Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Hazatért Budakeszire a Nepomuki Szent János-szobor

Múltunk tanúi > Budakeszi

2013-08-03


Tizenöt évnyi budajenői tartózkodás után hazatért és elfoglalta méltó helyét Budakeszin a Nepomuki Szent János szobor a Budakeszi Szépítő Egyesületnek és segítőiknek köszönhetően. A felújított alkotás megáldására 2013. augusztus 11-én vasárnap, a nagymisét követéen, 11 órakor kerül sor a budakeszi plébániatemplom főbejárati lépcsőjénél. Az ünnepség alkalmával Budakeszire látogat a szobor megmentője, dr. Siklósi Gyula régész is.

A Csehország védőszentjeként is számon tartott keresztény vértanú szobrát eredetileg az 1700-as évek közepén a budakeszi Fő u. 211. számú ház utcára néző kerítése mellett állították. A kommunista diktatúra idején összetörték, újjáépítették, majd a budajenői Tante Susanne étterem udvarán várta tizenöt évig a hazatérését. 2012 karácsonyán a Hidas Mátyás vezette Budakeszi Szépítő Egyesületnek és Herein Gyulának köszönhetően hazatért Budakeszire.

A szobrot romjaiból felépítő budakeszi régész, dr. Siklósi Gyula beszámolója alapján a szobor története így foglalható össze: 

Nepomuki Szent János a XIV. század közepén született a dél-csehországi Pomukban, amelyet ma Nepomuknak neveznek. Jan Nepomucký, a prágai Szent Vitus székesegyház kanonokja, érseki helynök volt 1389-től.

 Szobor Prágában

Egyházának jogaiért szembeszállt még IV. Vencel királlyal is, aki ezért kegyetlenül megkínoztatta és 1393-ban a Moldva folyóba dobatta. Mártírhalálának okát egy legenda azzal magyarázza, hogy mint Zsófia királynő gyóntatója, a gyónási titkot a királlyal szemben is megőrizte. Folyóba dobott holttestének helyét öt ragyogó csillag jelezte, s miután földi maradványait fellelték, a prágai Szent Vitus katedrálisban helyezték el. Valamivel ezt megelőzően, 1719-ben bukkantak épségben maradt nyelvére, mellyel azóta is előszeretettel ábrázolják, hiszen ez egyúttal a gyónási titok megőrzésének a szimbóluma. Ugyanerre utal a szobortalapzatokra gyakran felvésett „Tacui” (hallgattam) felirat.

 Nepomuki Szent János szobra Budaörsön

A gyónási titok védőszentje egyben a jezsuita rend, a haldoklók, a hidak és a vizekben vagy azok közelében veszedelemben forgók patrónusa is. Az egyház 1729-ben szentté avatta. Az egyre „népszerűbb” szent kultuszát az osztrák birodalom területén a XVIII. században tudatosan terjesztették. Egyre több szobrát állították fel folyók, patakok partján vagy templomokban. Legtöbb szobra természetesen Csehországban található, ezek közül a legnevezetesebb, Johann Brokoff alkotása, a prágai Károly-hidat díszíti, mártírhalálának helyszínét.

 Nepomuki Szent Jánost papi öltözékben (reverendában, karingben), fejére helyezett birétummal ábrázolják, kezébe általában feszületet helyeztek. Több ábrázoláson azonban a nyelvét tartja a kezében vagy ujját helyezi a szája elé, ezzel jelképezvén azt, hogy a gyónási titkot a haláláig megőrizte. A legendájában szereplő öt csillag glóriaként övezheti a fejét, de ez a jelkép a talapzaton is megjelenhet, mint például a szent Móron felállított szobra esetében.

 Nepomuki Szent János szobra Budajenőn

A Budai-hegyvidék területén több Nepomuki Szent János szobor áll. Ezek közül talán a perbáli a legkedvesebb és a budaörsi a legrészletesebben kidolgozott. Mindkettő a XIX. században készült. Mindenképpen említésre méltó Budajenő hasonló korú Nepomuki Szent János szobra.

A tájegység talán legősibb Nepomuki Szent János kultusza azonban Budakeszin lehetett. Mint azt Jautz M. Flamina nővér, Budakeszi földrajzának jeles ismerője már 1939-ben lejegyezte, a falu első német lakosai igen korán, 1713. július 17-én harangot szenteltek a tiszteletére, pedig ekkor még meg sem történt szentté avatása!
 Az újonnan 1761-1766 között épült barokk templom ormát is díszítette egy Nepomuki Szent János szobor, amelyet sajnos helyreállítás nélkül eltávolítottak, sőt a templomban is megcsodálható egy Jan Nepomucky kanonok tiszteletére szentelt mellékoltár.

 Nepomuki Szent János szobra Perbálon

Nepomuki Szent János budakeszi szobrát az 1700-as évek közepe táján állíthatták annak a hídnak a közelében, amely a Fő utca tengelyében folyó patakmedren ívelt át a Fő utca és az Erdő utca találkozásánál. Eredetileg a szobor a Fő utca 211. kerítésénél állott, ám az ötvenes-hatvanas évek nem kedveztek az erkölcsi tartását a halála árán is megőrző kanonok szobrának: „műértő kezek” kisbaltával szétverték. Siklósi Gyulának csak a rendszerváltás után merték elmesélni a szobor elpusztításának történetét, megmutatva a még meglévő talapzat részeit.

Korabeli analógiák segítségével a szobrot Varga Zoltán szobrász-restaurátor rekonstruálta a Siklósi Gyula nevével fémjelzett 1100 éves Budakeszi Műemlékei Alapítvány támogatásával. Az elkészült mű felállítására Budakeszin 1997-ben mégsem kerülhetett sor, ugyanis a római katolikus egyházközség a felállítását nem támogatta, így azt az önkormányzat sem engedélyezte. Budakeszi jeles történelmi emlékét Budajenőn Bucsics Imre vendéglős fogadta be, Budajenő plébánosa áldotta meg a Tante Susanne étterem kertjében 1998 májusában, mivel a szent emléknapja május 16.  

 Hidas Mátyás és Herein Gyula 2012. december 20-án Budajenőn

 Bánfi Gábor szoborrestaurátor művész

A szobor visszaszállítására tett civil próbálkozások végül 2012 decemberében sikerrel jártak. Budai István, Budajenő polgármesterének közreműködésével 2012. december 20-án Herein Gyula budakeszi vállalkozó, Hidas Mátyás a Budakeszi Szépítő Egyesület képviseletében restaurátori segítséggel a szobrot hazaszállíttatta, a rendbe hozatalát és a budakeszi újraállítását megszervezte. A szobrot 2013-ban Bánfi Gábor restaurálta, majd első megtalálója és megmentője, Siklósi Gyula régész javaslatát megfogadva a plébániatemplom lépcsőfeljáratának jobb oldalán, a patakhoz közel helyezték el.

A közel háromszáz éves Nepomuki Szent János szobor hazatérésében és újraállításában köszönet illeti
- Hidas Mátyást, a Budakeszi Szépítő Egyesület elnökét és Herein Gyulát, a Budakeszi Kultúra Alapítvány kuratóriumi tagját, akik évek óta napirenden tartották az ügyet, megszervezték és végrehajtották a szobor hazaszállítását, megszervezték újabb restaurálását és felállítását.
- Bucsics Imre budajenői vendéglőst a szobor megőrzéséért és gondozásáért
- Budai Istvánt, Budajenő polgármesterét és Bucsics Imrénét a szobor visszakerülésének támogatásáért
- dr. Déry Attila építészt a műemlékvédelmi hatósági engedélyek megszerzésében nyújtott segítségéért
- Bechtold Gábor tájépítészt a szobor új helyének kialakításához és a beállításhoz nyújtott szakmai részvételéért
- Schrotti Jánost, Hidas Mátyást, Herein Gyulát és Bánkuti Ákost a templomkert növényzetének rendbehozataláért
- Eszterle Ferencet és Bodola Lajost a világítás kialakításáért.
- A Budakeszi Kultúra Alapítványt és Koós Hutás Katalint a meghívók elkészítéséért és Nádas Annát a reprezentációban nyújtott segítségéért.

 

A szobor felállításának adományozói voltak
- Budakeszi Város Önkormányzata (300 eFt)
- Budakeszi Város Német Önkormányzata (200 eFt)
- dr. Ostoros Gyula (100 eFt)
 További adományozók: Ács Józsefné, Balczó Kornélia, Bordács Gábor és Sinkai Ferenc

Koós Hutás Katalin

 

 

 


Vissza