke) 900 m2 telekmérettel, az egyéb feltételek az előzővel azonosak. Az épületek elhelyezését egységesen oldalhatáron állónak javasolják.

Az előkertek alapesetben hat méteresek lehetnek, de amelyek párhuzamosak az úttal, hosszúak és nem mélyek, ott egy méteres előkertet is lehet alkalmazni.

Eltörölnék a Makkosmáriát szegélyező, budai tájvédelmi körzetre vonatkozó húszméteres biztonsági övezetet, ahova eddig nem lehet épületet emelni.

Nem változna a lakásszám és az épületek elhelyezése: csak egy főépületet és abban egy lakást lehet építeni Makkosmárián.

Két darab személygépkocsi elhelyezését mindenkinek biztosítania kell a telkén belül, s oldalkertbe nem lehet támfalgarázst építeni.

A kerítésekre, támfalakra továbbra is az áttört kerítést javasolják oldalsó és hátsó telekhatárokon. A kerítések kikerültek az engedélyköteles építmények közül, amit az önkormányzat legalább bejelentés-kötelesre változtatna.

Javasolják, hogy az eredeti terepszintet egy méteres sávban az oldalkertben ne lehessen megváltoztatni.

A főépítész a bemutatott terveket és a változásokat összefoglaló prezentációt feltöltötte az önkormányzat honlapjának főoldalára (www.varoshaza.budakeszi.hu). A március végén a testület által elfogadott tervek megtekintése is itt várható.

A lakossági véleményekkel április folyamán szintén a főépítészhez lehet fordulni a foepitesz@budakeszi.hu levélcímen vagy a 06-20-589-3370 telefonszámon.

ÚTÉPÍTÉSEK

Tóth Gábor, a körzet önkormányzati képviselője a fórumon elmondta, hogy az elkövetkező két évben négy nagy területen, a csatornázás, a csapadékvíz-elvezetés, a HÉSZ-módosítás és az útépítések területén nagy változások lesznek Makkosmárián.

A csapadékvíz-elvezetés tervezése az egész területre elkészül. A legfontosabb szakaszok a Makkosi út Õr utca alatti része az Árnyas utcai árokig; az Árnyas utcai ároktól a Kert utcáig, ahol egyesül a Kert utcáról lejövő vízzel; a Szász utca, a Gerinc utca alja, a Megyei utca Makkosi utca és Gerinc utca közötti része. A tervező ezekre a szakaszokra zárt csapadékvíz-elvezetést javasol, ami ugyan drágább, de így lehet olyan utcaszélességeket megvalósítani, aminek realitása is van, vagyis minél kevesebbet kelljen a magántelkekből az utcákra leadni, de mégis kellő utcaszélesség jöjjön létre.

A csatorna-beruházás és a csapadékvíz-hálózat kiépítése után az első helyen a Makkosi út aszfaltozása szerepel, nagy részében zárt csapadékvíz-elvezetéssel. Ezt követi a Gábor Áron utca alsó szakasza, ahol a 9-10 méteres aszfaltos út csak a lakosság önkéntes és ingyenes telekleadásaival valósulhat meg. A listában a következő a Kert utca zárt csapadékvíz-elvezetési rendszere. A felső szakaszon szintén jelentős lakossági területleadások szükségesek. Az Árnyas utca és a Szász utca csapadékvíz-elvezetése mellett kitüntetett helyen szerepel a Gerinc utca és Megyei út teljes szélességű aszfaltos helyreállítása is.

Koós Hutás Katalin


Vissza