Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Minimális önrész a 3,7 milliárdos csatorna-beruházásban

Közélet > Budakeszi

2014-01-21


Január 20-án ünnepélyes keretek között írta alá Budakeszi polgármestere a település szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási projektjének kivitelezési szerződését a közbeszerzési eljáráson kiválasztott konzorcium képviselőivel.

Budakeszi tavaly tavasszal pályázaton jutott uniós támogatáshoz a nettó 3,7 milliárdos beruházás megvalósítására, amelyen több mint egy évtizede dolgozik az önkormányzat.

255 millióra csökkent az önrész

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília a rendezvényen köszönetet mondott Tagai István egykori polgármesternek (2006-2010), Serény József volt önkormányzati képviselőnek és Szabó Ákos Péter önkormányzati képviselőnek a 2010 júniusában beadott pályázat előkészítésében végzett munkájukért. A város 2012 áprilisában írta alá a támogatási szerződést, melynek összköltségvetése nettó 3,7 milliárd forint. Eredetileg 71,7 %-os uniós támogatási arány szerepelt a szerződésben, amelyet a 2013 szeptemberében aláírt szerződésmódosítás szerint az önkormányzanak sikerült 93.4%-ra feltornásznia. Eszerint az önkormányzati önrész mintegy félmilliárd forinttal kevesebb, 255 millió forint lesz. A polgármester tájékoztatása szerint az önerő jelentős részére az az összeg nyújt fedezetet, amit a város a Fővárosi Vízművektől kap a megszűnő, önkormányzati tulajdonú Keszivíz Kft. üzemeltette helyi hálózat üzemeltetési jogának átadásáért. Elképzelhető, hogy a beruházás megvalósításához sem hitelfelvételre, sem lakossági befizetésekre nem lesz szükség.

A beruházással Budakeszin világviszonylatban is korszerű, membrán-technológiás szennyvíztisztító-telep épül a Hosszú-réti patak partján, a Csíki-hegyek alatt. Kiépül a szennyvízcsatorna-hálózat Makkosmárián a Gábor Áron utca - Ör utca - Besenyő utca - Bolgár utca - Lejtő utca - Törökőr utca - Szász utca határolta területen. A polgármester szerint a 14 km csatorna építését 2015 első felére fejezik be.

A technológia

A jelenlegi budakeszi szennyvíztisztító -telep az ország második telepeként épült az ötvenes évek végén. Ugyan a kilencvenes évek elején korszerűsítették, ennek ellenére a telep helyzete jó ideje tarthatatlan. A technológiát illetően Serény József, a GE Water Hungária Kft. főtechnológusa elmondta, hogy a nemzetközi cég az egész világon a specialistája az eleveniszapos membrántechnológiának. Serény József a közép-európai beruházások tervezésében és építésében illetékes. Magyarországon hat kommunális és öt ipari szennyvíztisztító üzem működik ezzel a technológiával.A legközelebbi ilyen üzem éppen Budajenőn működik 2006 óta problémamentesen gyakorlatolag ivóvíz minőségű vizet állítva elő. Az új technológiának köszönhetően a budakeszi telep mellett sétálva csatornabűz helyett a frissen szántott szántófökd illatát érezzük majd - ígérte Serény József.

A kivitelező

A kivitelező konzorciumot (PEW Budakeszi) a gödöllői székhelyű Penta Általános Építőipari Kft. (a projekten belül 37,5%-os részesedéssel), a budapesti székhelyű, Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (szintén 37,5%), amely az érdi csatornaberuházásban 127 km csatornát fektetett nyolc milliárd forint értékben és a biatorbágyi székhelyű West Hungária Bau Kft. (25%) alkotja. A Penta kft. ügyvezetője, Nagy Gábor Lajos felszólalásában elmondta, hogy a beruházással a jelenlegi szennyvíztisztító helyett egy olyan telep létesül, amelynek a kibocsátott tisztított szennyvize ivóvíz minőségű lesz. Ez rendkívüli jelentőségi olyan kis hozamú felszíni természetes vizes környezetben, mint Budakeszi és környéke.

A szerződéses érték 3,085 millió forint, 150 milliós tartalékkal. A szennyvíztisztító kivteli terveit a vállalkozó készíti, amelyre még ezután kell külön időt fordítani. A csatornahálózat kiviteli terveit a megrendelő adja, így a hálózatépítés munkálatai talán hamarabb megkezdődhetnek. A telepet 3311 m3 szennyvíz befogadására építik. Hasonló méretű és technológiájú telepet nemrég Veresegyházán építettek, szintén a budakeszi szakember, Serény József közreműködésével. A gravitációs gerinccsatorna 12,7 km hosszú lesz, a nyomóvezetékek 3 km-t, a házi bekötő vezetékek 4,8 km-t tesznek majd ki, ami összesen 20,5 km. Ilyen mennyiségú csatornát építeni nem lehet észrevétlenül - mondta az ügyvezető, ezért nyomatékosan kérte az önkormányzatot, hogy segítsenek a lakossággal elfogadtatni azokat a bonyodalmakat, amelyek a nyugodt mindennapokat felváltják majd a beruházás ideje alatt.

Határidők

Nagy Gábor Lajos a következő tájékoztatást adta a határidőket illetően:
- Két hónapon belül ünnepélyes alapkőletétel lesz a szennyvíztisztító új helyszínén.
- A csatornahálózat építésének a megkezdéséhez még hatósági engedélyek, mérnök jóváhagyása és a mérnöknek egy munkakezdési utasítás kiadása szükséges. Ezek birtokában a kivitelező a munkák megkezdése előtt legalább egy héttel tájékoztatja a lakosságot, hogy mikor melyik utcában kezdődik a vezeték építése.
- A házi bekötéseket a kivitelező ingatlanonként leegyezteti a tulajdonosokkal
- A csatornázást 2015. márciusig Várhatóan befejezik. 2015 júliusára pedig elkészül a szennyvíztisztító-telep is.
- Az átadást egy fél éves próbaüzem előzi meg.
- A konzorcium hatvan hónap jótállást vállalt a szerződésében.

Jelenleg az új szennyvíztisztító telep helyén a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ megelőző régészeti felárást végzett, mivel a környéken sok római kori  és avar kori lelőhelyet jegyeznek. Megállapították, hogy a telep helyén nincsenek ilyen lelőhelyek, így az építkezés megkezdhető - tájékoztatta lapunkat dr. Szabó Pál a projekt önkormányzati koordinátora.

A rendezvényen Csenger-Zalán Zsolt, a körzet országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a rendelkezésre álló uniós források tartalommal való kitöltése és lehívása. Példaként említette, hogy 2010. június 30. óta a 973 milliárd forintnyi kifizetés 2014. január 20-ra 5103 milliárd forintra, azaz négy és félszeresére nőtt.

Koós Hutás Katalin

Nagy Gábor Lajos ügyvezető, Penta Általános Építőipari Kft.
, dr. Csutoráné dr. Győri Ottília, Budakeszi polgármestere, Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató. Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft., Szabó Dusán főmérnök, West Hungária Bau Kft.


Vissza