Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Félmillióba kerül az okafogyott per

Közélet > Páty

2012-01-17


Január 16-án rendkívüli testületi ülést tartott a pátyi önkormányzat képviselő-testülete annak eldöntésére, hogy még az előző testület dr. Bognár András akkori polgármester lemondatása érdekében kezdeményezett bírósági perében november végén hozott bírósági döntés ellen fellebbez-e vagy eláll ettől a jogától.

Az előző testület Bognár András polgármesteri tisztségének felfüggesztésére még 2009-ben indított perben több váddal is illette a volt polgármestert, elsősorban a Bocskai István Általános Iskola felújítása ügyében, ahol többek között a kivitelezői-fővállalkozói szerződéstől eltérően a fővállalkozó részszámláit minden esetben hiba- és hiánymentesnek ismerte el és az önkormányzat nevében befogadta, ezen túlmenően testületi felhatalmazás nélkül vagy csak egy személyben tett az önkormányzat nevében jognyilatkozatokat. A volt polgármester a vádakat vitatta és a perben felmerült költségeinek a megtérítését követelte közel ötmillió forint értékben.

Az ügy már másodszor indult el első fokon, amikor novemberi ítéletében a bíróság a keresetet elutasította és a vádat érdemben nem vizsgálta amiatt, hogy 2010 októberében Pátyon új polgármestert választottak, s a Bognár András polgármesteri tisztségének felfüggesztéséért indított eljárás okafogyottá vált. Az önkormányzat a választások után - testületi döntés alapján -  módosíthatta volna a kereset tárgyát Bognár András felfüggesztéséről a volt polgármester egyes ügyekben felvethető felelősségének vizsgálatára, de ezt - a megbízott ügyvéd tájékoztatásának hiányában - akkor nem tette meg.

Az ítélet szerint a fellebbezést csak akkor fogadja el a bíróság, ha a fellebbezésben vitatott érték a kétszázezer forintot, vagy a kereseti kérelemben megjelölt követelés 10%- át meghaladja, vagy az elsőfokú eljárás lényeges szabályai sérültek az eljárás során, vagy az ügy érdemi elbírálásának alapjául szolgáló jogszabályt alkalmazták tévesen.

A testület az ülésen úgy döntött, nem fellebbez. Mivel a volt polgármester költségigényét a bíróság túlzottnak találta és közel tizedére, 575 000 forintra csökkentette a fellebbezés hiányában hamarosan jogerőssé váló ítéletében, ez az összeg lesz az, amit az önkormányzatnak meg kell majd téríteni a Páty képviselő-testületében jelenleg önkormányzati képviselőként működő Bognár Andrásnak.

Koós Hutás Katalin


Vissza