Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1949 - 18. rész

Múltunk tanúi > Budakeszi

2012-08-05


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről.
18. rész: Akik idegenek saját szülőfalujukban


Értesítő 1949. november

Akik idegenek saját szülőfalujukban

A mindig nagyon várt hazai levelek, amelyek a kézzelfogható kapcsot jelentik az elvesztett otthonnal, a sok-sok szomorú hír után mostanában talán egy nyugtatót is hoztak. M. néni végre három év után vasárnap megint a templomba mehetett - olvassuk az egyikben. "Amnesztiát" kaptak a kormánytól azok a honfitársaink, akik itt nem bírták az életet, kiket visszahúzott az otthoni rög, az ősök által felépített falu, vagy a nekünk oly drága sírhantok. Õk eddig álnév alatt bujdostak rendszerint idegen falvakban, városokban. Csak lopva a sötétben merték megközelíteni néha az idegenlakta szülői házat, most a "kegyelem" után már nyíltan elmehetnek mellette. Három év után most nyíltan végig mehetnek az utcán. Bemehetnek a kis falusi templomba, bemehetnek Isten házába, ahol keresztvíz alá tartották, ahol gyermekkorukban oly sokszor átszellemült arccal hallgatták Isten igéjét. Bizonyára könnyes szemmel, szívből imádkoznak az oltár előtt.

Most már nyíltan mehetnek a temetőbe is, már nem bántják őket, nem űzött vadak és idegen állampolgárok...

A nyugatról visszaszökött svábok amnesztiában részesülnek - mondotta a budapesti rádió. A többi otthonmaradttal együtt teljes jogú állampolgárai ők a kommunista Magyarországnak. Mi remélni akarjuk, hogy ez így is lesz a jövőben. Hogy személyi biztonságuk valamiképpen megszilárdul, hogy ezen a téren uralkodó anarchia némiképp enyhül.

Hosszú és göröngyös volt az út, amely eddig vezetett. Mennyi könny, megaláztatás, kín és gyötrelem közt átvirrasztott éjszaka... A szegény volt bujdosók nehéz sorsán kétségtelenül javított a "kegyelmi" rendelet és ezen javulást szívből kívánjuk is nekik.

Minden éremnek két oldala és magának az életnek ugyancsak megvan a fény- és árnyoldala. Nekünk is, nékik is odahaza a sors az életet beárnyalta. Nekik is, nekünk is végig kell járni végzetünk nehéz útján. Mert a volt bujdosók nagy része bizony a "kegyelem" után is odahaza a kálváriát járja. Lelket marcangoló érzés lehet elmenni esténként a kivilágított volt saját ablak alatt, ahonnan idegen gyermekkacaj hallik.

Végig az utcán a szülők, testvérek, rokonok meleg családi fészkeiből mindenütt hiányoznak a kedves ismerős arcok. A pusztító vihar kiszakította őket az anyaföldből, csak nem sodorta messze őket, ott senyvednek a humuszon, elszakított, elszáradt gyökerekkel. A lemosott szégyenbélyeg örök nyomaival a homlokukon ott járnak most ezek a derék, tisztalelkű emberek, kiknek semmi más bűnük, minthogy megszülettek.

Idegenek lettek ők a jól ismert vidéken. Idegen a saját szülőfalujukban.

 Cs. A.

***

Numerus clausus az iskolákban

Budapesti lapok hírei szerint az idei tanévben a magyar középiskolák első osztályába közel harmincezer tanulót vettek fel, azonban több ezer azon tanulóknak a száma, akiket nem vettek fel.

A fel nem vett tanulók nagy része az osztályidegen "elemek" (értelmiségiek és kulákok stb.) gyermekei sorából került ki. Most állítólag felhívták a felvételi bizottságok tagjait, hogy a kirívó hibákat a felvétel terén korrigálják. A felvételt végző bizottságok utasítást kaptak, hogy a néphez hü értelmiségiek gyermekeit, ha legalább jó eredménnyel végezték az általános iskolát, utólagosan vegyék fel.

***

Nyolc Buda környéki falut bekapcsoltak a fővárosi telefonközpontba

Az elmúlt napokban készültek el nyolc Buda környéki község telefonautomatáinak szerelési munkálataival. Az úgynevezett félautomata rendszer alapján most Bicske, Bia, Etyek, Páty, Torbágy, Perbál, Tinnye és Zsámbék kapcsolódott be a nagy-budapesti telefonhálózatba. A fővároshoz közelebb fekvő községekben már több mint tíz évvel ezelőtt szerelték fel a félautomata központokat.

***

Dr. Math Istvánné született Pentei Edith budakeszi lakos október 24-én leánygyermeknek adott életet.

***

Krenn Andrásné sz. Gräfl Margit budakeszi lakos október 26-án fiúgyermeket szült.

***

Bechtold Ferencné sz. Wegmann Anna budakeszi lakos november 5-én meghalt. Temetése november 7-én volt.

összeállította Albrecht György, Karlsruhe
szerkesztette Koós Hutás Katalin 

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész
Értesítő 1948 - 4. rész
Értesítő 1949 - 5. rész
Értesítő 1949 - 6. rész
Értesítő 1949 - 7. rész
Értesítő 1949 - 8. rész
Értesítő 1949 - 9. rész
Értesítő 1949 - 10. rész
Értesítő 1949 - 11. rész
Értesítő 1949 - 12. rész
Értesítő 1949 - 13. rész
Értesítő 1949 - 14. rész
Értesítő 1949 - 15. rész
Értesítő 1949 - 16. rész
Értesítő 1949 - 17. rész


Vissza