Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Plébánosát tüntette ki Budakeszi

Közélet > Budakeszi

2013-08-24


Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett díszülésen a város képviselő-testülete Budakeszi plébánosát, Filó Kristóf kanonokot, tiszteletbeli főesperest, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium püspöki biztosát díszpolgári emlékéremmel tüntette ki. Építészeti díjakat is osztottak.

Filó Kristóf pályafutását 1972-ben Pilisvörösváron káplánként kezdte, majd 1973-80-ig iskolai hitoktató ugyanott. 1980-2001-ig Érden, Diósdon plébános, 1997-ben Diósd díszpolgári címmel tüntette ki. 2001 óta a budakeszi Havas Boldogasszony plébánián szolgál.

Budakeszi elé életművükért, kiemelkedő tetteikért példaként állíthatő személyeket 1995 óta díszpolgári címmel ismeri el a város. Filó Kristóf ezzel olyan, korábban kitüntetett személyek sorába léphetett, mint Csák József orvos, Németh László plébános, Mezei Mária színművész, Boros Károly csíktaplocai plébános, Nagy Kálmán huszár ezredes vagy Basa Péter építész.

A polgármesteri méltatás szerint folytatta és megújította az úrnapi virágszőnyeg készítést, a domonkos nővérekkel és a karitásszal együtt katekézist szervezett a szentmise alatt gyerekeknek, örömutat, lelki napokat, katekumenátust, jegyesoktatást, jótékonysági krumpliebédeket, a Prohászka Gimnáziumban hétfőnként tartott elmélkedéseket, felnőttek keresztény hitéletbe való bevonását. A Nepomuki Szent János-szobor felállíttatásában is közreműködött. Hozzáállása, kiváló szakmai, lelki, műveltségbeli felkészültsége, emberközelisége és közvetlensége életkorra való tekintet nélkül képes közel hozni az embert a katolikus egyházhoz és a képviselt értékrendhez. A város kulturális, egyházi és társadalmi életében kiemelt szerepet tölt be, határozott jellemével és értékrendjével példaként állítható Budakeszi város lakosai számára.

Budakeszi Építészeti Értékeiért

A város önkormányzata Budakeszi településképhez alkalmazkodó, korszerű, színvonalas épületek építtetőit, tervezőit Budakeszi Építészeti Értékeiért díjjal ismeri el. A díjat az augusztus 20-i ünnepi díszülés alkalmával adják át.
Az idei díjazottak:
- sarki lakóház a Virágvölgy u. 20. alatt, melyet korhű módon a legapróbb részletekig Matkó István újított fel.
- a Budakeszi műemléki környezetében, a Fő u. 194. alatti, felújított és korszerűsített lakóházért járó díjat Draskóczy Gergely tervező-felújító vette át.
- új építésű családi ház a Bolgár utca 38-40. Makkosmárián.  A hagyományoktól eltérő, lapos tetős kockaépületet példaértékűnek ítélték rejtőzködő, természetbe simuló elhelyezése miatt. Építtető: Vonnák Katalin, tervezők: Tanos Márta és Vonnák János.
- szintén új lakóépület a hagyományokhoz és a környezetéhez harmonikusan alkalmazkodó Napsugár utca 10. A/B. Építtető Sebesvári László, tervező Draskóczy Gergely.
- közintézmény, kereskedelmi, szolgáltató építmény kategóriában a Fő utca 115. alatti Betűtészta mesekönyves bolt lett a díjazott. Felújítók Enner Patrícia és Simon Zsolt.


Vissza