Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A német önkormányzaté a budakeszi tájház

Közélet > Budakeszi

2013-11-23


November 24-én ünnepélyes keretek között írták alá a budakeszi városházán azt a szerződést, amellyel a Fő u. 127. alatt tizenhárom éve létrejött Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház a városi önkormányzattól a német önkormányzathoz került.

Az ünnepségen a helyi vendégeken kívül megjelent Marlokné Cservenyi Magdolna, a solymári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bechtold János, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Jaszmann Gabriella, a budaörsi Jakob Bleyer Heimatmuseum igazgatója és Huber Márton, a Budakesser Gemeinschaft kultúrreferense is.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília beszédében hangsúlyozta, hogy a háromszáz éve betelepült és 1946-ban családjaik szétszakításával embertelen módon kitelepített budakeszi svábok itthon maradt képviselőt ma is meghatározzák a település kultúráját, gazdagítják értékeinket, hagyományainkat, történelmünket, építik közösségünket. Meggyőződése, hogy a tájház, amely budakeszi sváb hagyományainak tárgyi emlékeit mutatja be, nem is lehet a német önkormányzaténál jobb kezekben. Megemlékezett Stacz Terézről, aki a tájház létrejöttének a legfőbb napszámosa, gondozója volt. Köszönetet mondott az Erkel Ferenc Művelődési Központnak, amely tagintézményeként befogadta, s Darkó Jenőnek, a Pest Megyei Múzeumok igazgatójának a gyűjtemény rendszerezésében nyújtott szakmai segítségért.

Schrotti János,a budakeszi német önkormányzat elnöke első mondataiban németül köszöntötte az egybegyűlteket. A Tarkabarka-Kuntebunt német nemzetiségi óvodát már évek óta sikeresen működtető, a sváb hagyományok ápolásában elkötelezett szervezet tevékenységébe jól illeszkedik a tájház működtetése, melynek vezetését ebben az évben Nádas Anna vette át. Miután köszönetet mondott mindenkinek, aki a tájház létrejöttében és német önkormányzati gondozásba vételében szerepet játszott, ígéretet tett, hogy a gyűjteményt nem csak a helyi német közösség, hanem Budakeszi minden polgára javára működtetik majd.

***

A Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház a budakeszi Fő u. 127. alatt egy ideig munkásmozgalmi múzeumként is üzemelő egykori sváb portán kapott helyet. Ünnepélyes megnyitására 2000. augusztus 18-án, Budakeszi várossá válása és a millenniumi rendezvényei keretében került sor. Mostanáig az Erkel Ferenc Művelődési Központ tagintézményeként működött. A tájházban a háború előtt itt élt német ajkú lakosság mindennapjait bemutató gyűjteményt és Erkel Ferenc hagyatékának egy részét helyezték el. A Helytörténeti Gyűjtemény 2008 decemberében kapta meg a tájház minősítést, tagja a Tájházszövetségnek.

A gyűjtemény és a tájház támogatója a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület, tagjai aktív közreműködésükkel, folyamatosan segítik a Helytörténet Gyűjtemény és Tájház munkáját. 2006-ban az egyesület kiadványt jelentett meg a Tájház gyűjteményéről. Honlapjuk www.heimatmuseum-wudigess.hu.

Nyitva tartás:
szerda: 16:00-20:00
péntek: 10:00-14:00
vasárnap: 14:00-18:00
csoportos látogatás bejelentése, időpont egyeztetés: Nádas Anna 20-519-5755

Nádas Anna

Koós Hutás Katalin


Vissza