Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


PERELT ÉS VESZTETT

Közélet > Budakeszi

2006-09-27


Lendvay Endre pert indított lapunk főszerkesztője, kiadója és Bechtold Gábor képviselő ellen amiatt, hogy 2005. októberi számunk 17-18. oldalán tudósítást közöltünk a képviselő „Üzleti összefonódások a Szőlőskertben. Lendvay Endre az ingatlanforgalmazó rt. felügyelő bizottságában” címmel elhangzott napirend előtti felszólalásáról. Lendvay sérelmezte a szőlőskerti belterületbe vonás gyanús gyorsaságára, a magánérdekek képviseletére vonatkozó vádat, valamint felügyelő bizottsági tagsága, testvére társasági érdekeltségeinek szőlőskerti szerepvállalása kapcsán elhangzott képviselői állításokat. A bíróság első fokon Lendvay keresetének minden pontját elutasította, mivel a lap szerkesztője és a képviselő minden állítását dokumentumokkal tudta bizonyítani.

Az ítélet szerint ugyanis „a közhiteles cégnyilvántartásból kétségtelenül megállapítható, hogy felperes a nyilvántartás szerint ma is felügyelő bizottsági tagja a Salinas Rt-nek, mely cég tevékenységi körébe az ingatlanforgalmazás is beletartozik. A közhiteles nyilvántartás adatait, mely adatok nyilvánosak, mindenki köteles – míg az adott bejegyzés törlésre nem kerül – valóságnak elfogadni.” Lendvay ugyanis nem lehetett volna alpolgármester miközben felügyelő bizottsági tag, csak ha ehhez a képviselő-testület engedélyét kéri. Felügyelő bizottsági tagságáról azonban nem tájékoztatta a testületet.
Az ítélet szerint „Ugyancsak tény, hogy a beruházásokban érdekelt Foenus Kft. fő tevékenysége ingatlanforgalmazás, s a sérelmezett cikk által ismertetettek szerint képviselőjeként a felperes ügyvéd testvére járt el. A családi kapcsolat tényét fűzte tovább az újság érdekeltségre utaló véleményével. Azt, hogy a felperes e kft-nek tagja lenne, nem állította.
Valóságot közölt a lap akkor is, mikor a hivatali ügyintézés gyorsaságát tette szóvá. A felperes saját előadása szerint is a hivatalos időt tekintve 24 órán belül tette meg az intézkedést, ti. azt, hogy az önkormányzat lemond a fellebbezési jogáról.”
„A megyei bíróság különösképpen hangsúlyozta azt, hogy az alperesi részről tények lettek közölve és a tényekből került sor értékítéletet és bírálatot is kifejező vélemény-nyilvánításra… Az alperesek vélemény-nyilvánításai nem voltak sem túlzottak, sem felfokozottak, sem durvák, sem megalázóak, csupán tényekből levonható, álláspontjukat kifejező célzatos következtetések.”
Mivel a bíróság Lendvay keresetét nem találta megalapozottnak, elutasította azt, s az alpolgármestert százhúsz ezer forint + áfa perköltség megtérítésére kötelezte az alperesek felé és hatvan ezer forint eljárási illeték megfizetésére a Magyar Állam felé. Az ítélet nem jogerős.

Vissza