Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Tíz éves a budaörsi evangélikus templom

Közélet > Budaörs

2014-01-07


A dinamikusan fejlődő és népesedő Budaörs hozzá hasonlóan gyarapodó evangélikus gyülekezettel büszkélkedhet. A sokáig szórványban lévő közösség tizenhét éve vált missziói egyházközséggé, melyet választott felügyelő és segédlelkész vezet.

Tíz éve mindössze kilenc hónap alatt felépült és advent negyedig vasárnapján felszentelték templomukat. December 22-én, ugyancsak advent negyedik vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében adtak mindezért hálát a hívek dr. Fabiny Tamás püspök igehirdetésében.

A köszöntések sorában szót kapott többek között Rusznyák Dezső, a sajógömöri testvérgyülekezet lelkésze, D. Szebik Imre, a templom szentelését végző nyugalmazott püspök, valamint Ittzés István, a gyülekezetben gyakran helyettesítést vállaló nyugalmazott lelkész. A sort Endreffy Géza, a gyülekezetben tizenhét éve szolgáló lelkész zárta köszönő és Istennek hálát adó szavaival.

forrás: evangelikus.hu
fotók: Horváth-Hegyi Áron és buda.lutheran.hu


Vissza