Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1950 - 21. rész

Múltunk tanúi > Budakeszi

2012-09-30


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről. A már öt éve kitelepítésben élő budakesziek lapja egyre kritikusabb hangot üt meg.


III. évf. 2. szám Értesítő 1950. jan. 15.
 
Zsúfolt templomok
Nem szokatlan hírek újabban azok, amelyek a magyarhoni zsúfolt templomokról beszélnek. A karácsonyi ünnepek alatt annyi ember szorongott a templomokban, hogy még állni is alig tudtak. Hasonló jelenség ismétlődött meg a szentév kezdete alkalmával megtartott szilveszteri istentiszteleten is. Az emberek tömegeiben napról-napra terjed az ájtatosság, ünnepről-ünnepre tömöttebbek a templomok. Átszellemülten hallgatják a szentbeszédeket, amelyek vigasszal látják el a szakadék szélén álló embereket. Csak úgy nyelik a szavakat, amelyek az igazi békéről szóllanak, amelyek vigaszt nyújtanak a sokat szenvedett szegény népnek.

Az emberiség évezredes történelméből tudjuk, hogy a teremtés koronája; az ember valahányszor úgy érzi, ereje nem elegendő sorsának kedvező mederbe való terelésére, segítségért a föld Teremtőjéhez fordul. Amikor háborúk száguldanak végig országokon, amikor természeti katasztrófák vagy járványok pusztítanak könyörtelen kézzel a népek soraiban, akkor ereje véges voltának tudatában az ember, sikeres megmenekülése érdekében ígéretet tesz kevésbé szép tulajdonságainak korrigálására. Ilyen korok lelki csiszolódása nem kis mértékben járul hozzá a társadalom nemesedéséhez. Úgy látszik, a fejlődés egyik elengedhetetlen kelléke egy-egy közbevetett akadály, amelynek sokszor vérgőzös malmában, sok szenvedés, nélkülözés és megaláztatás nyomán születik meg a réginél jobb ember.

A huszadik században ismét olyan korhoz érkeztünk, amelynek átalakító, formáló erejét földrészünk népei közvetlenül tapasztalhatják. A társadalmi rend ismét mozgásba került, lávaként lomhán tova görög az átalakulás szele. Gyakran úgy látszik, hogy a romboló erő kerekedik felül, de tudjuk és érezzük, ennek uralma nem tarthat soká. A nagy kavarodásból új rend fog megszületni, amelyben az emberi méltóságába visszahelyezett emberfia magasztos feladatait háborítatlanul teljesítheti. Az otthoni és itteni zsúfolt templomok igazolják: úgy a magyar, mint a német honban hisznek egy szebb kor eljövetelében.
 
Dr. G.

***

A budapesti orvosi szakszervezet fővárosi kórházak névváltoztatását javasolja. A Szent Rókus kórházat Semmelweis kórházra, az Új Szent János kórházat Balassa kórházra, a Szent László járványkórházat Fodor kórházra, a Szent. István kórházat pedig Pólya névre szeretnék változtatni. Még több más kórházat is egyéb ismeretlen nagyságokról akarják elnevezni.

***   

A budapesti piacokon olcsóbb lett a nyúlhús es a baromfizúza. Fontos is, hogy e nélkülözhetetlen "népeledel", a zúza a dolgozók asztalára olcsóbb áron kerüljön. A libamájat úgyis mások eszik.

***

December utolsó hetében a budapesti mozik - néhány kivételtől eltekintve - csak orosz filmeket játszottak. Ugyanez a helyzet a színházak műsorában is.

***

Az államosítás reggelén
 
Budapesti közlések szerint az államosítás a gyakorlatban meglehetősen gyorsan folyt le az üzemekben. December 29. napjának reggelén megjelent néhány megbízott, s a tulajdonosoktól átvették a készpénzt és az üzleti könyveket, majd kezébe nyomták a kabátját, kalapját és felszólították, hogy hagyja el az üzemet. Országszerte ugyanaznap 2000 vendéglőt és éttermet is államosítottak.
 

 forrás: meglepetések k.p.

***

Ifj. Deberle Ferencné sz. Preiszler volt budakeszi, jelenleg heidelbergi (Handschuhsheim) lakós 1949. szeptember havában leánygyermeknek adott életet.

Id. Winterkorn János volt budakeszi bognár mester, hatósági engedéllyel az elmúlt év november havában Magyarországról Berwengenbe (Sinsheim körzet) érkezett gyermekeihez.
 
Natto János (anyja Ederle) és ifj. Szauter József (anyja Preiszler) volt budakeszi lakósok az utóbbi hét folyamán orosz hadifogságból szüleikhez visszatértek. Címük: Nattó János Heidelberg-Kirchheim, Szauter József Rheinsheim (Bruchsal körzet).

***

Hirdetés az Értesítőben:
Rádiót 12 havi részletre szállít honfitársunk Pruzsintzky Imre Bad-Rappenauból. A legkorszerűbb vevőkészülékek 188 DM-töl állanak a vevők rendelkezésére. Kívánatra a készülékek házhoz lesznek szállítva. Gyártmányokban nagy választék. Megbízható kiszolgálás. Bad-Rappenau, Bahnhofstr. (Sinsheim körzet).

Lejegyezte: Albrecht György, Karlsruhe, Németország

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész
Értesítő 1948 - 4. rész
Értesítő 1949 - 5. rész
Értesítő 1949 - 6. rész
Értesítő 1949 - 7. rész
Értesítő 1949 - 8. rész
Értesítő 1949 - 9. rész
Értesítő 1949 - 10. rész
Értesítő 1949 - 11. rész
Értesítő 1949 - 12. rész
Értesítő 1949 - 13. rész
Értesítő 1949 - 14. rész
Értesítő 1949 - 15. rész
Értesítő 1949 - 16. rész
Értesítő 1949 - 17. rész
Értesítő 1949 - 18. rész
Értesítő 1949 - 19. rész
Értesítő 1950 - 20. rész


Vissza