Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1949 - 11. rész

Múltunk tanúi > Budakeszi

2012-05-01


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről.
11. rész: Országgyűlési képviselőválasztás Magyarországon


II. évf. 11. szám 1949. június 1.

Könnyítések a csak részben "igazoltak" számára

A háború befejezése után úgynevezett igazolási eljárást folytattak le Magyarországon főként a tisztviselők és alkalmazottak társadalmába tartozó emberek felett. Aki ezen igazolási eljárás során a népi demokrácia szempontjából a legcsekélyebb kifogás alá esett, azt nem igazolták. Ilyen ítélet pedig egyenértékű volt az állásvesztéssel. Az igazolási eljárás során néha előfordult, hogy valakit csak részben igazoltak, azaz csak bizonyos joghátrányokkal sújtottak.

A magyar hivatalos lap május 7-i száma most kormányrendeletet közöl az "igazoló eljárás során megállapított egyes joghátrányok megszüntetéséről." Ennek alapján azon egyének, akiket az igazoló bizottság feddésre, áthelyezésre ítélt, előléptetésből kizárt avagy vezető állásra alkalmatlannak nyilvánított, május 7-töl mentesülnek e joghátránytól. Az érdekelt személyek most már "igazoltaknak" tekintendők. Ez a rendelkezés azonban nem ad igényt a korábbi szolgálati helyre vagy beosztásba való visszahelyezésre.

***
 
Május 15-i képviselőválasztás

Budapestről érkezett hírek szerint az országgyűlési választások minden zökkenő nélkül, a kitervelt programnak megfelelően zajlottak le. A választás megrendezői előre gondoskodtak róla, hogy a szavazók minden különösebb fáradtság és fejtörés nélkül tehessenek eleget állampolgári kötelességüknek. Annyira megkönnyítették a választók helyzetét, hogy még jelet sem kellett tenni a szavazó cédulákra, hanem azt csak összehajtva a borítékba elhelyezni.


Népfront választások 1949. május 15-én
Forrás: Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

A közlésekből kitűnik, hogy a rendezőség nem kímélt semmi fáradtságot sem, hogy a választási eljárás bizonyos népünnepély jelleget öltsön. Mindenfelé felvirágozott és föllobogózott házak kívántak ünnepélyes jelleget adni annak a napnak, amelyen hazánk népei "kitörő lelkesedéssel" színt vallottak a Népfront és annak mindenkire áldásos programja mellett.

Nagy súlyt helyeztek a Népfront részéről a választási agitáció lebonyolítására. A gyűléssorozat tetőpontját képezte a celldömölki népgyűlés, amelyre öt dunántúli megye területéről szállították a hallgatóságot. Ezen a gyűlésen a kormány vezetői, Dobi miniszterelnök, Rákosi miniszterelnök-helyettes és még néhány miniszter tartott beszédet. Lényegében itt is az öt éves terv remélt eredményeinek elsorolása képezte az agitáció anyagát, s természetesen a múlt rendszer összes "bűnének" kipellengérezése sem maradhatott el a műsorról.

 

Rajk, Rákosi, Gerő    Forrás: http://www.mozaweb.hu

 

A sok "rábeszélésnek" engedve fel is vonult hazánk választópolgársága úgyszólván kivétel nélkül az urnák elé és nem hiányoztak a szavazók sorából a vallásfelekezetek papjai sem. Grősz kalocsai érsek levelet irt a Népfront választási bizottságához. Közölte, hogy május 5-én a püspöki kar ülést tartott és azon határozati javaslatot fogadott el, amely szerint az 1949 május 15-re kitűzött országgyűlési választással kapcsolatban a püspöki kar megismétli az 1947-ben kiadott azon figyelmeztetést, hogy a katolikus hívek szavazati jogukkal éljenek és azt lelkiismereti felelősségük átérzésével gyakorolják.
 
Minthogy választói névjegyzékek kiigazítása és kiegészítése a választást megelőző napokig eltartott, még az illetékesek sem tudták pontosan hány szavazásra jogosult választó él az országban. Csak a szavazatok összeszámlálása után tudta meg a nyilvánosság, hogy a választásra jogosultak száma néhány ezerrel meghaladja a 6 milliót. A választás idejére a belügyminisztérium szesztilalmat rendelt el.

A brit követség jegyzékben négy Budapesten működő angol diplomata részére engedélyt kért, hogy azok a választások napján a szavazóhelységekbe beléphessenek, és ott tartózkodhassanak. Ezt a kérelmet a magyar külügyminisztérium elutasította.

Több helyről beérkezett hír szerint vidéken a szavazatszedő küldöttség tagjai értésére adták a választóknak, hogy mindazon személyek, akik a Népfrontra akarnak szavazni, azoknak nem kell igénybe venni a szavazófülkét, hanem nyíltan is elhelyezhetik a szavazólapot az átadott borítékba. 
 
Ilyen körülmények között természetesen sokkal gyorsabban "sikerült"  az egész eljárást lebonyolítani és valószínűleg a "nemmel" szavazni óhajtók reményét is lehűteni.
Szerdán, május 18-án tették közzé a végleges választási eredményeket. Leszavazott összesen 5,7 millió ember, ebből a Népfrontra esett 5.5 millió szavazat. A szavazás eredményeként 402 képviselője lesz az új országgyűlésnek, amelynek tagjai javarészt a kommunisták soraiból kerültek ki. Ellenzék a képviselőházban nem lesz.

***

Orosz hadifogságból május 26-án (áldozócsütörtökön) Eschelbronnba (Sinsheim körzet) érkezett családjához Mindler Ferenc (neje Kővári) volt budakeszi lakos.

A már korábban orosz fogságból hazatért ifj. Schmidt Márton volt budakeszi lakos megérkezett szüleihez Neckarburkenbe (Mosbach körzet).

Frankhauser Irma (F. József órásmester leánya) volt budakeszi jelenleg heidelbergi lakos május 28-án tartotta esküvőjét Pfeil Lajos hanschuhsheimi fiatalemberrel.

Szautner György volt budakeszi (Gyöngyvirág u.) lakos a kislaui (Bruchsal körzet) aggokházában május 20-án meghalt. Temetése ugyanott május 23-án volt.

Eberling Antal budakeszi lakos, volt Beszkárt alkalmazott 46 éves korában meghalt. Előtte való éjjel lakásán felszakadt a gyomra. A gyomorműtét már nem segített rajta. Temetése május 18-án volt.

Ezúton hozzuk ismerőseink és honfitársaink tudomására, hogy Jerzsabek Ferenc június 6-án (pünkösdhétfőn) nyitja meg Menzingenben vendéglőjét. Az ugyanakkor megtartandó táncmulatságon Tuider Antal ismert zenekara szolgáltatja a zenét.

A fővárosból Budakeszi felé vezető utat új útburkolattal látták el és átadták a közúti forgalomnak.

Összeállította: Albrecht György, Karlsruhe

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész
Értesítő 1948 - 4. rész
Értesítő 1949 - 5. rész
Értesítő 1949 - 6. rész
Értesítő 1949 - 7. rész
Értesítő 1949 - 8. rész
Értesítő 1949 - 9. rész
Értesítő 1949 - 10. rész


Vissza