Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1948. - 4. rész

Múltunk tanúi > Nagykovácsi

2012-03-11


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről. Valóságos krónikája volt ez akkori életüknek.
4. rész: 1948. október 10. A nagykovácsiak találkozója Sinsheimben, búcsú Makkosmárián, mezőgazdasági szövetkezet alakult Budakeszin.


A nagykovácsiak találkozója Sinsheimben

Greszl Ferenc, a nagykovácsiak plébánosa október 10-én találkozóra hívta össze híveit Sinsheimbe. A kitelepített nagykovácsiak közül több mint 350 jelent meg. 1/2 12 órakor misét hallgattak a megjelentek a sinsheimi katolikus templomban. A szentmisét és szentbeszédet P. Kögl Jusztin cisztercirendi szerzetes tartotta.

Délután 3 órakor a "Löwe" vendéglő nagy előadótermét zsúfolásig megtöltötte a sinsheimi és bucheni körzetből összesereglett nagykovácsi lakosság. A bensőséges ünnepély a magyar haza iránti szeretet jegyében folyt le. Meg kell állapítanunk, hogy a rendezőnek, Greszl Ferenc plébánosnak sikerült erre a napra híveit otthoni környezetbe helyezni.

Dr. Hoffmann János tartotta az ünnepi beszédet. Megállapította, hogy béke akkor fog bekövetkezni, ha a világ igazi rendjének helyreállítása után a háború folyamán és annak bevégzése után szülőföldjüktől természetellenesen elszakított nagy embertömegek hazájukba ismét visszatérhetnek. Felhívta a kitelepítetteket, használják fel nagyobb mértékben itt is a kínálkozó gazdasági lehetőségeket.

A nagykovácsi fiatalság jeleneteket mutatott be hazai aratóünnepi népszokásokból. A változatos műsort, amelyen szavalatok, zeneszámok és előadás Nagykovácsi településről szerepeltek, Pitz József látta el kellő magyarázatokkal.   Végül Greszl plébános beszélt híveihez. 

***

Fokozott határvédelem

A magyar belügyminisztérium rendeletet adott ki a jogtalan határátlépés és csempészés megakadályozására. Ez év tavasza óta igen sok magyar állampolgár távozott engedély nélkül az ország területéről. Jelentések szerint az emigráltak száma eléri a 20 ezret. Ezért Ausztria felöli határsávon elrendelték az erdők széles sávban való kiirtását és fokozottabb határvédelmet.

***
 
A mária-makki búcsú

Makkos-Mária búcsúünnepét szeptember 5-én tartották meg. Az épülés alatt álló 200 éves ősi kegyhely jelenleg a szervita szerzetesrend gondozása alatt áll. Úgy a fővárosból, mint a környező helységekből nagy számban jelentek meg a katolikus hívők. Délelőtt 11 órakor Shvoy székesfehérvári püspök pontifikálta a nagymisét, majd utána szentbeszédet mondott. Délután a litánián fogolykiváltó ájtatosság volt. 

***
 
Budakeszin megalakult a mezőgazdasági szövetkezet

Jelentés szerint Budakeszin szeptember második hetében megalakult a mezőgazdasági szövetkezet (kollektív társulás). A Biaer Grund dűlőben fekvő földek egy tagban búzával lesznek bevetve, míg a Zwischenweg (Erste Klasse) dűlőben levő szántókat ugyancsak egy tagban a tervek szerint rozzsal vetik be. A társulási szerződést az érdekelt gazdák már aláírták.

***

A legutóbb eltelt 2 hét folyamán Mayer János (neje Martin), Eszterle József (neje Werle), Rapolder András (neje Sommer), Mindler Ferenc (neje Martin) és Brazovits József budakeszi lakos érkezett haza az orosz hadifogságból; már régebben hazatért Holl János családjához Weilheimbe (Nurtingen körzet), Frankhauser István családjához Oberackerre (Bruchsal körzet) és Kneiszl János családjához Heidleberg-Wieblingenbe.

***

Fischer Benedekné sz. Kóbor Irén budakeszi lakos november 25-én leánygyermeknek adott életet. Reichen Erikné sz. Martin Katalin volt budakeszi jelenleg eschelbronni (Sinsheim körzet) lakos december 5-én leánygyermeknek adott életet.

***

Schulz Józsefné sz. Frank Irma volt budakeszi jelenleg philippsburgi (Bruchsal körzet) lakos december 2-án meghalt. Temetése ugyanott volt december 4-én.

***

Bechtold Jakab ny.á. ezredes esetleg kiadná megjelent cikkeit és rajzait könyv vagy füzet alakban. Tájékozódásul szívesen vennök, ha lapon értesítenének olvasóink, megrendelnék-e a munkát. Ára kb. 3-4 DM lenne. A bejelentés semmire sem kötelez.

***

Ezúton hozom ismerőseim és honfitársaim tudomására, hogy zenekarom Szilveszter és Újév napján Menzinbenben (Bruchsal körzet), január 2-án, vasárnap Sulzbachban (Mosbach körzet) és január 8-án, szombaton Heidelbergben (Kolpinghaus vendéglő, Universität Platz) játszik. Tuider Antal, Ilsfeld (Heilbron körzet).

***
 
Felrobbantották a móri szovjet emlékművet

Szeptember 29-én tárgyalta a statáriális bíróság a móri szovjet emlékmű felrobbantóinak perét. Stumpf Alajos rádióműszerész robbanókészüléket szerkesztett és barátjával Harpauer Györggyel az emlékmű koszorúja alá helyezte. Albrecht Imre szállította a pokolgép előállításához a robbanóanyagot. A robbanás lerombolta az emlékművet és a környék házaiban kárt okozott. A bíróság Stumpf Alajost és Harpauer Györgyöt halálra, Albrecht Imrét életfogytig, Stumpf Jánost pedig 10 évig tartó fegyházra ítélte. A halálos ítéleteket még aznap végrehajtották.

Válogatta: Albrecht György, Karlsruhe 

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész
Értesítő 1948 - 2. rész
Értesítő 1948 - 3. rész


Vissza