Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Értesítő 1948 - 2. rész

Múltunk tanúi > Budakeszi

2012-02-26


Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoztatták egymást a Németországba kitelepített budakesziek a velük megtörtént eseményekről és az otthonról érkező hírekről. Valóságos krónikája volt ez akkori életüknek.
2. rész: Vonatszerencsétlenség ádozata lett Preiszler András 18 éves lánya; összetelepítés és skarlátjárvány Buda környékén; elkészült a budakeszi vízvezeték...


1948. november
Halálos szerencsétlenség Stettfeldben

Vasárnap, november 7-én Stettfeldbe barátnőjéhez utazott Preiszler András volt budakeszi (Erkel u) lakos, kőmíves 18 éves leánya, hogy ott táncmulatságon vegyen részt. Vígan eltöltött órák után úgy éjféltájt a fiatal leány egymagában elhagyta a tánc színhelyét és a közeli vasúti sínek mellett sétálgatott. Barátnője távozása után rövid idő múlva keresésére indult, azonban sem lakásán, sem egyebütt nem találta.
Közben éjjel egy óra tájt arra haladt a heidelbergi éjjeli gyorsvonat, amelynek robogó mozdonya elkapta a sínekhez túl közel álló leánykát, aki a kerekek alá került és nyilván azonnal meghalt.
A széjjelroncsolt holtestet másnap reggel találták meg a sínek között a pályaudvar közelében.
A szerencsétlenül járt Preiszler leánykát múlt hét szombatján november 13-án temették el mostani lakhelyén Bargenben (Kr.Sinsheim) ismerősei nagy részvétele mellett.

Folyik az összetelepítés Buda környékén

Jelentések szerint Buda környék egyes községeiben megkezdődött a visszamaradt német származású lakosság vagyonának elkobzása és összetelepítése
Pesthidegkúton az összetelepítés már befejeződött. Egy-egy család a fali szélén egy-egy szobába vagy kamrába lett lakoltatva, vagyona pedig elkobozva. Ugyanez történt Bián is
Hírek vannak arról, hogy rövidesen Pilisvörösvár németjeire kerül a sor, ahol pedig mindeddig – bányász településről lévén szó – a lakosság mentes volt minden hasonló eljárástól

Erős skarlátjárvány Budapesten és környékén

Budapesten és környékén október második felében erős skarlát járvány kapott lábra. Oly sok gyermek betegedett meg, hogy a László járványkórház már nem tudja felvenni a kis betegeket. Budakeszin is több mint 30 gyermek fekszik skarlátban. Az iskolák kétheti szünetet tartanak.

Elkészült a budakeszi vízvezeték

Október 23-án szombaton adják át rendeltetésének a budakeszi vízvezetéket. A csővezeték a Fő utcán a Tejszövetkezetig, az Erkel utcában a Faludi vendéglőig, a Kossuth Lajos utcában végig kiépült.
Eddig 10 nyomós közkutat állítottak fel. Hírek szerint jövő év tavaszán folytatni kívánják a vezeték kiépítését.

Forrás: Albrecht György, Karlsruhe

Kapcsolódó cikkeink:
Értesítő 1946 - 1. rész


Vissza