Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1949 - 17. rész

Múltunk tanúi > Budakeszi

2012-07-01


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről.
17. rész: Rendelet a magyarországi németség egyenjogúsításáról


Értesítő II. évf. 20. szám, 1949. okt. 15.
 
Rendelet az egyenjogúsításról

Néhány nappal ezelőtt, október 11-én a rádió hullámain át értesültünk a budapesti kormányzatnak azon rendelkezéséről, amely a magyarországi németség egyenjogúsításáról szól. A rövid hír még azt is közölte, hogy a kitelepítési listán szereplő harmincezer személy onnan törölve lett és a kitelepítési eljárás jogilag is megszűnt. Törölték továbbá mindazon hátrányos jogi következményeket, amelyeket a hazai német lakosság ellen a háborút követő időkben életbe léptettek.

Az eseményeket és a fejlődés irányát figyelő embert a Magyarországon bekövetkezett "újítások" bevezetése nem érintette váratlanul. Már hosszabb idő óta esedékes volt a most kiadott rendelkezés, s már az elmúlt évben kormánynyilatkozat engedte sejtetni, hogy ezen a téren változás fog beállni.

Mit jelent ez a rendelkezés a gyakorlatban? Erre egyelőre választ adni alig lehet. Remélhetőleg enyhülni fog némileg embereink eddigi bizonytalan jogi helyzete és további megaláztatásoknak, valamint hátrányoknak nem lesznek kitéve.

Egyik otthoni hír a másik után arról tanúskodott eddig is, hogy otthon maradottjaink szorongatott helyzetükben még az eddigi szorgalmukat is felülmúlva kapcsolódtak be a termelés minden ágába, s alig akadt még ember az országban, aki pontosabban eleget tett volna adózási és leadási kötelezettségének, mint éppen ők. Mégis a legutóbbi időkig összetelepítési, vagyonelkobzási eljárások és egyéb joghátrányos cselekmények velük szemben napirenden voltak.

Ha mélyebben beletekintünk az otthoni eljárások látszólagos összevisszaságába, meg kell látnunk, hogy ott bizony nagyon is tervszerűen minden egy társadalmi és gazdasági átalakulás érdekében történik. Ennek az átalakulásnak egyik állomása volt a magyarországi német lakosság beépítése a bevezetni szándékolt új rendbe. Kézenfekvő volt az uralkodó rendszer előtt, hogy az átszervezés, a vagyonelkobzás, a kolhozosítás legkönnyebben a lakosság egy-egy kiválasztott csoportja keretében hajtható végre. E kiválasztott csoportok egyik „előnyben” részesített rétegét képezték - sajnos - bizonyos okoknál fogva magyarhoni német testvéreink.

Ezért történt egyik falunkban a másik után, egyes családok vagyonának teljes elkobzása, másoknak összeköltöztetése. Ennek érdekében bírták rá a vagyonuktól teljesen meg nem fosztott gazdáinkat a mezőgazdasági termelő kolhozokba való belépésre. Most, amikor a tervezett társadalmi és gazdasági átrétegződés már megtörtént, jöhet az egyenjogúsítás.

Meggyőződésünk szerint lesz még másik egyenjogúsítás is.
 
Dr. G.

***

Schulz Antal volt budakeszi (Fő u. 164.) földmíves, jelenleg katzentali (Mosbach-körzet) lakos szeptember 23-án meghalt. Temetése szeptember 25-én volt.

***

A budakeszi katonai szanatórium (volt József főherceg szanatórium) templomában beszüntették az istentiszteletek tartását. A kiürített templom most raktár célokra szolgál.

***

Figyelem!

Budakeszi lakósságnak kitelepítése folytán eddig nem került sor mindazon falunkbeli férfiaknak nyilvántartásba vételére, akik a második világháború folyamán elestek, hadifogságban meghaltak, valamint eltűntek. 

Minthogy falunk lakossága most ideiglenes szétszórtságában is egy nagy közösséget képez és minden tagjának sorsa mindannyiunkat érdekel, ezért szükségesnek tartom az Értesítőben hősi hallottaink listáját közzétenni.

Ezen ügyben felkérem az Értesítő összes olvasóit és általuk valamennyi budakeszi családot, hogy egy egyszerű levelezőlapon közöljék velem az elesett hozzátartozójuk nevét, életkorát, a halál időpontját és helyét, az otthoni utca és házszámot, valamint kitelepített hozzátartozóinak mostani lakcímét.

***

Mayer János (szabó) és Schleer Erzsébet szeptember 14-én tartották esküvőjüket a budakeszi plébániatemplomban.

***

Budakesziről érkezett közlés szerint az 1946-ban alakult református gyülekezet kisebb templomot építtet a községben. Erre a célra lebontották a Fő utca és Temető utca sarkán Geiselhardt-ház egy részét és annak helyére kerül a templom.

összeállította Albrecht György, Karlsruhe
szerkesztette Koós Hutás Katalin

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész
Értesítő 1948 - 4. rész
Értesítő 1949 - 5. rész
Értesítő 1949 - 6. rész
Értesítő 1949 - 7. rész
Értesítő 1949 - 8. rész
Értesítő 1949 - 9. rész
Értesítő 1949 - 10. rész
Értesítő 1949 - 11. rész
Értesítő 1949 - 12. rész
Értesítő 1949 - 13. rész
Értesítő 1949 - 14. rész
Értesítő 1949 - 15. rész
Értesítő 1949 - 16. rész


Vissza