Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Natúrparkok országos találkozója Kőszegen

Életmód > Budakeszi

2011-10-13


Az Írottkő magasából messzire ellátni, mégpedig a hegy mindkét felére: az osztrák és a magyar oldalra egyaránt. Ezt a szimbolikusan is érvényes megállapítást követték és használták ki a szervezők akkor, amikor a 882 m magas Írottkő tetején lévő kilátónál tartották meg a közös határ mindkét oldalán működő két natúrpark, a Naturpark Geschriebenstein és az Írottkő Natúrpark együttesen elnyert újabb fejlesztési programjának ismertetését október 7-én.

Az EU támogatással megvalósítható „IGEN-projekt” a 15 éve működő – és példásan együttműködő – két Natúrpark újabb sikere, amely további távlatokat nyit meg mindkét szervezet számára a területükön realizálható közösségi fejlesztések terén. Az „IGEN” betűszó szellemes módon nem csak a natúrpark mozgalom és céljai elfogadásának, „igenlésének” kifejezője, hanem egyben rámutat a projekt jellegzetességeire is, hiszen németül az Innovativ, Grenzüberschreitend, Einheitlich és Nachhaltig szavak, magyarul pedig az Igéretes, Gyakorlatias, Együttműködő és Nemzetközi jelzők rendelhetők hozzá.

A zord időben is összegyűlt lelkes közönség előtt megtartott ismertetésekből kiderült, hogy a két és fél évre tervezett projekt keretében oktató kézikönyvet, információ gyűjteményt és tananyagot készítenek, képzéseket, továbbképzéseket szerveznek, a lakosság körében a Natúrparkot népszerűsítő fotópályázatot írnak ki és meghirdetik a „natúrpark iskola” mozgalmat. Az elfogadott tervek szerint határon átnyúló vetélkedőket és sportnapokat szerveznek, kidolgozzák az „Elismert Natúrpark Termék és Szolgáltatás” cím elnyerésének feltételeit. A határon átnyúló sikeres natúrpark modell bemutatására „Natúrpark Roadshow” szervezésére kerül sor a határok mentén működő natúrparkok segítése céljából, és közös fejlesztési stratégiát, valamint egy közös honlapot kívánnak megalkotni, – hogy csak a leglényegesebb tevékenységeket említsük a projekt programjából, amelyre a pályázaton elnyert támogatásként összesen 326 ezer eurót fordíthatnak.

A program nyitó rendezvényén a meghívott kormányzati és önkormányzati vezetők, osztrák tartományi elöljárók méltatták az eddig is eredményes együttműködést és mutattak rá a natúrpark mozgalom fontosságára, végül bugenlandi kisiskolások ötletes és szívmelengető műsora zárta az ünnepséget.

Ezt követően a kőszegi Írottkő Szálloda tanácskozó termében folytatódott a rendezvény, ott került sor a hazai Natúrparkok Találkozójára. Közel húsz natúrpark-kezdeményezésről van tudomásunk az országban, ezek közül öt nyerte el a hivatalosan elismert Natúrpark címet, a többi a tervbe vett natúrpark megalapításán fáradoznak, egyesek egyesületi formában, mások anélkül. A hazai natúrparkok tevékenységét a 2004-ben alakult Magyar Natúrpark Szövetség igyekszik összefogni, koordinálni. A mostani találkozó célja a magyarországi natúrpark mozgalom helyzetének áttekintése, a natúrpark törekvések közötti együttműködés erősítése, a tapasztalatcsere, továbbá a Szövetség szervezetének és munkájának megújítására való javaslattétel volt. Tíz natúrpark képviselői vettek részt az Írottkő Natúrparkért Egyesület meghívása nyomán ezen az október 8-ára áthúzódó rendezvényen, ahol egyrészt rövid prezentációkon mutatták be saját működésüket, eredményeiket, nehézségeiket és terveiket, másrészt megvitatták a natúrpark mozgalom fejlesztésének, a natúrparkok összefogásának, tevékenységük hatékonyabbá tételének lehetőségeit.

A találkozó résztvevői nyilatkozatot fogadtak el, amelyben egyöntetűen „szükségesnek tartják a koordinált együttműködést a magyar natúrpark mozgalom elveinek, céljainak és feladatainak újradefiniálása, a célok eléréséhez szükséges közös álláspontok kialakítása, az összehangolt érdekérvényesítési és lobbi tevékenység folytatása, a natúrparki modell elterjesztése érdekében.” A hazai natúrpark mozgalom jövője szempontjából fontos mérföldkőnek tekinthető rendezvényen jelenlévők által jóváhagyott előkészítő bizottság feladata lesz, hogy megszervezze a Szövetség tisztújító közgyűlését, valamint kidolgozza a további közös munka alapelveit, az együttműködés formáit és az érdekérvényesítés módszereit. Még az idén megtartandó közgyűlés megrendezését a Békéscsaba székhelyű Körösök Völgye Natúrpark vállalta, ott folytatódik majd a megújulás megindult folyamata.

A  Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettől négyen vettek részt a kőszegi találkozón: Dr. Darkó Jenő elnök,  Weiperth András titkár, Koós Kolos ellenőrző bizottsági tag és jelen beszámoló szerzője. Megerősítést nyert számunkra, hogy a natúrparkok meghatározó szerepet tölthetnek be az őket létrehozó települési önkormányzatok és a lakosság együttműködése, összefogásuk erősítése, a helyi természeti, kulturális és helytörténeti érték megőrzése, valamint a fenntartható vidékfejlesztés kibontakoztatása terén. Ezért újult erővel arra kell törekednünk, hogy a tervbe vett és a sokak által eddig is támogatott elképzelést az érintett szervezetek magukévá tegyék és közös érdekeik valóra váltásának zálogaként mielőbb megalapítsák a Budakörnyéki Natúrparkot.


Budakeszi, 2011. október 9.

Dr. Vermes László
a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület tiszteletbeli elnöke       


Vissza