Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Felháborodott lakosok beadványai a HÉSZ ellen

Közélet > Budakeszi

2005-06-01


Budakeszi polgárok több beadványt is készítettek a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban az önkormányzat felé, melyet a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnak is eljuttattak. A polgármester előterjesztésében ezeket a beadványokat ismerhette meg a testület.  

Bechtold Gábor a szabályzat vitatott tartalma miatt annak teljes revíziójára tett javaslatot, feltárni mindazokat a módosításokat, amit a tavaly decemberi végszavazásra kerültek be a HÉSZ-be és az azt közel egy évvel megelőző szavazásnál nem úgy szerepeltek. Konkrét példaként a szőlőskerti terülteken a maximálisan kialakítható telekméreteket említette, ahol az önkormányzati szakmai bizottság kétszer is úgy foglalt állást, hogy nagyon fontos, hogy az 1 ha-os maximális telekméret szabálya benne legyen a HÉSZ-ben. Ez így is szerepelt mindvégig. Az 51/2004. rendeletben ez nincs benne. Ez nyilván kérésre történt. A Hész-szel kapcsolatban felmerült kifogások nagy súlya miatt Bechtold Gábor azt javasolta, vizsgálat elrendelésével egyidejűleg a HÉSZ felfüggesztéséről is döntsön a testület.
Majorné dr. Stahácz Éva jegyző, Lendvay Endre alpolgármester és Somlóvári Józsefné tanácsnok egyaránt azt az álláspontot képviselte, hogy a HÉSZ hatályon kívül helyezésével automatikusan minden szabályozási tervet hatályon kívül kellene helyezni, ami ex lex állapotot eredményezne. Lendvay szerint a vitatott tartalmú HÉSZ-hez való igazodás kívánatosabb. Szerinte nem ez, hanem a HÉSZ hatályon kívül helyezése okozna kárt az embereknek. Az érintett mezőgazdasági területek tulajdonosainak érdeksérelméről van szó mindössze, amit a HÉSZ felülvizsgálatával nyár végére orvosolni is lehetne.
Kovács Enikő szerint a HÉSZ hatására „felpörgött a földbiznisz Budakeszi határában”. A Budakeszi Hírmondóban terjedelmes hirdetésben a Foenus Kft. keresi a jelentkezőket eladó építési telkekre, melyek teljes közművesítéssel eladók. Ha tájékoztatást kérünk a cégtől, hogy hol vannak ezek az ingatlanok, milyen paraméterekkel rendelkeznek, kiderül, hogy egy 7 ha-os és egy 3 ha-os területről van szó a Budaörsi út mentén, ami a Szőlőskert része. Pedig a HÉSZ-ben erre a területre mindig az egy hektár szerepelt.  „Azt mondja az érdeklődőnek a Kft., hogy nem mindent lehet megvenni, mert a Budaörsi út mentén már elkeltek a telkek. Azt csiripelik a madarak, hogy például a 7 ha-os terület a TESCO-nak kell… Ezek olyan problémák, melyeket nem hiszem, hogy bármelyik képviselő-társam támogatna és ilyen megaberuházások mellé jó szívvel odaállna. Mégis érdemes volna a HÉSZ-t rövid időre felfüggeszteni, visszavonni.”
Bechtold Gábor a felelősség kérdésével kapcsolatban kijelentette, hogy jelen pillanatban az önkormányzat akkor szenvedi el a legkevesebb kárt, ha a legrövidebb időn belül felfüggeszti a HÉSZ-t. „Képzeljük el, hogy ki fog derülni, az 1 ha-os cezúra kikerülése törvényellenes! Holnap ide valaki bejön és bead egy építési engedély kérelmet, a hivatalnak a beadás pillanatában érvényben lévő jogszabályok szerint kell eljárni”. Ha az így született döntést utólag bármilyen hatósági kötelezettség okán meg kell változtatni, akkor az ingatlantulajdonos, aki telekalakítási engedélyt kapott, kártérítési peres úton érvényesítheti az általa elszenvedett kárt.
A jelenlévő 15 fő képviselő 1 mellette, 8 ellene, 6 tartózkodással nem értett egyet azzal, hogy a HÉSZ hatályon kívül helyezése a következő testületi ülésen napirendre kerüljön. Viszont 8 mellette, 7 tartózkodással elfogadta, hogy vizsgálja meg a hivatal, hogy a 17/2004.(II.24.) számú határozat módosításaihoz képest a HÉSZ-ben átvezetett módosításokban kik, milyen összetételben, milyen tárgyalások során működtek közre. A KT felkérte a főépítészt, hogy a lakossági beadványok alapján készítsen előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésére. 100/2005.(IV.26.)

Vissza