Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Magánérdekeket képvisel-e Lendvay Endre?

Közélet > Budakeszi

2006-09-27


Lendvay Endre kifogásolta, hogy a Budakeszi Iránytű tudósítása a képviselő-testületi ülésről azt a hamis látszatot kelti, hogy az alpolgármester az önkormányzat részéről tett jognyilatkozat határidőn belül és jogszerűen történő aláírásával magánérdekeket képviselt.

2005. július 25-én a Földhivatal határozatot hozott a szőlőskerti terület belterületbe vonására, melyet a budakeszi polgármesteri hivatal augusztus 2-án érkeztetett (16. melléklet). Augusztus 4-én, két nappal később a Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroba arról tájékoztatta a budakeszi polgármesteri hivatalt, hogy a földvédelmi járulékot már be is fizették, egyben csatolták a határozat ellen fellebbezésre jogosultak lemondó nyilatkozatait, melyek között vidékiek is voltak (17. melléklet). Augusztus 8-án Lendvay Endre a polgármester távollétében maga írta alá az önkormányzat fellebezési jogáról való lemondást, melyet a földhivatal augusztus 11-én érkeztetett (18. melléklet). Még aznap Lendvay - a polgármester helyett szintén aláírva - arra kéri a földhivatalt, hogy az önkormányzat tulajdonjogát a 0103/55 hrsz-ú ingatlanra részteljesítésként soron kívül jegyezzék be (19. melléklet), s másnap – szintén a polgármester helyett aláírva – tájékoztatta a földhivatalt a földvédelmi járulékok beérkezéséről (20. melléklet).

Alig két hét leforgása alatt a nyári azabadságolások idején egy 24 hektáros területet úgy vontak belterületbe, hogy a hatályos jogszabályok szerint a belterületbe csatolásról szóló határozatot 30 napra ki kellett volna függeszteni, közszemlére kellett volna bocsátani. Hogy ez nem történt meg, a földhivatalnál derítette ki az egyik önkormányzati képviselő, aki a illetékes bizottság ülésén a jegyzőtől számon is kérte a kifüggesztés elmaradását. Erre azt a választ kapta, a kifüggesztésre azért nem volt szükség, mert kevés volt az érintett tulajdonos.

Az ügyben kérdéses az is, hogy a nagy sietségben Lendvay alpolgármesternek jogában állt-e a testület döntése nélkül az önkormányzat fellebbezési jogáról lemondani.

A sietséget mi sem bizonyítja jobban, hogy más belterületbe vonási ügyekben korántsem ment ilyen simán a dolog. Az érvényes szabályozási terv ellenére még bizottsági és testületi tárgyaláson is átesett a dolog. (21. melléklet).

Vissza