Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Ingyenes az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás

Közélet > Pest megye

2013-09-24


Tíz éve, 2003. augusztus 31. óta ingyenes és alanyi jogon jár az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás a 3-18 év közöttieknek, a szülők közül azonban kevesen tudnak erről. A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE) jogszabályi kötelezettségként írná elő, hogy minden óvodában, iskolában és oktatási-nevelési intézményben plakátokon tájékoztassák az érintetteket erről a lehetőségről.

Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező minden magyar állampolgár harmadik életéve betöltésének napjától, a tizennyolcadik életéve betöltésének napjáig baleset-biztosításban részesül. A biztosítás alanyi jogon jár, a szülőknek szerződni nem kell gyermekenként, mert a szerződést a magyar Állam köti. A baleset-biztosítás díja a Magyar Államot terheli, és azt a szerződésben meghatározott módon fizeti meg a biztosítónak. Tehát szülőknek nem kell külön fizetnie érte. Az ingyenes baleset-biztosítás független a nevelési, oktatási intézménytől és a tankötelezettség teljesítésétől is. Akár jár iskolába a gyermek, akár nem, 18 éves korig biztosított.

Idén a Generali az illetékes

2013-ban a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy naptári évre – 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig - szóló szerződést kötött a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Mit fizet a biztosító?

Baleseti halálnál 200 000 Ft a biztosítási összeg, csonttörés 3000 Ft, a rokkantság fokozatoktól függően 3000 - 50 000 - 300 000 Ft.

Hogyan jelentsük be a kárt?

A balesetet harminc napon belül kell a biztosított törvényes képviselőjének bejelentenie a biztosítónál az „Államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás szolgáltatási igénybejelentő” nyomtatvány kitöltésével, amely a Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyfélszolgálatain is beszerezhető. A budapesti és a megyénkénti ügyfélszolgálati helyek listája itt tekinthető meg.

A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a szükséges orvosi dokumentumokkal együtt  küldje el a (06-1) 451-3857-es faxszámra vagy  postai úton az alábbi címre: Generali-Providencia Biztosító Zrt., 7602 Pécs, Pf. 888. vagy adja le a lakóhelyéhez legközelebb lévő Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyfélszolgálatán.

A biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb információ kérhető a 24 órán át helyi tarifával hívható a gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás információs telefonszámon: (06 1) 236 7567. A Generali-Providencia Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon 8-20 óra között várja az ügyfelek hívásait a 06-40-200-250-es telefonszámon is.

A biztosítónak a bejelentéstől számítva tizenöt napon belül intézkednie kell.

További részletek az MSZOE honlapján.


Vissza