Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Kellően operatív munkával elérhetők a támogatások

Életmód > Budakeszi

2013-12-12


A Buda Környéki Natúrparkért Egyesület a Magyar Nemzeti Vidék Hálózattal és a Magyar Natúrpark Szövetséggel közösen előadóülést szervezett a vidékfejlesztés és a natúrparkok témakörében V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár tartott előadást.

A Buda környéki Natúrpark egyelőre még nem létezik

Az elmúlt évtizedekben az Erdészeti Hivatal, a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány (Budakeszi Herbárium) és a Budakeszin élő dr. Vermes László, a Corvinus egyetem professzora részéről több elgondolás is megfogalmazódott arról, hogy a már meglévő és továbbfejlesztendő Budakeszi Arborétum a Telki út és a Hidegvölgy közötti területekkel egy egységes zöldövezeti rendszerré alakulhasson át. Ezzel párhuzamosan bontakozott ki az a civil kezdeményezés, amely budakeszi székhelyű Buda környéki Natúrpark megalapítását tűzte ki célul. Erre 2010 őszén dr. Vermes László elnökletével létre is hoztak egy egyesületet, amely céljának egyelőre a natúrparkok fontosságának és lehetőségeinek megismertetését és népszerűsítését tartja.

Ezt a célt szolgálja egy most induló előadássorozat is, melynek elő epizódja volt a tegnapi előadás. V. Német Zsolt államtitkár a vidéki élet minőségének javítása oldaláról világította meg a natúrparkok programjának jelentőségét, melyet a természeti és kulturális értékekre alapozó, fenntartható vidékfejlesztés egyik fontos eszközének nevezett.

A natúrparkok és a vidékfejlesztés

Hazánkban már a törvénymódosítást megelőzően, 1997 óta jelentek meg – spontán módon és rendezetlenül – natúrparkok, az európai hasonló szervezetek mintájára, mint új típusú ökoturisztikai szervezetek. Kialakításuk céljából a magyarországi és szomszédos országbeli önkormányzatok az utóbbi években sorra hozták létre különböző, elsősorban idegenforgalmi célkitűzésekre koncentráló társulásaikat – a határmenti pályázati lehetőségek kiaknázásával. A natúrpark mindig alulról induló kezdeményezésen alapul, célja az adott védettséget élvező térség kíméletes, fenntartható fejlesztése. A legfontosabb jellemezői:

- egységes kultúrtáj, egységes arculattal
- jelentős természeti értékekkel rendelkezik, általában tájvédelmi körzet területén fekszik
- a fenntartható fejlődés elvére építő komplex területfejlesztést valósit meg az ökoturizmus, a helyi termékek, helyi nevezetességek, helyi kultúra és hagyományok felkarolásával., megőrzésével és népszerűsítésével, kihasználva e tevékenység gazdasági hasznát is az ottélők számára
- léte a települések és egyéb térségi szereplők közötti együttműködésből fakad
- működése során összhangot teremt a természetvédelem és a gazdasági tevékenység között
- a táj, elsősorban a természet szépsége által a szelíd turizmusra, a pihenésre és üdülésre különösen alkalmas
- az üdülést, a pihenést szolgáló háttérinfrastruktúrával rendelkezik
- olyan jogi személyiségű szervezete van, amely a céloknak megfelelően egységesen tervezi, fejleszti, hasznosítja, gondozza, védi és irányítja azt.

Hivatalosan minősített natúrpark akkor lesz egy terület, ha a törvényben foglaltak szerint szükséges szakmai dokumentumok benyújtása után a környezetvédelmi miniszter hozzájárul a működéséhez. Hivatalosan minősített natúrparkok:

Vértesi Natúrpark (2005. október 27.)
Írottkő Natúrpark (2006.április 1.)
Sokoró-Pannontáj Natúrpark (2006. április 1.)
Cserhát Natúrpark (2009. október 22.)
Szatmár-Beregi Natúrpark (2010. január 17.)

Nem kért minősítést:

Õrség-Raab-Goricko Natúrpark
Ipolymente-Börzsöny Natúrpark
Kerkamente Natúrpark
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Nagy-Milic Natúrpark
Soproni-hegység Natúrpark
Ráckevei Kis-Duna Natúrpark

2005. október 14-én nyolc natúrpark alakította meg a Magyar Natúrpark Szövetséget a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Füzér településen: az Írottkő Natúrpark Egyesület, a Soproni-hegység Natúrparkért Egyesület, az Õrség-Vendvidék Natúrpark Egyesület, a Vértes Natúrpark, az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, a Kerka-Mente Natúrpark Egyesület és a legújabb, a Nagy-Milic Natúrpark vezetői látták el kézjegyükkel. Az így létrejött Magyar Natúrpark Szövetség által lefedett terület összesen 342564 ha; az ország 151 települése tartozik a Szövetséghez, a teljes népességszám 437855 fő.

Európa 2020 stratégia - lazább korlátok, egyértelműbb célok

V. Német Zsolt hangsúlyozta, hogy az Európa 2020 stratégia lazít azokon a merev határokon, amelyek eddig korlátozták, hogy pl. egy sertéstelepre épült biogázüzem termékét egy lakatosüzemben használják fel.

Fontos tudni, hogy az uniós támogatási elvek szerint nem lehet kettős finanszírozás: vagy ágazati, vagy területi lehatárolás mellett lehet támogatáshoz jutni. A mikroválallkozásokat ezért jövőre már nem a vidékfejlesztési forrásokból, hanem a gazdasági és innovációfejlesztési keretekből támogatják majd.

Hat fő elv érvényesül majd a támogatások odaítélésében:

1. A tudástranszfer, az innovációs versenyképesség fokozása

2. A versenyképes gazdaságszervezés

3. Helyi élelmiszerláncok kialakítása

4. a mezőagdasági és erdészeti ökoszisztéma helyreállítása

5. az erőforráshatékonyság növelése és a C02 - kibocsátás csökkentése

6. a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem a vidéki gazdasági fejlődés támogatásával, így pl. a háztáji tevékyenység újraélesztésével, amely azonban nem azonos az ötven évvel ezelőtti modellekkel, hanem korszerű eszközökkel és formában kell működniük.

A TÉKA

A TÉKA TájÉrték Kataszter, azaz Magyarország kulturális és természeti kincseinek eddigi legteljesebb gyűjteménye. Egy olyan online térinformatikai adatbázis, amely tájérték adatokat, képeket leírásokat és különböző térképállományokat tartalmaz az egész országra. Adattárábana műemlékekkel kapcsolatos adatokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a régészeti topográfiával kapcsolatos adatokat a Magyar Nemzeti Múzeum, a természetvédelemmel kapcsolatos adatokat a Nemzeti Park Igazgatóságok és a Természetvédelmi Információs Rendszer, a helyi értékeket a települési önkormányzatok tartják nyilván.

Érdemes ellenőrizni, hogy a saját településünkről rögzített nyilvántartás megfelelő-e, a helyi önkormányzatok teljesítették-e adatrögzítési kötelezettségüket.

A TÉKA portál (www.tajertektar.hu) nyílt adatbázisként működik, ezért az összegyűlt adatokat bárki pontosíthatja, kiegészítheti, bővítheti.  

TÉKA-iroda: Budapesti Corvuinus Egyetem Tájépítészeti Kar (XI. Villányi út 35-43. K épület) Tel.: (1) 482-6311, teka@uni-corvinus.hu

Koós Hutás Katalin


Vissza