Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1949 - 13. rész

Múltunk tanúi

2012-06-03


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről.
13. rész:1949 júliusa.


Új alkotmányt kap Magyarország
 
...Dobi miniszterelnök a bemutatkozó ülésen elmodotta az újonnan alakult kormány programját, amely nagy részben az ötéves terv elérni remélt eredményeinek ismertetéséből állott. Megállapította többek között, hogy lényegében befejeződött gazdasági téren a helyreállítás korszaka. Állítása szerint mezőgazdasági téren csak a szövetkezés, a társas gazdálkodás hozhatja meg a magyar parasztság számára életszínvonalának "további" emelését. Mintegy 300 új termelőszövetkezeti csoport megalakulásánk "engedélyezését" kérték - mondotta a miniszterelnök. Minden erejükkel azon lesznek, hogy jó felvilágosító munkával a parasztság minél szélesebb rétegeit győzhessék meg a szövetkezés "előnyeiről". Továbbra is ragaszkodnak az "önkéntesség" elvéhez. Egyébként azon lesznek, hogy azok a dolgozó parasztok, akik be akarnak lépni a szövetkezetbe, ősszel megvalósíthassák "vágyukat".
  A programbeszéd azt is megállapítja, hogy az idei terménybegyűjtési rendelet még jobban szem előtt tartja a dolgozó parasztság érdekeit, mint a tavalyi, ezért fokozottabban megterheli a kizsákmányoló kulákokat.


 
Az 1949-es un. Rákosi-címer. Forrás: wikipedia

A további feladatok között említette a miniszterelnök a népköztársasági alkotmány megvalósítását. Az új alkotmánynak szabályoznia kell az állam és az egyház viszonyát is. Kormánya - mondotta - feladatának tekinti a katolikus egyházzal való megegyezés előmozdítását a kölcsönös engedékenység és megértés szellemében. Hangoztatta, hogy a honvédség fejlesztése a "béke" egyik legfontosabb záloga.
 
  A kormány bemutatkozása alkalmával bejelentett új alkotmány minden valószínűség szerint a szovjet minta szerint fog elkészülni. Legutóbb Románia kapott már ilyen új szovjet alkotmányt. A készülőben levő alkotmány Magyarországot is szovjet köztársasággá fogja tenni.

***

Lengyelország és Csehszlovákia területéről Nyugat-Németországba telepítik az ezen országokban még élő 350.000 főnyi német lakósságot. Az átköltöztetést a nemzetközi Vöröskereszt fogja végezni.

***

Budapest székesföváros Puskin orosz költő születése 150. évfordulója alkalmával az Eszterházy utcát Puskinról nevezte el és az egyik ház falán a költő dombormű képet helyezte el. Budapesten egyre szaporodnak az orosz személyekről elnevezett utcák.

***

Két héttel ezelőtt közvetlenül kitelepített családjához érkezett orosz hadifogságból a frankfurti határállomáson át két volt budakeszi lakos: Eszterle József (neje Pradl) és Mocsnek Antal (neje Eszterle)

***

Kevés a megfelelö szakember Magyarországon 

A gazdasági és társadalmi átalakulás nagyfokú hiányt idézett elő képzett szakemberekben. Különösen a szellemi foglalkozások terén nagy hiány beállítható munkaerőkben.
   Az elmúlt héten a csepeli gyár pénzügyi osztályának vezetője mondotta, hogy a szakemberhiány nem csak műszaki vonalon okoz komoly gondot, hanem kevés a jól kiképzett könyvelő, gyors- és gépíró és nem lehet elég mérnököt sem találni. Ugyanakkor tízezrével munkanélküliként, avagy más helyen dolgozva tengődenk a megfelelő szakemberek.

***

A svábhegyi gyermekvasút kiépült a Szépjuhásznéig

Június utolsó napjaiban adták át a forgalomnak az újonnan létesített úgynevezett gyermekvasút második szakaszát, amely a svághegyi Szent Anna kápolnától a Szépjuhásznéig terjedő szakaszon készült.
  A forgalomba helyzett vonalszakasz most már meghaladja a 7 kilométeres távolságot. A Szépjuhászné közelében állomás épület is létesült.
 
 
Forrás: gyermekvasut.hu
 
  Mielőtt a vasút második szakaszát üzembe helyezték volna, készült el Hárshegyen keresztül fúrt 204 méter hosszú alagút is. Ezen az alagúton keresztül vezetik majd a síneket a hűvüsvölgyi villamos végállomásig. Állítólag a Szépjuhászné mellett a Budakeszi út felett viadukton fogják a vasutat vezetni.

összeállította Albrecht György, Karlsruhe
szerkesztette Koós Hutás Katalin

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész
Értesítő 1948 - 4. rész
Értesítő 1949 - 5. rész
Értesítő 1949 - 6. rész
Értesítő 1949 - 7. rész
Értesítő 1949 - 8. rész
Értesítő 1949 - 9. rész
Értesítő 1949 - 10. rész
Értesítő 1949 - 11. rész
Értesítő 1949 - 12. rész


Vissza