Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Elhunyt Jautz Magda Flamina

Múltunk tanúi

2005-09-01


Dr. Jautz Magda Flamina nővér életének 95. évében, szerzetesi fogadalmának 75. évében 2005. augusztus 1-jén az Úr hívásának eleget téve befejezte földi életét.Flamina nővér 1910-ben született Budakeszin, mélyen vallásos családban. Három éves korában édesapja váratlanul meghalt. Özvegy édesanyja négy árva gyermekét nehéz körülmények között nagy szeretetben nevelte. A jó Isten egyik fiútestvérét papi szolgálatra hívta, Flamina nővért pedig a szerzetesi hivatás kegyelmével ajándékozta meg, melyre már kilenc éves kora óta készült.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővéreknél, Sopronban végezte el a tanítóképzőt. 1929-ben lett szerzetesnővé. A noviciát után általános iskolában tanított Budapesten, majd 1933-ban elöljárói magasabb tanulmányok végzésére Szegedre küldték. A tanárképző főiskola és egyetemi tanulmányai befejezése után Szegeden a Ferenc József Tudományegyetemen „summa cum laude” eredménnyel a filozófia doktorává avatták 1941-ben. Ekkor készítette 100 oldalas tanulmányát Budakesziről. A finn Granö módszerével készült tájleírásban rengeteg adatot, statisztikát, anyakönyvi adatot dolgozott fel. A disszertáció egy példánya a Budakeszi Könyvtárban megtekinthető.

Tanári működését aztán a Szent Margit Nevelő Intézetben folytatta: kémiát, biológiát, földrajzot és zenét tanított. Az iskolák államosítása után a szétszóratás ideje alatt mint hitoktató, kántor és testvére plébániáján házvezetőként dolgozott. Mivel szerzetestanárként elvesztette nyugdíjjogosultságát, 1959-ben munkaviszonyba lépett a Szolidaritás Háziipari Termelőszövetkezetben, ahonnan mint munkaügyi vezető, 1974-ben ment nyugdíjba. Ezután Budakeszin 23 éven át az egyházközség pénztárosi teendőit végezte. 1993-ban a helyi önkormányzat Budakesziért emlékéremmel tüntette ki.

1997 májusában költözött Piliscsabára a Nagyboldogasszony Házba, ahol szerzetesi közösségben élt halála napjáig.

A Budakeszi Iránytű jelenlegi munkatársa két évvel ezelőtt beszélgetést készített az akkor 93 éves, mindig jó kedélyű, kedvesen beszédes Flamina nővérrel. Az interjú rövidített változata a Budakeszi Hírmondó 2003. augusztusi számának 17. oldalán jelent meg. A beszélgetés végén a mai fiataloknak szánt tanácsait gyönyörű, karakteres kézírásával még papírra is vetette nekünk:

„Fontos, hogy a fiataloknak legyen tervük a jövőre. Legyenek céljaik, és ezeket kövessék állhatatosan. Ki kell tartani a célok mellett. Adjanak segítséget a rászorulóknak, a bajbajutottaknak. Mindenkihez felebaráti szeretettel közelítsenek, ez Isten parancsa is. Isten parancsának pedig engedelmeskedni kell. Az engedelmesség nem mindig egyszerű, de azért meg lehet oldani. Ismerjék a Szentírást, sokat lehet belőle tanulni. Végül nem szabad, hogy a fiataloknak mindig a rossz emlékeket meséljék. A múltból a jót kell emlegetni, a szépet, ami erősít.”

Flamina nővér temetése szent mise keretében 2005. augusztus 12-én 14 órakor volt a Batthyány téri Szent Anna templomban.


Vissza