Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1950 - 23. rész

Múltunk tanúi > Budakeszi

2012-11-04


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről. A már öt éve kitelepítésben élő budakesziek lapja egyre kritikusabb hangot üt meg. 23. rész: Még nem érkezett el az ideje

III. évf. 4. szám Értesítő 1950. február 15.

Még nem érkezett el az ideje

  Ismeretlen helyről, meg nem nevezett forrásból egyszer csak felröppent egy hír hetekkel ezelőtt. Napilapok közölték, főleg kommentálták, következtetéseket fűztek hozzá, taglalták néhány napon át, aztán félretették. Miről is szólt tulajdonképpen a hír? Arról, hogy a budapesti kormány hazatérési lehetőséget nyújt a kitelepített németség visszatérni kívánó tagjainak. Még eljárási utasítással is szolgált a közlemény, miként kísérelhetik meg embereink a visszatérési engedély megszerzését. Sőt a sorok közt azt is olvashattuk, hogy szülőfalujukba kerülnek a visszatérők.
  Megelégedéssel kell megállapítanunk, hogy honfitársaink túlnyomó többsége a hírt kellő óvatossággal fogadta. A való helyzet ismeretében azonnal megállapították, hogy ez alkalommal is, miként már máskor is előfordult, valamely rendelkezés téves értelmezéséről, vagy átlátszó célzatú manőverről lehet csak szó. Még ha igaz volna is a híradás, akkor is embereink kellő mérlegelés tárgyává tennék a visszatérést a jelen körülmények között, bármennyire is szívükhöz nőtt a hazai vidék minden röge. Bármennyire is vágyódnának szülőföldjükre, mégis kellő megfontolás után úgy döntenének: várni! Megvárni, mit hoz a jövő!   Aki ma hazamenne, úgy sem találná meg otthonát. Idegen, ismeretlen világ fogadná.
  Azt mondottuk, kitelepítettjeink túlnyomó többsége reálisan néz szembe a tényekkel. Akadnak azonban kivételek, különösen idősebb honfitársaink sorában. A napokban mondották nekem az egyik falucskában, hogy a 72-ik életévét taposó egyik falunkbeli asszony lázasan készülődik, s várja az indulást.
  - Miből tud majd otthon megélni? - kérdezték tőle. Mire a világ legtermészetesebb hangján felelte: - A szőlőm és 2 hold földem jövedelméből szépen megélek, nem kell nekem már sok.
  Igaza van. Szőlője és földje megélhetést biztosítana számára, a múltban is annak jövedelméből élt. Csak azt nem tudja, hogy pillanatnyilag a kolhoz nyelte el a földjét, szöllejét, és még egyéb változások is bekövetkeztek otthon.
Már pedig amíg otthon kolhozok terpeszkednek, addig a hazatérés nem tartozik a kívánatos és ésszerű vágyak és cselekmények közé. Majd ha más szelek fújdogálnak és elkövetkezik az általános rendezés és igazságszolgáltatás ideje, akkor lesz hazatérés.

Dr. G.
 
***

Jelentés Magyarország politikai és gazdasági helyzetéről

         Forrás: Wikipedia
  A moszkvai Pravda című lapban az elmúlt héten Gerő Ernőnek, a budapesti kormány gazdasági diktátorának cikke jelent meg az ország jelenlegi politikai és gazdasági helyzetéről. A jelentéstételnek tekinthető cikk megállapítja: Magyarországon a helyzet négy év alatt oda fejlődött, hogy a szocialista rendszer biztosítva van, és rövidesen elérik azt a pontot, amelyben a kommunizmus a megvalósulás stádiumába kerülhet. 
  Az elmúlt évben hozták tető alá a tanácsi alkotmányt, fejezték be a gyáripar államosítását, a nagykereskedelem és a kiskereskedelem egy részének kisajátítását és kezdték meg a mezőgazdaságban az önálló parasztság felszámolását és a kollektív gazdálkodás bevezetését.
  A pártban megsemmisítették az ellenzéket, a honvédségből is eltávolították a megbízhatatlan tiszteket. A közigazgatás megtisztítása is befejeződött. Az eredmények felsorolása közben azonban napvilágra kerülnek a rejtett hibák és nehézségek is
  A politikai és gazdasági átalakulás legnagyobb akadálya - írja Gerő - a hiányzó vezető- és tanult réteg. A régi intelligencia teljesen félre lett állítva, egy új, a rendszernek megbízható vezetőréteg kiképzése azonban igen nagy nehézségekkel van egybekötve és hosszabb időt vesz igénybe. Több mint 100.000 új vezető emberről akarnak gondoskodni, ezeknek előteremtése azonban hosszú évek után lesz majd csak lehetséges.
  A nyugat-európai lapok Gerőnek a szakemberhiányra vonatkozó utalását úgy kommentálják, hogy ezzel kívánja a szovjet urai előtt az elért eredmények elégtelenségét mentegetni. Úgy vélik, hogy a magyar gazdasági és politikai "fejlődés" minden látszat ellenére sem annyira kielégítő, amint azt a budapesti kormány bemutatni igyekszik.

***

"Kísérletképpen" vezetékes rádiókat szereltek fel

  Budapesten a Pongrácz úti lakótelepen és a Váci út egyes épülettömbjeiben "kísérletképpen" vezetékes rádiót szereltek fel. A lakótelepek központjában helyezték el a vevőkészüléket, amelyek a magyar adók műsorát veszik és azokat felerősítve vezeték útján juttatják el az egyes lakásokban elhelyezett hangszórókhoz.

Forrás: http://www.garai.hu/radiok/egyeb/Vez-radio/vezradio.htm

  Tehát elérkeztünk odáig, hogy a rádióműsorok is adagolva kerülnek majd a magyarországi hallgatók füléhez. Mert természetesen - az ilyen praktikus berendezéseken - csak azon műsorok lesznek majd hallhatók, amelyek a dolgozók "érdekét" szolgálják. Ilyeténképpen a rendszer irányítói ki tudják kapcsolni a nyugati adók felvilágosító tevékenységét és a londoni, new-yorki, no, meg a madridi rádió hírei nem jutnak el a jobb híreket váró lakossághoz. Eme vezetékes rádióvevőket a keleti államokban már évek óta nagy "gyakorlati" eredménnyel alkalmazzák. Ahol pedig ezt a rendszert nem tudják alkalmazni, oda olyan kisvételi lehetőséggel bíró készüléket adnak a dolgozóknak, hogy azzal csak a magyarországi adók műsorát foghatják.

***

Három halálos ítélet Szegeden

  Szegeden február 2-án került rögtönítélő bíróság elé néhány Szeged tanyai gazda. A vád szerint Horváth István és több társa szabotázs cselekmények elkövetésére és a kommunisták uralmának aláásására szövetkezett. Állítólag e célból Tito embereivel is érintkezésbe léptek.
  Horváth csoportja, amely főleg nagy gazdákból és azok fiaiból alakult - mondja továbbá a vádirat - ez év január elején megölte Kiss Imrét, a szegedi alsó tanyákhoz tartozó lengyelkápolnai kommunista párt titkárát.
  A bírósági tárgyalásról kiadott közlemény szerint a vádlottak valamennyien beismerték a vád tárgyává tett cselekmény elkövetését. A rögtönítélő bíróság három vádlottat halálra, kettőt pedig életfogytiglani fegyházra ítélt el. A többi vádlott ellen később fogják az eljárást lefolytatni.

***

Rádiót 12 havi részletre szállít honfitársunk, Pruzsintzky Imre, Bad-Rappenauból.
A legkorszerűbb vevőkészülékek 128 DM-től állnak a vevők rendelkezésére.

 

Az első tranzisztoros rádió 1950-böl. Forrás: oldradio

 

lejegyezte: Albrecht György, Karlsruhe, Németország

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész
Értesítő 1948 - 4. rész
Értesítő 1949 - 5. rész
Értesítő 1949 - 6. rész
Értesítő 1949 - 7. rész
Értesítő 1949 - 8. rész
Értesítő 1949 - 9. rész
Értesítő 1949 - 10. rész
Értesítő 1949 - 11. rész
Értesítő 1949 - 12. rész
Értesítő 1949 - 13. rész
Értesítő 1949 - 14. rész
Értesítő 1949 - 15. rész
Értesítő 1949 - 16. rész
Értesítő 1949 - 17. rész
Értesítő 1949 - 18. rész
Értesítő 1949 - 19. rész
Értesítő 1950 - 20. rész
Értesítő 1951 - 21. rész
Értesítő 1950. február - 22. rész


Vissza