Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Járási központ, kirendeltség, ügysegéd

Közélet > Budakeszi

2012-11-14


Október 12-én ünnepélyes keretek között írta alá polgármesteri szinten Budakeszi a járási központra, Biatorbágy és Nagykovácsi a járási kirendeltségre és Zsámbék a járási ügysegédre vonatkozó megállapodásokat dr. Tarnai Richárd kormánymegbízottal, a Pest Megyei Kormányhivatal elnökével a budakeszi városházán. A rendezvényen Budaörs polgármestere nem vett részt, mert az előző napi rendkívüli ülésen a képviselő-testület nem hatalmazta fel, hogy a budaörsi kirendeltségre vonatkozó megállapodást aláírja.

 dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
A kormány július 25-én döntött a járások székhelyeiről és azok illetékességi területéről. 2013. január 1-jétől 175 vidéki járási hivatal és 23 fővárosi kerületi hivatal alakul meg, Pest megyében tizennyolc.
 Tarjáni István, Biatorbágy, Csenger-Zalán Zsolt, Zsámbék és Bencsik Mónika Nagykovácsi polgármestere

A Zsámbéki-medencében Budakeszi központtal alakul járás, melynek tagtelepülései Biatorbágy, Budajenő, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék.

Az új rendszer szerint járásközpont lesz Budakeszin, kirendeltség Budaörsön, Biatorbágyon és Nagykovácsiban, ügysegéd Zsámbékon.

 dr. Tarnai Richárd és dr. Csutoráné dr. Győri Ottília

A járásközponttól a kirendeltség csak létszámban tér el, míg az ügysegéd a lakosság számától függően hetente egy-két alkalommal tart ügyfélszolgálatot a településen. A járásközpontban és a kirendeltségeken nem lesz fogadóóra, az e hivatalok részeként működő kormányablakoknál, azaz az ügyintézői pultoknál 8-20 óra között az ügyfelek 2300 féle ügyben folyamatosan kaphatnak segítséget, ugyanazon a helyen.

A járási hivatal elsősorban okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi és gyámügyeket és egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől, de ezen belül szakigazgatási szervként működik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal és a járási munkaügyi kirendeltség.

Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok átveszik a polgármesteri hivataloktól a jelenleg e feladatokkal foglalkozó köztisztviselőket úgy, hogy azok jogviszonya kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. A járások nemcsak a munkatársak, hanem a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan vagyont is átveszik, az az állam ingyenes használatába kerül, a vagyonkezelő pedig a kormányhivatal lesz.

Az új megállapodásban a jegyző tájékoztatása szerint Budakeszi a rendőrőrs épületében az okmányiroda helyiségeit és a polgármesteri hivatal egyes földszinti helyiségeit adja át állami használatba, járási hivatal céljára. A budakeszi polgármesteri hivatal hatvankilenc alkalmazottja közül huszonnyolc főt tart meg a jövőre feladataival együtt harmadára csökkenő költségvetésében, a többieket várhatóan átveszi a járási hivatal a feladatokkal együtt. Az élesített rendszernek 2014. január elsejére kell felállnia és a törvényi előírásoknak megfelelően szolgáltatnia. Budakeszi is tervezi járási központi épületegyüttes kialakítását, de ahhoz a városnak kormánytámogatásra van szüksége, s erről kormánydöntés eddig még nem született.

Budaörs kezdettől fogva tiltakozik

A harmincezres Budaörs kezdettől fogva tiltakozik a fele akkora Budakeszi járási központi státusza ellen. Polgármesterként az ötödik önkormányzati ciklusát töltő, volt SZDSZ-es politikus,

     A budaörsi városháza
Wittinghof Tamás első vereségét akkor szenvedte el, amikor a Fidesz-KDNP színeiben frissen megválasztott budakeszi polgármester, dr. Csutoráné dr. Győri Ottília kiütötte az ez év végével egyébként megszűnő Budaörsi Kistérségi Társulás elnöki székéből. Budaörs a lakosságszám, az infrastruktúra és az önkormányzati szolgáltatások színvonala közötti markáns különbségre hivatkozva csak a budaörsi központot tartja elfogadhatónak. Kompromisszumként arra is javaslatot tett, hogy Törökbálinttal, Biatorbággyal és Herceghalommal külön járást alkothasson, melyet az érintett települések is támogattak. Az országgyűlés azonban másként döntött. S bár a döntéssel a budaörsi Fidesz-frakció sem ért egyet, az aláírás előestéjén tartott rendkívüli ülésen a 15 fős testület többségét kitevő képviselőik (8 fő) közül a hét jelen lévő ugyan megadta a felhatalmazást az aláírásra, a minősített, nyolc fős többséghez azonban egy szavazat hiányzott.

Budaörsnek október végéig kellett dűlőre jutnia, mert azt követően a kormánymegbízott saját belátása szerint határozattal dönthet a kérdésben. Néhány nappal később, október 17-én aztán újra szavaztak, s akkor már a Fidesz-KDNP-frakció és egy független képviselő szavazatával, 9 igennel és három tartózkodással, a polgármester távollétében megszületett a szükséges többség, hiszen Budaörs számára a legrosszabb döntés, ha nincs döntés: se járási központ, se kirendeltség.

 Wittinghof Tamás, Budaörs polgármestere
A testületi ülésen Wittinghof Tamás kifejtette, Budaörsöt azért nem lehet kiengedni az új járásból, mert Budaörsön hozzák létre az ország talán legnagyobb járási kirendeltségét, hiszen Budakeszi jelenleg képtelen ellátni a járásközpontként rá háruló feladatokat.

Dr. Bocsi István jegyző elmondta, hogy a budaörsi polgármesteri hivatal okmányirodai helyiségei közül 400 négyzetméternyit bérel a kormányhivatal a hozzá tartozó szolgáltatásokkal együtt, valamint az Uzsoki utcai épületüket teljes egészében vagyonkezelésbe kapja a magyar állam. A költségeket a járási hivatal állja.

Wittinghof Tamás lapunknak úgy nyilatkozott, Budaörs nem tett le arról, hogy a kormányzatot a döntés megváltoztatására bírja, s ebben partnerek a budaörsi fideszes képviselők is, akik maguk terjesztettek elő javaslatot annak a döntésnek a megváltoztatására is, amely elveszi Budaörstől az építéshatósági jogkört, s a budakeszihez képest éves átlagban tízszer több budaörsi ügyet Budakeszi jegyzőjére bízza…

A kormány a jövőben lehetőséget ad a településeknek arra, hogy kérhessék más járáshoz a csatlakozásukat, vagy önálló, új járás kialakítását. Az átcsatolásról az illetékes miniszter javaslata alapján a kormány hozhat döntést minden negyedik évben, először 2017-ben.

Koós Hutás Katalin
Fotók: Bánkuti Ákos és Salamon László

Kapcsolódó cikk: Eldőlt: Budakeszi járási központ, Budaörs nem - 2012-08-07


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg