Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1949 - 9. rész

Múltunk tanúi > Budakeszi

2012-04-15


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről.
9. rész: Újabb összetelepítések, munkanélküliség, esküvők


Értesítő - II. évfolyam. 1949. április

Munkanélküliség
 
  Amikor az elmúlt év júniusában végrehajtották a német pénzreformot, sokan igen helyesen elöre látták, hogy ez a lépés igen könnyen honfitársaink amúgy is labilis gazdasági helyzetének felborulására vezethet. Ha a dolgok velejét nézzük, úgy ezen eshetöség bekövetkeztén semmi meglepöt nem tapasztalhattunk.
  Mert aki szembenézett a rideg tényekkel, az magától értetödönek találta, hogy a legkisebb gazdasági pangás, vagy pénzügyi megszorítás legelsösorban azokat fogja érinteni, akik az itteni társadalom gazdasági rendjébe csak felületesen nyertek beosztást, akik mögött nincs támogató kéz, akiknek lába alatt nincs anyagi bázis.
  Néhány hónapig az új valuta bevezetése után mindannyian annak kétségtelen elönyeit élvezhetjük és rég nem látott áruk megvételére, beszerzésére nyílt lehetöségünk. Ezen aránylag kedvezö helyzet azonban csak rövid ideig tartott. Itt részletezni nem kívánt okok miatt az árak ugrásszerü emelkedésének lehettünk tanui, s ez az áremelkedés a reform eredményeit megsemmisítéssel fenyegette. Az újonnan felállított német jegybank a folyamat megakasztása céljából, idölegesen kénytelen volt múlt év végén a hitelek folyósítását beszüntetni és igy az árak stabilizálását elérni. Tudott dolog, hogy a hitelek alapja nagyrészt a bankóprés volt, hisz a pénzintézetek betétállománya, az emberek bizalmatlansága következtében minimális összegre zsugorodott.
  A fent leirt hitelmegszorító intézkedések azonban legelsösorban az építöipar helyzetére gyakoroltak kedvezötlen befolyást. A megsérült házak gazdái hitel hiányában beszüntették az épületek felépítését és javítását s ezáltal erös mértékben csökkent az építöipar foglalkoztatottsága. A vállalatok kezdték szak- és segédmunkásaikat elbocsájtani. És kit bocsájtottak el a föleg benszülött vállakozók elsösorban? Természetesen a hozzá legtávolabb álló "menekültet".
  Mivel kitelepített honfitársaink nagyobbik fele az építöiparban és a vele kapcsolatos foglalkozási ágakban dologzik, igy érthetövé válik, miért vesztette el annyi honfitársunk az amúgy sem kielégítö kereseti lehetöséget.
  Noha napokban közzétett hír szerint a német jegybank megszüntette hitelkorlátozó rendelkezését és ezzel honfitársaink ismét munkához és jövedelemhez fognak jutni, a gazdasági jelenségek mégis azt mutatják, hogy itteni létünk ideiglenes jellegü. Kiutasítottjaink itt nem tudnak és nem is akarnak beilleszkedni; gazdasági és szellemi létünk gyökerei elszakíthatatlan mélyen lenyulnak a magyar haza földjébe.
 Dr. G.

***

Újabb összetelepítési hírek érkeztek
 
  Nagy számban érkeznek hírek otthonról, amelyek a Magyarországon maradt németajkú és nemezetiségü lakosság át- és összetelepítéséröl szóllanak. Igy három héttel ezelött a pesti oldalon fekvö Vecsés község németségének összetelpítése történt meg az ismert módon. Az összetelepítésre kiszemelt családok ruházatot, fehér- és ágynemüt, valamint egy szoba bútorzatot megtarthattak, mig a többi ingóságuk és természetesen ingatlanjaik is elkobzás alá kerültek. Az összetelepítésre a falvak legelhanyagoltabb állapotban levö régi házai lettek kiszemelve s azokban egy-egy család egy helységet foglalhatott el.
  Még meg nem erösített hír szerint Budakeszi községben az össe- illetve áttelepítés március 28-án szintén kezdetét vette. Közelebbi értesítés és a hír valódiságának megerösítése a mai napig még nem érkezett be.
  A fenti öszetelepítési hírekkel ellentétben Vértesacsárol olyan levelek érkeztek, amelyek arról számolnak be, hogy a múlt év öszén Gánt községbe áttelepített acsai németajkú családok az elmúlt héten mind vissza költözhettek falujukba, házaikat újra birtokba vehették és családonként megmunkálásra 10-10 hold földet osztottak ki közöttük.
  Az aradmegyei Almáskamarás községben két héttel ezelött folyt le a visszamaradt németség vagyonának leltározása.

***

Schulz Jakab és Patkó Irma volt budakeszi lakosok február 20-án tartották esküvöjüket Dallauban (Mosbach körzet).

***

Beutlschmidt Géza és Martonfi Irén február 26-án tartották esküvöjüket a budakeszi pébániatemplomban.

***

Otthonról érkezett hírek szerint február második felében bizottság járt Budakeszin és azon öslakosoktól, akik a tavalyi összeírási listán az 1. pontba kerültek felvételre, vagyis akik az 1941. évi népszámlálás alkalmával német anyanyelvünek és nemzetiségünek vallották magukat, elkobozta az állatállományt és egyéb gazdasági felszerelést. Az igy elkobzott állatokat és felszerelési tárgyakat és eszközöket átadták a megzögazdasági szövetkezetnek (kolhoznak), amelynek részére egyébként a községi bikaistállót átalkították.

***

Meg nem erösített hírek szerint március 1-vel megszünnek Budakeszin a magánkézben levö mészárszékek. Állítólag ettöl az idöpontól kezdve már csak 3-4 szövetkezeti elárusító szék lesz, amely áruját föleg a városi központból fogja kapni.

***

Gábor Antal bognár ketschi mühelyében jóminöségü kézikocsikat gyárt. Az erös kivitelü kiskocsik bevasalva, fa aggyal elkészítve olcsó áron kerülnek forgalomba. Szállításra megrendeléseket felvesz. Brühl, Schwetzinger Str. 11 (Mannheim körzet)

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész
Értesítő 1948 - 4. rész
Értesítő 1949 - 5. rész
Értesítő 1949 - 6. rész
Értesítő 1949 - 7. rész
Értesítő 1949 - 8. rész


Vissza