Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Jegyzőt keresnek a budakeszi polgármesteri hivatalba

Közélet > Budakeszi

2013-01-03


A járások megalakulásával a jegyző, dr. Szelenczy Gabriella a budakeszi járási hivatal vezetője lett. A mindössze harminchárom fősre csökkent polgármesteri hivatal jegyzői állására pályázatot írtak ki, melyet Nemzeti Közigazgatási Intézetnek december 24-én kellett megjelentetnie, de a város honlapján csak január 2-án tették közzé. A pályázatok beadási határidejét viszont a rövid határidőre tekintettel január 7-ről 14-re módosították!

Az esetleges pályázóknak az első közzétételi időponttól számítva ugyanis mindössze csak négy-öt munkanap állt volna a rendelkezésükre pályázatuk elkészítésére.

Kapcsolódó cikkeink:
Az eddigi jegyző vezeti a Budakeszi járási Hivatalt - 2012-12-20
Járási központ, kirendeltség, ügysegéd - 2012-11-14
Herceghalmi jegyzőt választottak Budakeszire - 2011-04-07

A pályázati kiírás

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzői munkaköének betöltésére. A pályázat beérkezésének határideje: 2013. január 7.

A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan idejű, teljes munkaidőben.
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A polgármesteri Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. január 1-jén hatályos 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, döntések meghozatala, valamint az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Polgármesteri Hivatal
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 33 fő

A jogállásra, az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a "A közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi önkormányzati rendelet 33/2003. (VI. 1.), valamint a Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet
- főiskola, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
- legalább 2 (? - a szerk.) év közigazgatási gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Jegyzői munkakörben szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat, legalább 10 éves önkormányzatoknál szerzett közigazgatási gyakorlat,
- angol és német nyelvismeret,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:
- pontos, precíz munkavégzés,
- szakmai elkötelezettség,
- kiváló szintű együttműködő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalmú önéletrajz, az eddigi szakmai tevékenység bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó vezetői elképzelések,
- három hónapnál nem régebbi (teljes körű) hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásáról.
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő nap tölthető be.

A pályázati kiíráról további tájékoztatást dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester nyújt a 06-23-535-711-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). A borítékon kérik feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító-számot: 6626/2012, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
- személyesen: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármesternél 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A pályázat elbírálásának határideje 2013. január 24.
A pályázatok elbírálásáról Budakeszi Város Önkormányzatának polgármestere dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Budakeszi Város honlapja – 2012. december 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakeszi.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. december 24.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Vissza