Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Az ifjúság pápája lesz az új templom védőszentje

Közélet > Páty

2014-02-20


Az októberi hálaadó püspöki szentmisével a pátyi hívek használatba vették az új katolikus templomot Pátyon. Az épület már elkészült részére az egyházközség megkapta a használatbavételi engedélyt, de a plébánia és a paplak lezárt szárnyában tovább folyik a munka.

A napokban megérkezett a Szentszék engedélye, mely lehetővé tette az egyházközség számára, hogy az új templom védőszentje Boldog II. János Pál, az „ifjúság pápája” legyen. Az egyházközség készül Boldog II. János Pál pápa szentté avatásának ünnepére, melyre április 27-én, az isteni irgalmasság vasárnapján kerül sor a Vatikánban.

A pátyi egyházközség 2014-re is pályázott állami támogatásra a templom külső szigetelési és burkolási munkáinak folytatásához, melynek eredményeként – egymást követő negyedik alkalommal – idén kilencmillió forinthoz jutottak a templomépítők.

December 21-én a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány két kurátora nagyszabású adventi koncertet szervezett az új templom falai között. A Magyar Örökség-díjas Szentegyházi Gyermekfilharmónia gyertyafényes koncertjére zsúfolásig megtelt a templom. A hatalmas közönségsikerrel zárult rendezvény minden néző, kicsik és nagyok számára egyaránt szép emlék marad.

A templom teljes befejezése (templomtérben található bútorzat, padozat, tetőszigetelés, faburkolatok, belső nyílászárók, paplak és plébánia szárny teljes befejezése, külső szigetelés és burkolás, külső parkoló megépítése) – csak a legszükségesebb beruházásokra figyelemmel is – még mintegy 120 millió forintba kerül. Ehhez kérjük a hívek támogatását, segítségét!

Adományokat a templom továbbépítéséhez továbbra is hálás szívvel fogadunk a következő számlaszámainkon:

Pátyi Római Katolikus Egyházközség – CIB Bank
 11103303-19835972-36000001
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány – BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet, Páty
58300158 – 13400022

Kérjük, segítsék a továbbiakban is szándékaink megvalósulását és kérjük, adójuk egyházi 1%-át is ajánlják fel valamely, lakóhelyükön is működő történelmi egyház (Magyar Katolikus Egyház 0011, Magyarországi Református Egyház 0066) javára. Ezzel segíthetik az egyházak jószolgálati tevékenységét (katolikus karitász), valamint hitoktatási, hitéleti feladataikat.

A Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány adószáma:  18687996–2–13

A templomról és a koncertről készült fotókat honlapunkon tekinthetik meg (www.ude.hu), a képgalériában.
Mindazokra, akik imáikkal, adományaikkal vagy bármely egyéb módon támogatják templomunk épülését, kérjük a Jóisten áldását. Egyben Harkai Gábor plébános és a magam nevében is valamennyi olvasónak Istentől megáldott, kegyelemteljes Húsvétot kívánunk.

Dr. Kővágó István egyházközségi jegyző

 


Vissza