Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1949 - 10. rész

Múltunk tanúi > Budakeszi

2012-04-22


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről.
10. rész: Még mindig a visszatérést várják a budakeszi kitelepítettek


II. évf. 10. szám 
1949. máj. 15.

Három év után

Ilyenkor tavasszal, amikor a természet új életre kel a hosszú téli pihenõ után, az emberben is felfokozódik a tett és az alkotás vágya. Mindenki, aki csak némi kapcsolatban állott a földdel, az érzi, hogy tennie kell valamit szántón és mezõn, réten és kertben. Ez a természetes ösztön nemcsak a földmívelõ embert keríti hatalmába, hanem a kézmûvest is, még akkor is, ha néha már több generációval elõbb vesztette el közvetlen kapcsolatát a röggel. Egy-egy darabka földterület, az azon nõtt fák vagy szõlõtõkék különösen hozzá nõhetnek a velük bajlódó ember lelkéhez. Minél hosszabb ideig áll fenn ez a kapcsolat, annál nehezebb az elválás és a szétválasztás okozta seb is, annál nehezebben heged össze, gyógyul meg.

Most tavasszal múlott három éve, hogy kényszer útján ide Németföldre lakoltatott honfitársaink százezrei elvesztették kapcsolatukat földjükkel. Bármily kicsiny volt is az a föld, amelyet embereink magukénak mondhattak vagy bérben bírtak, az vonza vissza gazdáját a világ minden tájáról. Különösen erõs ez a vágyakozás a természet ébredése idején, amikor magunk elõtt látjuk a kelõ vetést, a zöldelõ rétet, a pompásan virágzó gyümölcsfákat. Hányszor halljuk a felvetett kérdést: Vajon jövõre már megint magam metszem a szõlõmet? Nem tették-e tönkre avatatlan kezek szépen termõ tõkéimet? Mindezen és hasonló kérdésekben a föld iránti határtalan szeretet és egyben annak újboli birtokba vételi szándéka világlik ki.

Ha valaki 1946 tavaszán honfitársainknak azt mondotta volna, hogy még három esztendö múlva sem leszünk otthon, úgy bizonyára igen sokan pillanatnyi kétségbeesésükben meggondolatlan cselekedetre ragadtatták volna magukat. Azonban az idõ múlása lassanként lehiggasztotta a kedélyeket. Mindannyiunk elõtt nyilvánvalóvá vált, hogy hazamenésrõl csak a körülmények gyökeres változása után lehet és lesz majd szó, addig pedig nem marad más hátra, mint a mostani kényszerhelyzettel, amennyire lehet, megbarátkozni és türelemmel várni.

Általában úgy látszik, hogy a fejlõdés feltartózhatatlanul oly irányban halad, amely a közelmúlt nagy nemzetközi baklövéseit helyre kívánja hozni. Az idõnként fellépõ ellenáramlatok a végsõ kifejlõdést legfeljebb lassítani, azonban feltartani semmi esetre sem képesek. A végkifejlést azonban meg kell várnunk, bármennyire nehezünkre esik is.

Dr. G. 

***

A magyar köztársaság elnöke kinevezte Farkas Mihály honvédelmi minisztert vezérezredessé. Farkas a kommuniusta párt fõtitkár-helyettese. Polgári foglalkozásában nyomdász volt.

 
   Farkas Mihály, Péter Gábor, Rónai Sándor, Kiss Károly a "Magyar katona a szabadságért" c. kiállításon. Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára
 
***

Budapesten pályázatot írtak ki oly szobormûre, amelynek kifejezésre kell juttatnia az új honvédség szerepét a "béke" védelmében. A szobrot a Falk Miksa utcában akarják felállítani.

***

A sokat emlegetett "ötéves terv" végére többek között oly nagy jólét lesz hazánkban, hoy a lakosság cukorka és csokoládé fogyasztása fejenként el fogja érni az évi 4.5 kilogrammot - jelentették ki illetékes helyen. A hírrel kapcsolatban szerényen meg kell jegyeznünk, hogy jelenleg alig lehet nagyobb a jelzett "finomságok" fejenkénti fogyasztása a 1/4 kilogrammnál.

*** 

Lakos Antalné sz. Frank Mária volt budakeszi, jelenleg hasselbachi lakos, május 3-án 51 éves korában meghalt. Temetése ugyanott május 5-én volt.

***

Mayer Jánosné sz. Koch április 30-án Budakeszin 68 éves korában meghalt.

***

Rapolder István 87 éves korában április utolsó napjában Budakeszin meghalt. 

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész
Értesítő 1948 - 4. rész
Értesítő 1949 - 5. rész
Értesítő 1949 - 6. rész
Értesítő 1949 - 7. rész
Értesítő 1949 - 8. rész
Értesítő 1949 - 9. rész


Vissza