Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szerezz jó barátokat…

Ki-kicsoda > Zsámbék

2011-10-10


Kevesen tudják, hogy Kodály Zoltán az északkelet-dunántúli falvakban, egyebek között az egykori biai járásban Páty, Tinnye, Tök gazdaságaiban is gyűjtött 1921 és 1923 között. A népdalokat a Szeret-zenekar feldolgozta és a Biatorbágyi Népdalkör közreműködésével egy CD-t jelentettek meg, melyet október 15-én fél hatkor mutatnak be a biatorbágyi faluházban. A Zsámbékon élő Vizeli Balázzsal Koós Hutás Katalin beszélgetett.

„Szerezz jó barátokat, szeresd híven azokat!
A barátság kebele égi örömmel tele.
Ha megcsal is egy vagy kettő csalárdsággal,
Kipótolja a jó Isten igazsággal.”
– énekelte 89 évvel ezelőtt, 1922. május 24-én Kodály Zoltánnak egy töki lakos, a 71 éves Hermán István. Kevesen tudják, hogy az északkelet-dunántúli falvakban, egyebek között az egykori biai járásban Páty, Tinnye, Tök gazdaságaiban az ott élők és a cselédség között is gyűjtött népdalokat az akkor már híres zeneszerző, zenetudós, zeneakadémiai tanár 1921 és 1923 között.

Három évvel ezelőtt az akkori polgármester, Palovics Lajos vetette fel Vizeli Balázsnak, a biatorbágyi művészeti iskola népzenetanárának, hogy a táncházakban ne csak az erdélyi, hanem a zsámbéki-medence településeinek a népdalaiból is játszanak. S hogy szavainak nyomatékot adjon, le is töltötte a Zenetudományi Intézet honlapjáról Kodály Zoltán 1922. évi töki, pátyi és tinnyei népdalgyűjtéseit, s Vizeli Balázs kezébe nyomta.

A hatvanhat népdal előadása alaposabb átgondolást igényelt, közel egy évet, mivel ezek a dalok nem olyanok, mint az erdélyi népdal, hogy szinte mindegyik kifogástalan és közlésre alkalmas. Műdalok is vannak köztük, a reformkortól kezdve. Ilyen a címadó dal is, a Szerezz jó barátokat, vagy kezdő versszakkal sok helyen elterjedt Ez a világ úgyse sok, használják az okosok. Végül sikerült egy lemeznyi anyagot összeállítani, s tavaly júniusban elkezdték a felvételeket. Bár ezek a dalok változatokban máshol is fellelhetők, a környékünkön előforduló változatok mégis egyediek, mind a pátyi és a töki zenei anyagot tekintve. A dalok nemcsak szólóénekben, hanem hangszeresen is megszólalnak a Szeret-zenekar hangszerelésében úgy, ahogy a töki cigányzenekar játszott száz évvel ezelőtt.

Az összeállítás egyik részében a pátyi Tintér Gabriella énekel, aki most kapta meg a Népművészet Ifjú Mestere címet, s már a háta mögött tud egy szólólemezt is. A hattagú zenekar két prímása Vizeli Balázs, aki a zenekarvezető is egyben és Koncz Gergely, aki a Tükrös együttesben is játszik. Mester László brácsán és ütőgardonon, Szabó Csobán Gergő bőgőn, Szabó Dániel cimbalmon játszik, de ha szükséges Bede Péter, a Fanfara Complexa vezetője saxofonon vagy furulyán közreműködik a zenekarban. Énekes-táncosuk Kádár Ignác az Ajka-Padragkút Táncegyüttes vezetője, aki Örökös Aranysarkantyús Díjas autentikus csíkszentdomokosi táncos is egyben. 

A Kodály-gyűjtés CD-bemutatójára október 15-én egy egész délutános program keretében kerül sor. A Biatorbágyi Népdalkör kórustalálkozót szervez a biatorbágyi faluházba, melynek keretében, fél hatkor a sajátos és értékes északkelet-dunántúli népzenei aldialektus  pátyi és töki dallamanyagát mutatja be Vizeli Balázs a Szeret-zenekarral és a Biatorbágyi Népdalkörrel, Köllő Attila vezetésével.

 


Vissza