Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Rostás Pál, a hős magyar huszár

Múltunk tanúi > Budakeszi

2011-12-11


A szlovéniai Budanje helyi közösség elnöke, Zmago Ko¹ina 2010 augusztusában a Magyar Köztársaság ljubljanai nagykövetségéhez fordult a településen található Mária-templom mellett állt magyar huszár emlékmű helyreállításának támogatása érdekében. A követség partnere a magyarországi adománygyűjtésben a Budakeszi Kultúra Alapítvány.

Az 1813. október 3-i franciák elleni magyar hőstettnek, melynek során 60 francia gyalogos és hét lovas ellen Rostás Pál, az 5. Radetzky-huszárezred közhuszára egymaga negyedórán át kitartott, mialatt harminc lövés érte, Wippach lakói (ma Vipava-völgy, Szlovénia) szemtanúi voltak, és a franciák távoztával a halott vitézt díszes temetésben részesítették, sírja fölé pedig már ekkor emléket emeltek. Rostás Pál és négy társa hősies tettének emlékezetét a helyi lakosok, bajtársaik és az 5. Radetzky-huszárezred tagjai méltán őrizték és állítottak életnagyságú szobrot a jeles vitéznek.

A Hadtörténelmi Közlemények 1914. évi 3. füzetében megjelent egy leírás a wippachi huszáremlékről, amely szerint a szobor állításakor, 1845. október 16-án Rostás Pál földi maradványait exhumálták, díszes koporsóba tették, és sírja fölé helyezték a kőszobrot, melynek költségeit bajtársai, ezredtársai gyűjtésből finanszírozták. Így Rostás Pál szobra nemcsak egy emlékmű volt, hanem egy síremlék, melyet a XIX. század közepén az egykori, társaik hősiessége folytán megmenekült bajtársak tiszteletük jeléül emeltek, valamint a Görztől Prevaldba vezető úton haladók is láthattak. A Vasárnapi Újság 1857. évi 16. számában Virághalmi Ferenc tollából még egy vers is megjelent a hőstettről.

A kőszobor maradványait a Nova Gorica-i múzeum kőtárában őrzik súlyosan megrongálódott állapotban, egyes részei hiányoznak, de a megőrzött dokumentáció alapján lehetséges a restauráció. A Nova Goricai Kulturális Örökségvédelmi Intézet az emlékművet megfelelő nyilvántartásba is vette. A budanjei önkormányzat a helyi múzeum szakértőinek bevonásával és a ljubljanai magyar nagykövetséggel egyeztetve már megkezdte a helyreállítási munkákat, s a szobor talapzatát és környékét felújították. A szükséges pénzügyi források nagyobbik részét eddig a szlovén fél biztosította. A helyreállítás eddig a település összefogásával, a helyiek önkéntes munkájával és a szlovén honvédelmi minisztérium támogatásával valósult meg.

A visszamaradó feladat az egész alakos szobor helyreállítása, melynek koordinálását a ljubljanai magyar nagykövetség, míg a magyarországi adománygyűjtést az a Budakeszi Kultúra Alapítvány végzi, amely a történelmi Magyarország legkeletibb határán, Gyimesbükkön álló magyar vasúti őrház felújításával, hadisírok felmérésével, a Gyimesek legrégebbi római katolikus kápolnájának renoválásához, magyar katonai emlékhely kialakításához, a leégett magyar iskola újjáépítéséhez nyújtott támogatásaival vált ismertté. A nagykövetség célja, hogy a szobor Rostás Pál halálának 199. évfordulójára, 2012 októberére elkészüljön.

A helyreállítás teljes költsége 16 725 euro, amelynek jelentős részét, 10 375 eurot a szlovén fél fizeti. A fennmaradó 5050 eurot a magyar fél vállalta magára. Tekintettel arra, hogy 2009-ben még 16 ezer eurot kért a szlovén fél az emlékmű felújítására, ami mára 5050 eurora csökkent, biztosak lehetünk benne, hogy a helyreállítást magyar hozzájárulás nélkül is befejezik. Nem engedhetjük meg, hogy múltunk egy ilyen darabját ne ápoljuk, ne emlékezzünk rá.

A hiányzó, másfélmillió forintnyi összeghez már hozzájárult a Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozó Hivatala, Komárom polgármestere, Molnár Attila is támogatja az ügyet és Zalaegerszeg polgármestere, Gyutai Csaba számára is kiemelten fontos a két ország közötti jó kapcsolat segítése. A szlovéniai magyar közösség is megkezdte gyűjtését a szobor helyreállítására. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség is felvállalta a támogatást és a részvételt a gyűjtésben.

Az emlékmű felújítása támogatásra méltó tisztelgés a magyar katonai vitézség előtt, s figyelemre méltó, hogy ez egy szlovén kezdeményezés, melyhez hasonló példával ritkán találkozhatunk a hazánkkal szomszédos országokban az ottani magyar történelmi emlékek esetében. A szlovéniai példa kiemelkedően pozitív és emiatt minden támogatást megérdemel.

Az adományokat a Budakeszi Kultúra Alapítvány
az OTP 11742348 – 20015123 bankszámlára várja.
Az adomány küldésekor kérjük, tüntessék fel:
„Rostás Pál huszár”

A gyűjtés koordinátora Máthé László tanácsos, a szlovéniai magyar nagykövet helyettese.
E-mail: lmathe@kum.gov.hu
Tel.: +386-31-327-726

...Jő az ellen! … sürű bokrok
     S fák árnyából tör elé,
Hét sasszőr és hatvan gyalog
     Tart a négy huszár felé…

Karabély szól, pisztoly durrog
     Mig a töltésekben tart;…
S az utolsó lövés után
     Oldja a csomót a kard!

Összecsapnak… leng a lófark
     A taréjos sisakrul
Még egy csapás… még egy villám
     S három sasszőr földre hull.

És most ember ember ellen,
     Ujra összecseng a vas,
Négy ló elfut a mezőről
     Halva fekszik négy lovas.

Porgomoly s füstfellegek közt
     Áll a négy magyar vitéz –
Véres arczczal kihivólag
     Ujabb támadásra kész.

Hah! de izzó ólom szárnyon
     Száll feléjök a halál!
Hatvan golyó biztos kézből
     Négy vitézszivet talál.

Mentve mind a sebesültek
     Elhullott a négy huszár,
Dicső tettök az ellen közt
     S itthon szájról szájra jár.

A véres háborúk után
     Ismét szent lőn a béke,
S a tett helyén márványszobor
     Lett a hősök emléke.

Virághalmi (részlet) Vissza