Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1949 - 15. rész

Múltunk tanúi

2012-06-17


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről.
15. rész: Tíz éve kezdődött


Értesítő 1949. szept. 1. - Tíz évvel ezelőtt kezdődött
 
Tíz évvel ezelőtt kezdődött

Tíz esztendővel ezelőtt vette kezdetét évszázadunk második nagy csatája, amelyikből Földünk valamennyi népe kivette részét. Az öt világrész legeldugottabb vidékén is megérezték a szörnyű mérkőzés szelét. És amikor a vihar hatévi vívódás után lecsillapodott az emberiség szívében nem a keresztényi megbocsátás szelleme kerekedett felül, hanem a megtorló bosszú. Ennek következtében mind a mai napig nem következett be az igazságos béke, amelyik minden nemzetnek és annak keretén belül minden embernek megadhatta volna a tisztességes megélhetés lehetőségét.

Rosszul értelmezett hatalmi érdekek játékává lett így többek között Közép-Európa minden népe. A legtöbb nemzet természetellenes gazdasági kísérletek alanyává lett kényszerítve, míg mások ismét egyéb módon kényszerültek az emberi megaláztatás kálváriáját végig szenvedni.

Több mint 12 millió embert egyszerűen kiragadtak korra és nemre való tekintet nélkül otthonából, hogy aztán más vidékeken, embertelen módon összezsúfolják. Sok millió embert hajtottak évekig tartó fogságba, kényszermunkára.

Olyan helyzetet létesítettek, amelyik a maga labilis mivoltában állandóan a felborulás veszélyével riasztja az emberiséget. Egyes nemzetek vezetői abban reménykednek, hogy terveik végrehajtása után új szellemi és gazdasági fellendülés fog bekövetkezni. A józan ész megcsúfolásával létrehozott mesterséges védő korlátaikon belül azonban megközelítőleg sem sikerült elérniük azt, amit akartak.

Soha olyan távol nem volt az emberiség a testvéri megbékélés szellemétől, mint manapság. Feszült politikai és szociális légkör állandó rettegésben tartja nemcsak Európa, hanem az egész földteke lakosságát. Európának hol az egyik, hol a másik pontján készül kirobbanni egy újabb szikra. Egyszer Berlin, másikor Dardanellák, újabban Belgrád lép gyújtópontként az előtérbe.

Az elmúlt napok hírei arra engednek következtetni, hogy a Balkán ismét - miként az utóbbi évszázad folyamán már nem egyszer - kiinduló pontja lehet újabb fegyveres összecsapásnak. Ez alkalommal a szláv népek közötti hegemónia sorsa látszik döntésre érettnek lenni.

Akárhogy is lesz, egy biztos: tartós béke csak akkor lesz, ha az elkövetett igazságtalanságok jóvátétele után az emberiség félelem és kényszermentes viszonyok között munkálkodhatik ismét a jövő nemzedékek érdekében.

Dr. G.

***

Új kenyérár Magyarországon

Budapesti hír szerint augusztus 1-én csökkentették az úgynevezett szabad kenyér árát. Magyarországon is - miként a népi demokráciákban általában - sok közszükségleti cikknek kétféle ára van s pedig egy alacsonyabb a jegyre kapható és egy magasabb a szabadon vehető árunak. A kenyér jegyre egy forintba került, míg a szabadforgalomban a kissé jobb minőségű kenyér 2.60 forintért volt kapható. Az augusztus 1-én életbe lépett rendelkezés a szabadkenyér árát 1 forinttal csökkentette.

***

Legújabb közlés szerint a budapesti kormány szeptember 1-i hatállyal megszünteti az egész ország területén a kenyérjegyet. Ezen túl mindenki szabadon vehet kenyeret s pedig a barna kenyér kilogrammját 1 forintos, míg a félfehér kilogrammját 1,60 forintos árban. A fehérliszt fejadagját fél kilogrammal 2,5 kg-ra emelték.

***

Rajk külügyminiszter és társai a vádlottak padján


 
 Lazar Brankov és Rajk László a bíróságon. Forrás: figyelo.hu

...Rajk László a népügyészség vádirata szerint elhajlott a kommunista vonal előirt irányától és a "Trockizmus" felé fordult. A Trockizmus, vagy mint újabban mind gyakrabban nevezik a titoizmus a marxi-lenini tanok feladását jelenti. Aki ezzel van vádolva, annak sorsa nem lehet kétséges...

***

A politikai per visszhangja

Bécsi jelentések szerint a Rajk ügy Budapest és az egész ország lakósságát kevésbé érdekli. A nagytömeg és a kommunista párt között oly annyira csekély az érzelmi közösség, hogy a pártban folyó tisztogatási akció alig érdekel valakit. Az újságok ugyan hasábos tudósításokban közlik az üggyel kapcsolatos mondanivalóikat, az azonban az embereket hidegen hagyja. A pártvezetőségben kitört viszály nam az ö ügyük.

***

Készül a máriamakki kegytemplom

Szeptember 4-én tartották ebben az esztendőben Makkos-Márián a búcsút. Ez alkalommal a fővárosból és környékéről sok ezer főnyi katolikus zarándokolt el a kegyhelyre, ahol Schwoy székesfehérvári püspök mondotta a szentmisét. A több mint 150 éve omladozó régi templom újjáépítését két évvel ezelőtt kezdték meg. Most teljes egészében tető alatt áll a templom a hozzátartozó árkádos folyosókkal együtt. Az építkezés most is teljes erővel folyik. A templomhoz tartozó rendház a szervita szerzetesrend tulajdonába ment át. Az idei búcsú alkalmával került el ismét eredeti helyére a régi kegykép is, amely közel száz éven át a budakeszi templomban volt elhelyezve.

***

Budakeszi kolhoz

Otthonról érkezett hírek szerint az újonnan alakult 3. számú mezőgazdasági szövetkezet (kolhoz) Budakeszi határának Pátyerweg és Zwischenweg dűlőben fekvő szántóit kapja. Azon birtokosok, akiknek ezen dűlőkben földjük van, de nem léptek be a kolhozba, azok állítólag a határ más helyén kapnak lefoglalt szántóik helyébe más ingatlant. A megalakult kolhozba - mint írják - nem vették fel az összes jelentkezőket, hanem néhány gazdát azon a címen, hogy kulák - kirekesztettek. Hogy ezen kirekesztettek meddig tarthatják meg földjüket, afelől még nincsen döntés.

összeállította Albrecht György, Karlsruhe
szerkesztette Koós Hutás Katalin

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész
Értesítő 1948 - 4. rész
Értesítő 1949 - 5. rész
Értesítő 1949 - 6. rész
Értesítő 1949 - 7. rész
Értesítő 1949 - 8. rész
Értesítő 1949 - 9. rész
Értesítő 1949 - 10. rész
Értesítő 1949 - 11. rész
Értesítő 1949 - 12. rész
Értesítő 1949 - 13. rész
Értesítő 1949 - 14. rész


Vissza