Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Ésszerűsítenék a makkosi szabályozást

Közélet > Budakeszi

2013-11-14


November 13-án lakossági fórumon ismertette az önkormányzat a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) makkosmáriai változtatási elképzeléseit. Az ésszerű megoldásokat a tavasszal kezdődő, több milliárdos csatorna-beruházás is sürgeti.

A módosítások során a végleges állapotra terveznek úgy, hogy a teljesen beépült városrész is élhető maradjon a telek- és épületméretek, az útszélességek, a közművek, a csapadékvíz-elvezetés, a közlekedés és a szolgáltatások szempontjából. A gyűjtő utakon (Makkosi út, Megyei út, Kert utca) megpróbálják e véglegesre tervezett állapotnak megfelelő útszélességet elérni. A kiszolgáló utaknál több kompromisszumos megoldás várható, de ott is az élhető környezet kialakítása a cél – tájékoztatta a megjelenteket Nemesánszky Ildikó településtervező, aki 2010 óta több budakeszi részterületre vonatkozó szabályozási terv és HÉSZ-módosításában is részt vett.

A módosítás legfontosabb eleme az útszélességek szabályozása. Fontos tudni, hogy a Makkosmárián igen nagy számban fellelhető magánutak ha hat méternél keskenyebbek, legfeljebb két telket szolgálhatnak ki. Méretük az ésszerűség határain belül az ott lakók belátása szerint ugyan csökkenthető, de van köztük másfél méter széles magánút is, ami legfeljebb gyalogos közlekedésre alkalmas. A közút legkisebb kívánatos szélessége 6,5 méter, elsősorban a közszolgáltatások ellátási kötelezettsége miatt (hókotrás, szemétszállítás, közvilágítás, kétirányú közlekedés stb.). Ha mégis keskenyebb, a forgalom ott például már csak egyirányú lehet. Hét méteres útszélesség alatt csak költséges védőcsövezéssel lehet a közműveket fektetni, mert az előírt védőtávolságok csak így válthatók ki. Nyolc méteres útszélesség alatt pedig nem fér bele az útba a csapadékvíz-elvezetés, legalábbis a földfelszíni megoldás. A nyílt csapadékvíz-elvezetéshez ugyanis szélesebb utca, a zárt rendszerhez több pénz kell – hangzott el a fórumon.

Az országos jogszabályok módosulásai miatt a terület használatán 2015. december 31-ig módosítani nem lehet, tehát a területi besorolási szabályokban most nem lesz változás.

Miért szükséges a HÉSZ felülvizsgálata?

Dénes György, Budakeszi főépítésze szerint Makkosmáriára a kialakult állapotokat tekintve értelmetlenül szigorú szabályozás vonatkozik: túlzott és megvalósíthatatlan útszélességet ír elő, amely épületeket szel át és építési telkeket semmisít meg. A minimális telekméretet és telekszélességet is felülvizsgálnák. Jelenleg 16 méternél keskenyebb telket nem lehet beépíteni és építési övezettől függően a 950 m2-esnél kisebb telkeket sem. A Budai Tájvédelmi Körzet mellett jelenleg érvényes 20 méteres védőtávolságot is megszüntetnék, erről az egyeztetések már megkezdődtek. A szabályozás a csapadékvíz-elvezetést, a szennyvíz-hálózatot és az útépítést egységben kezelné.

A helyi építési szabályzat módosításáról Budakeszi képviselő-testülete 2013. március 28-án döntött. Júniusban elindult a tervezés, szeptember a lakosság előzetes tájékoztatása és az egyeztetés tizenkilenc államigazgatási szervvel. A következő lakossági fórum2014 januárjában várható a már kész tervek ismeretében, melyről a képviselő-testület februárban dönthet. Az állami főépítész márciusi végső véleményét követően áprilisban születhet meg helyben a végső testületi döntés, így hatályos HÉSZ-re leghamarabb májusban lehet számítani.

Beszámol a területi képviselő

Tóth Gábor, Makkosmária és Nagyszénászug párton kívüli, de Fidesz-támogatással megválasztott önkormányzati képviselője, az önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának elnöke a fórumon azt hangsúlyozta, hogy e településrészeknek a többi városrésszel szembeni hátrányainak a megszüntetése a célja. Ezt szolgálta Makkosmária részleges belterületbe vonása, az önkormányzati karbantartási munkák itteni elvégeztetése (mart aszfalt több utcában, kátyúzás, karbantartó murvázás, a csapadék víz-elvezetés ideiglenes rendezése stb.), a közvilágítás fejlesztése. A telekméretek és útszélességek kaotikus állapota, a közterületek hiánya, a spontán építkezések még sok gondot jelentenek. Az útszélesítések érdekében a lakosságtól ingyenesen kérik a szükséges területek leadását, az önkormányzat a földmérés költségeit vállalja.

A tavasszal kezdődő csatorna-beruházás azonban óriási előrelépés, mely után a Makkosi út aszfaltozása is várható. A beruházás 93%-os támogatással valósul meg, így a szükséges önrészt az önkormányzat várhatóan a saját gazdálkodásából biztosítani tudja. A lakóknak rákötési díjat sem kell fizetniük, csak egy pár ezer forintos regisztrációs díjat számolnak fel ezen a címen. A telekhatáron belüli munkák viszont a telektulajdonosok pénztárcáját terheli majd.

A beruházás után várhatóan csak a beruházással érintett útszélességet állítják helyre, az eredeti állapotnak megfelelően, a teljes útszélességet nem. Tervek készülnek viszont a Gábor Áron utca, a Gerinc utca, a Kert utca, a Megyei út és a Szász utca építésére, hogy a kivitelezésnél a szélesebb értelembe vett helyreállítás is megtörténhessen, esetleg lakossági gyűjtéssel kiegészítve. Tekintve az említett utak lejtését, a csapadékvíz-elvezetés megoldása nélkül az útépítésnek sok értelme nincsen. Mindenesetre átfogó csapadék-elvezetési terv készül a településen, amelyet fokozatosan terveznek megvalósítani.

Koós Hutás Katalin


Vissza