Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Felfüggesztenék a polgármestert

Közélet > Nagykovácsi

2014-02-06


Tavaly tavaszig még nyoma sem volt viszálynak. Nyár elején azonban már kemény csaták folytak Nagykovácsi húzóembere, Bencsik Mónika polgármester és helyettese, Dékány Angella alpolgármester, valamint a vitában az alpolgármestert támogató jegyző, Tóthné Pataki Csilla között.

frissítve 2014.február 16.

Tavaly tavaszig a külső szemlélő számára még nyoma sem volt viszálynak a képviselő-testületben. A határozatok többsége egyhangú döntéssel született, az üléseken a polgármestert bármiben is számon kérő interpelláció vagy törvényességi észrevétel sem hangzott el. Nyár elején azonban már kemény csaták folytak a dinamikusan fejlődő és kimagasló eredményeket felmutató Nagykovácsi húzóembere, a harmadik önkormányzati ciklusát töltő Bencsik Mónika polgármester és az általa választott helyettese, Dékány Angella alpolgármester, valamint a vitában az alpolgármestert támogató jegyző, Tóthné Pataki Csilla között.

PONTOSÍTÁS - Cikkünk ezen mondata: Az ellentétek egy kútfúrási szerződés jogszerűsége körüli vitában csúcsosodtak ki, melyet az alpolgármester és a jegyző pénzügyi fedezet nélkül írt alá a polgármester váratlan kórházi kezelése alatt. - helyesen: Az ellentétek egy kútfúrási szerződés jogszerűsége körüli vitában csúcsosodtak ki, melyet a polgármester álláspontja szerint az alpolgármester és a jegyző pénzügyi fedezet nélkül írt alá a polgármester váratlan kórházi kezelése alatt 2013. március 12-én . (- a szerk.)

 

Az ellentétek egy kútfúrási szerződés jogszerűsége körüli vitában csúcsosodtak ki, melyet az alpolgármester és a jegyző pénzügyi fedezet nélkül írt alá a polgármester váratlan kórházi kezelése alatt.

Rövid időn belül olyan bizalmi és együttműködési válság alakult ki a polgármester, a helyettese és a jegyző között, hogy Bencsik Mónika a július 15-i testületi ülésen szavazást kezdeményezett Dékány alpolgármesteri megbízásának visszavonásáról, de a szükséges minősített többség nem volt meg hozzá. A polgármester ekkor másik helyettes kinevezését kérte Bárdos Iván személyében, de a testület ezt sem fogadta el. A falut azóta helyettes nélkül vezető polgármester fegyelmi vizsgálatot indított a jegyző ellen, majd annak lemondása után pályázatot írt ki az állás betöltésére.

Június 20-án emelték be a költségvetésbe

Nagykovácsi 2013- február 11-én elfogadott költségvetésében a mélyfúrású ivóvízkút fúrása nem szerepelt. Június 20-án, az első rendeletmódosítással került be fejlesztési céltartalékba az előző évek tartalékából képzett 84 millió forint, melynek részét képezte a közműfejlesztési alapon lévő 69 millió forint. Ebből csoportosítottak át június 20-án 39 millió forintot karsztvízkutató fúrásra, termelőkút kivitelezésének költségére.

A nyilvánosság előtt a vita a szeptember 11-i ülésen teljesedett ki, ahol a polgármesteri felfüggesztés napirendjének tárgyalásánál Dékány Angella és Bánóczi Margit képviselők órákon át sorolták a jogsértéseket és mulasztásokat vélelmező, és a polgármester stílusát is kifogásoló, alig egy éves eseteket, amikre a polgármester rendre felkészült és támadhatatlannak tűnő válaszokat adott. A képviselők reakciói azt mutatták, hogy a jogsértéseket kevésbé, inkább a polgármester modorával kapcsolatos kifogásokat tartják megalapozottnak és nagy többséggel megszavazták azt a határozatot, amely alapján bírósághoz fordulnak és a polgármester nyolc napon belül remélt felfüggesztését kérik. A bíróság azonban a felfüggesztést elutasította, de a vádpontokat vizsgálja, ezért hiánypótlást kért a vádlóktól, így a per éppen a választások évében elhúzódni látszik, a november 14-i első tárgyalást követően csak február 18-án folytatódik.  

Dér Zsuzsa, Bánóczi Margit és Dékány Angella képviselők, valaint Bencsik Mónika polgármester a szeptember 11-i ülésen

A konfliktusban mélyen érintett Dékány Angella a polgármesteri tisztség megszüntetése érdekében október 31-én a képviselő-testület feloszlatását is kezdeményezte, de a képviselők ebben a kérdésben már a polgármester mellé álltak, Bánóczi Margit is, különös tekintettel a településen most induló, milliárdos nagyságrendű uniós beruházásokra. Dékány Angella ekkor lemondott nem csak az alpolgármesteri tisztségéről, de a képviselőségről is. Helyét a választási listán őt követő képviselő, Várkonyi Zsolt tölti be.

A szeptember 11-i testületi határozat szerint a perben a képviselő-testület nevében eljáró Bánóczi Margitot kérdeztük az ügyben, de a február 18-i tárgyalás előtt nem kívánt nyilatkozni. A témában Bencsik Mónika válaszolt a kérdéseinkre.

-  Hogyan értékeli az eseményeket?
-  Sajnálatos, hogy egy személyes konfliktus eszkalálódott politikai játszmává, ami abban a formában már a település rovására ment. A képviselőcsere óta három ülést is tartottunk és a testületi munkában újra helyreállt a rend és az egyetértés az operatív ügyekben. Az elmúlt év eseményeiből levontam néhány tanulságot. Aki ismer, tudja, hogy hihetetlen energiával és lendülettel csinálok mindent, talán túl nagy hévvel is, pedig sok esetben jobb hagyni az ügyeket kiforrni és nem szabad a kelleténél jobban sürgetni a döntések megszületését. Többet számít, ha kipihenten vagyok a hivatalban, mint hogy túlórában hajtjuk a munkát megállíthatatlanul. Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján arra jutottam, hogy a személyes jó kapcsolatok nem biztos, hogy jól működnek közvetlen munkakapcsolatban is. Mint ahogy üzletben sincs barátság, a munkában is dolgozni akaró, szakértelemmel rendelkező embereket kell inkább választani még akkor is, ha nem kötődöm hozzájuk annyira. S talán túl sok pozíciót töltöttek be nők az önkormányzatnál. Ez után a hihetetlen nagy égés után, ami leperzselt nem csak engem, de a testületet és a hivatalt is, érzek magamban egyfajta megújulást, ezért nagy bizakodással nézek 2014-es év elébe.

-  Nem csak egy képviselő, de a jegyző személye is megváltozott.
-  A politikai játszmában aktív szerepet vállaló jegyző ellen fegyelmi vizsgálatot kezdeményeztem, hiszen ha a szeptember 11-i ülésen elhangzott és egyelőre még csak vélt jogsértésekről tudomása volt, miért nem tett eleget törvényi kötelezettségének és hívta fel azokra a képviselő-testület és a polgármester figyelmét? A vizsgálat azonban nem fejeződhetett be, mert a jegyző vizsgálat közben lemondott köztisztviselői jogviszonyáról. Mivel a jogviszonya hamarabb szűnt meg, minthogy lezárult volna a vizsgálat, ezért a fegyelmit nem lehetett lefolytatni. Jelenleg a Budakeszi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetője. Az új jegyzőt közel egy tucat pályázó közül választottam, mint munkáltató. Papp István húsz évig az országgyűlés titkára volt, aki nem csak szakmai tudását, de személyiségét tekintve is jó választás, hiszen egy kiegyensúlyozott, csendes, jó kedélyű, higgadt és megfontolt ember. Jól kezeli az én személyiségemet is és úgy veszem észre, én is jól tudok alkalmazkodni hozzá.

-  A polgármesteri hivatalban is történtek személyi változások.
-  Sok új munkatársunk van. Nyugdíjba ment sok kollégánk, s új embereket vettünk fel, sok a fiatal. Bővítettük a titkárságot, az igazgatást, a műszaki osztályt, az adócsoportot és van gazdasági vezetőnk is. Megújítottuk a honlapunkat is és szeretnénk egy másfajta hivatali kommunikációt kialakítani, elsőként elindítottuk a Heti Hírmondót a honlapon. Egy jó csapat formálódik, amelynek képesnek kell lennie az önálló munkavégzésre akkor is, ha úgy alakul, hogy nem én folytatom itt a munkát. Rendben kell mennie az ügyeknek a hivatalban, a polgármester személyétől függetlenül. A működésünk pénzügyileg kiegyensúlyozott és takarékos. Nem hiszem, hogy sok olyan önkormányzat lenne az országban, amely működési keretből tud megtakarítani fejlesztésre.

-  Adódik a kérdés, indul-e ősszel a polgármester-választáson?
-  Határozottan igen, s remélem, hogy a teljesítményem alapján ítélnek meg majd a nagykovácsi választók. Nagyon sok fontos munka indul el még most, amiknek a befejezésénél is talán hasznos tudnék lenni. Sok, megvalósításra érdemes tervem is van még.

Koós Hutás Katalin

***

2013-ban lezárult pályázatok Nagykovácsiban

ISKOLAI FOCIPÁLYA – 16,5 mFt támogatási összeg
2013 tavaszára új modern sportburkolat, a focin kívül további sportágak kiegészítő eszközei (kapuk, hálók, pályafelfestések kézi-, röp-, kosárlabdához, teniszhez), felszíni vízelvezetés.

ISKOLAI BIOMASSZA-KAZÁN ÉS NAPELEMES RENDSZER – 45 mFt
Két biomassza-kazán és napelemes rendszer biztosítja az energiaellátást.

A SZENNYVÍZHÁLÓZAT BÕVÍTÉSÉNEK TERVEZÉSE – 27,5 mFt
(a teljes projektköltség 32,5 mFt, melyhez az önkormányzat a saját erőt is pályázaton nyerte)

VIS MAJOR PÁLYÁZAT – 19 mFt
Az Ady Endre, Kút u.-Erdősétány u. út- és árok károsodások helyreállítására.

2014-re áthúzódó pályázatok

INKUBÁTORHÁZ – 718 ezer euro
A Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határ menti régiók kis- és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében” című uniós projekt a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg. A fejlesztés vezetője a megújuló energia felhasználás és gazdaságfejlesztés terén jelentős tapasztalatokkal bíró szlovákiai Inkubator Komarno, Nagykovácsi önkormányzata partnerként vesz részt. Első körben elkészült a nagykovácsi Öregiskola felújítása. 2014-ben pedig az ingatlanon épül egy új vállalkozói inkubátorház és közösségi tér, a megfelelő kertkialakítással, a nagykovácsi vállalkozások szakmai támogatást kaphatnak elsősorban mezőgazdasági fejlesztésekben, vállalkozási energiahatékonyságban és a szlovák féllel közös piacra jutásban. 

BÖLCSÕDEÉPÍTÉS –145 mFt
Zajlik a kiteli tervek véglegesítése, a módosított építési engedély jóváhagyása. A tényleges építkezés 2014-ben indulhat.

ÓVODABÕVÍTÉS – 230 mFt
Az önkormányzati Kispatak Óvoda három telephelye, a Kaszáló, a Dózsa György és a Száva utca közül 2013-ban megvalósult két csoportszoba a Kaszáló oviban a hozzá tartozó kert kialakításával, és a kibővült épületszárny berendezése, felszerelése. 2014-ben bővítik a Dózsa György utcai tagóvoda épületét, akadálymentesítik, kialakítják a kötelező helyiségeket (tornaterem öltözővel, szertárral, orvosi szoba, új egyéni foglalkoztató, nevelőtestületi szoba, óvodavezető-helyettesi iroda, új gyereköltöző, elkülönítő). Az épület energetikai korszerűsítése, az udvar felújítása, az előírt eszközök beszerzése is idén valósul meg.

RUGALMAS MUNKAHELYEK – 15 mFt
A polgármesteri hivatal tartalék erőforrásainak feltérképezésén, a munkaidő rugalmassá alakításán át egy költséghatékony, emberközpontú, egyéni élethelyzeteket rugalmasan kezelő munkaidő-szervezés kialakítása szervezeti szinten. A pályázathoz kapcsolódó szervezetfejlesztés és képzés 2014 elején indul.

2013-ban jóváhagyott pályázatok

CSATORNA BERUHÁZÁS - 1,4 milliád Ft
A 94,13%-os támogatás mellett az önrész 105 millió Ft. Megoldódik az északi településrész (Zsíros-hegy) szennyvízelvezetése, kiépül egy új szennyvíz-főgyűjtő, központi szennyvízátemelő és szennyvíznyomócső-rendszer fővárosi csatlakozással, és sor kerül a pályázaton belül megengedett, meglévő hálózat rekonstrukciós munkáira is. A kivitelezés 2014 első félévében kezdődik, a műszaki átadás 2015 első félévében várható.

SZERVEZETFEJLESZTÉS – 22 mFt
A közigazgatás átszervezése miatt a polgármesteri hivatalok, az önkormányzati intézmények szervezeti működésében szükséges változások felmérése, megtervezése, megvalósítása. Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása, térinformatikai rendszer kiépítése.

2013-ban benyújtott pályázatok

-   LED-es közvilágítás Nagykovácsiban
-   Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a közigazgatás és a civil szféra közötti, a közéleti aktivitás növelése.
-  Az általános iskolai gyermekétkeztetési infrastruktúra fejlesztése

***

Tervezz meg egy tökéletes napot Nagykovácsiban! www.hellonagykovacsi.hu

 

 

 


Vissza