Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Déli harangszó Pátyról

Közélet > Páty

2013-10-24


Október 15-én délben a pátyi református templom harangja szólt a Kossuth Rádióban. Az ismertető szerint a most ötezer lelkes (valójában 7000 fős - a szerk.) Páty nevét először egy adománylevél említi 1286-ban. A település református egyháza pedig már a XVII. század elején fennállott.

Az egyházközség becses darabja az 1668-ból való, ezüstből készült, aranyozott díszítésű úrvacsora-kehely. Feltételezhető, hogy a híveknek már a kezdetektől volt kőből épült, festett táblás mennyezetű temploma, amely azonban később leromlott. Ezért 1775-ben egy királyi rendelet a többségben lévő reformátusoknak ítélte a katolikus templom épületét. A gyülekezet azonban új templomot akart emelni. A szájhagyomány szerint küldöttség utazott a kancellárhoz engedélyért. Amikor azt az elöljáróság anyagi okokra hivatkozva megtagadta, a küldöttek egy kalap összegyűjtött aranyat öntöttek az asztalra, bizonyítva, hogy megvan a pénz az építkezésre.

Az új templom 1783-ra készült el, késő barokk stílusban. Negyvenhárom méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 5 mázsa 20 kilós harang nemcsak az élőket hívogatja, hanem a két világháborúban elesettekre és az 1956 októberében, a Magyar Rádió védelmében hősi halált halt Kovács Imre honvédra is emlékeztet.


Vissza