Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A szülők is beszállnak a közbiztonság javításába

Közélet > Budakeszi

2011-02-10


Két tizenhét éves fiú késes - fojtogatásos kirablása este tízkor a Városháza megállójában - ez volt az utolsó csepp a gyermekeik biztonságáért aggódó szülők poharában. Közbiztonsági fórumot szerveztek a Széchenyi István Általános Iskolában, melyen az ügyben illetékes helyi szervek a legmagasabb szinten képviseltették magukat.

A fórumon megjelent Szigeti János budaörsi rendőrkapitány, Horváth Ferenc, a budakeszi rendőrőrs parancsnoka, dr. Csutoráné dr. Győri Ottília, Budakeszi polgármestere, Somlóvári Józsefné, az önkormányzat közbiztonsági bizottságának elnöke, Schrotti János, a budakeszi német önkormányzat elnöke, Érdi Tamás és Karvaly Nándor, a budakeszi polgárőrség vezetői és Uzsoki Gábor, az önkormányzat közbiztonsági referense, egyben polgárőr. A fórumot Kotmayer Zalán és Kalmár Péter szülők vezették.

Szigeti János és Horváth Ferenc elmondta, hogy a kapitányság huszonegy települést lát el mintegy 437 km2-en. Tavaly 37200 bűncselekmény történt Pest megyében, az ő területükön 4167. Miközben a fővárosban az egy rendőrre jutó lakosok száma 258, s az országos átlag 298, addig ez a szám a közterületen szolgáló rendőrökre vetítve a Budaörsi Rendőrkapitányság területén 2500. Bár rendkívüli a leterheltségük, a tavalyi három budakeszi rablásból kettőnél elfogták az elkövetőket. Az idei négy esetből két rablás elkövetői már előzetes letartóztatásban vannak. A másik két bűncselekmény tetteseit ugyan ismerik, de elfogni még nem sikerült őket. A bűncselekmények fontos jellemzője, hogy elkövetőik 70%-a átutazó, s a XI. és XII. kerületben elhelyezett, százas nagyságrendű térfigyelő kamerák miatt a gyengébb ellenállás irányába, az agglomerációba szorulnak ki. Bár a budakeszi rendőrőrsön tizennyolc rendőr (ezen belül két körzeti megbízott) és öt fegyveres biztonsági őr teljesít szolgálatot, a kapitányság alacsony rendőri létszáma miatt a két körzeti megbízottat is gyakran más helyszínre vezénylik. Horváth Ferenc őrsparancsnok ezért tizenegy fős létszámnövelést sürget feletteseitől. Azt is elmondta, hogy a bűncselekmények száma Budakeszin 2009-ről 2010-re 17%-kal, 391-ről 324-re csökkent.

A kapitány felhívta a figyelmet a bűnmegelőzés fontosságára. Tisztában van azzal, hogy a legjobb bűnmegelőzés a rendőri jelenlét, de a bűncselekmények jórésze az áldozatok felelőtlensége miatt következik be. Fontos, hogy a gyerekek közterületen, nagy nyilvánosság előtt ne mutogassák értékeiket, pl. mobiltelefonjukat és fordítsanak sokkal nagyobb gondot a holmijuk őrzésére és védelmére.

A polgármester és a közbiztonsági bizottság elnöke a város eddigi közbiztonság-javító erőfeszítéseit foglalta össze:

- A kilenc környező települést kiszolgáló rendőrőrs épületét 1998-ban Budakeszi egyedül hozta létre 80 millió forintból.

- Közbiztonsági alapítványt működtet a város, melynek bevételeiből a helyi rendőrséget és a polgárőrséget is támogatják (adományokat a következő számlaszámra várnak: OTP 11742348-20020866).

- Önkormányzati és regionális közbiztonsági bizottságot hoztak létre. Az elsőnek az elnöke Somlóvári Józsefné. A regionális összefogásban a rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó települések vesznek részt.

- Tavaly két gépkocsit vásárolt a város elsősorban lakossági és vállalkozói adakozásból, de a budakeszi polgármesteri hivatal is részt vállalt a költségekben. Egy terepjárót kapott a helyi polgárőrség és egy rendőrautót pedig Telkivel közösen vásároltak a helyi rendőrőrs számára.

- Az Erdő u. 69. alatti, rendőrségi célokra használt ingatlant az önkormányzat megigényelné a magyar államtól és ott rendőrlakásokat alakítana ki a helyi rendőrállomány növekedése reményében.

- Hat web-kamera működik a településen, amely a tettesek leleplezésében kevésbé, de a megelőzésben talán érzékelhető szerepet játszik. A kamerák mindenki számára elérhetők a http://www.wnex.hu/erdekessegek/ oldalon. Térfigyelőkamerák telepítésére egyelőre nincs anyagi keret. Horváth Ferenc tájékoztatása szerint egy tizennyolc kamerás rendszer kiépítése hatvanmillió forintba, míg a rendszer működtetése évente húszmillió forintba kerülne. Működtetésük csak a jogszabályi keretek szigorú betartása mellett történhet.

- Január elsejétől működik a 24 órás közbiztonsági ügyelet, melynek telefonszáma: 06-30-621-2092

Huszonnégy órás, terepjárós járőrszolgálatot is terveznek Budakeszin, napi két fővel, melyben a rendőrség is részt venne. Ennek az anyagi fedezete ugyan még nem biztosított, de Érdi Tamás, a terv kidolgozója kifejtette, hogy számításai szerint ez lakosonként mindössze 200 Ft, lakásonként 400, vagy a helyi vállalkozókra vetítve 1000-1500 Ft kiadást jelentene havonta.

A polgármester kiemelte, hogy az idei költségvetés közbiztonsági kiadásokat is felülíró prioritása az általános iskola Forfa-épületének a kiváltása. Ha tehát a lakosság látványos és gyors változást akar a járőrözésben, akkor hathatósan részt kell vállalnia a működtetésében. A rendőrség és a polgárőrség gyakori jelenlétének a legfőbb, még a létszámhiánynál is nyomasztóbb akadálya ugyanis a pénzhiány. A rendőrség örül a rendőrautónak, de a szervízelésre és a benzinre már alig van pénze. Ugyanez a helyzet a polgárőrség terepjárójával és a járőrözéshez kapcsolódó kiadásokkal.

Ha kevés a személyi állomány, a műszaki felszereltséget kellene fejleszteni. Ha nincs pénz a műszaki fejlesztésre, a személyi állomány bővítése lehet a cél. Kalmár Péter édesapa és szervező hangsúlyozta, hogy a tanácskozás legfontosabb célja megfogalmazni, mi a legköltséghatékonyabb megoldás, amire a helyi rendőrségnek és a polgárőrségnek szüksége van Budakeszi közbiztonságának javításához és amiben a lakosság is gyors és hathatós segítséget tud nyújtani.

A legfontosabbnak a rendőrlétszám növelését és az új, 24 órás terepjárós járőrszolgálatot ítélték a szakemberek. Mivel a polgárőrség alapműködése is akadozik a kevés támogatás miatt, a lakosság a legtöbbet a következőkkel teheti:

- támogatja az önkormányzat Budakeszi Közbiztonságáért Alapítványt adója 1%-ával (adószám: 18661435-1-13) vagy befizetéssel (bankszámlaszám: OTP 11742348-20020866).
- aktív vagy támogató tagként jelentkeznek a polgárőrségbe
- a Szomszédok egymásért mozgalom keretében figyelnek és szükség esetén segítséget nyújtanak lakótársaiknak.

A tanácskozás végén operatív munkacsoport létrehozására tettek javaslatot, amelyben a szülők, az önkormányzat, a rendőrség és a polgárőrség egy-egy képviselője foglalna helyet. Feladatuk többek között megoldást találni a helyi közbiztonsági szervek létszám- és pénzügyi gondjaira, a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, a közvilágítás és a gyalogátkelőhelyek állapotának javítására és az Erdő utcában egy rendőrszálló kialakítására.

Koós Hutás Katalin

Fórum Budakeszi közbiztonságáról


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg