Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Az 1018. magyarországi tanév rendhagyó kezdete a Prohászkában

Kultúra > Budakeszi

2013-09-03A budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanévnyitó ünnepségén tegnap nem csak a fenntartó, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, Spányi Antal vett részt, hanem püspöki meghívásra Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelős államtitkár is. Õk avatták fel az egyházmegye kortárs művészeti gyűjteményéből a budakeszi iskolának átadott, Giotto angyalai című szobor-kompozíciót. A kortárs alkotásra a Nemzeti Színház is aspirált.


Hoffmann Rózsa beszédében a számítógép helyett az olvasásra buzdította a diákokat, hiszen ha húsz-huszonöt éves korukig nem olvassák el a magyar és a világirodalom remekeit, utána már reménytelenül kevés idejük marad arra, hogy ezt az életük végéig tartó hiányt pótolják. Soha ne feledkezzenek meg arról, hogy magyarnak születtek, s bárhová sodorja őket az élet, ezt a magyar közösséget gyarapítsák.

Amilyen a ma iskolája, olyan a holnap Magyarországa. Az ország megújulását áhították mindazok is, akik 2010-ben az ehhez szükséges felhatalmazást megadták ennek a kormánynak. Az államtitkár felidézte azt az évek óta tartó szisztematikus munkát, amit a jelenlegi kormány a köznevelés rendszerének megújításában végez.

A legfontosabb változás, hogy az iskola alapvető feladata a nevelés, ezért beszélünk köznevelési és nem közoktatási rendszerről, ami egy egyházi iskolában valószínűleg nem hoz nagy újdonságot, hiszen itt eddig is nagyobb hangsúlyt kapott az örök értékek megismerése és tisztelete.

Kiemelte a megújult tanfelügyeletet, a szaktanácsadási és minősítési rendszert, amely a minőségi munkát hivatott segíteni. Emlékeztetett a pedagógusok öt számjegyű fizetés-emelésére, amit alig egy hete szavazott meg az országgyűlés, s amit október elején vehetnek majd kézhez a pedagógusok. Nem szabad elfeledni, hogy amit a pedagógus életpályamodell indulásával első lépésben fizetés-emelésként (30-80 ezer forint) kapnak a pedagógusok, csupán az emelés összegéből, vagy még kevesebből milliók próbálnak megélni az országban. Egyelőre egyedül a pedagógus-társadalom számára tudta a kormány a fizetésemelésre a fedezetet biztosítani, amelynek folytatása következik, elsősorban a minősítési eredményeknek köszönhetően.

A szülőket az okos szeretetre bátorította, amely nem engedi, hogy gyermekünkre mindent ráhagyjunk, hogy mindent megadjunk az első toporzékolásra, de amely irányít, amely türelmes, tud követelni, de tud engedni is. 

Spányi Antal püspök Prohászka Ottokárnak a szellem és az emberség világában kiemelkedő példáját, a magyar földbe eredeztetett gyökerek, az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Az "ép testben ép lélek" szellemében az egyházmegye vállalta, amint lehetősége nyílt rá, hogy az iskolának új tornacsarnokot építsen. Ennek munkálatai már meg is kezdődtek. A lelki növekedés segítését pedig Rabóczki Judit szobrászművész hét darabból álló, Giotto angyalai című műve, az egyházmegye ajándéka is szolgálja majd.

Az angyalokat, ezeket az isten által teremtett szellemlényeket hírvivő szerepük határozza meg. Az Isten és az ember kapcsolatában a közvetítők ők. Prohászka Ottokár maga is nagyra értékelte a több mint 700 évvel korábba élt és alkotott Giotto művészetét, amelyről visszaemlékezéseiben is említést tesz. "Az iskola gazdagodik és szépül, de ennek a gazdagságnak és szépségnek a Ti szívetekbe kell költöznie" - fejezte be beszédét Spányi Antal püspök.

Az átadás előtt Reha György, a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteményének vezetője méltatta a hét darabból álló szoborcsoportot, Rabóczki Juditnak a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2007-ben készült diplomamunkáját. A számos hazai és külföldi kiállítást is megjárt alkotás mintájául Giottonak a padovai Scrovegni-kápolnába festett, a halott Krisztust gyászoló angyalai szolgáltak. A pirogránitból és hegesztett vasból készült angyalokat a szétszóratástól féltve az egyházmegye kortárs művészeti gyűjteménye megvásárolta és az aspiráns Nemzeti Színház, valamint a székesfehérvári színház helyett budakeszi intézményébe hozta bemutatásra. A szobrok méltó elhelyezését Jerger Krisztina művészettörténész elképzelése szerint alakították ki a bejárathoz közeli, félkör alakú előtérben.

Török Csaba, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatója,
Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelős államtitkár, Rabóczki Judit szobrászművész
és Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke

Koós Hutás Katalin

fotók: Koós Hutás Katalin


Vissza