Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Országos gyűjtés a református templom építésére

Közélet > Nagykovácsi

2010-10-31


A Református Zsinat tavaly novemberben úgy döntött, hogy a következő négy évben az október utolsó vasárnapi perselypénzt országosan a református egyház egy-egy új templomának építésére gyűjtik. Az idei adományokat a magyarországi református gyülekezetek a nagykovácsi református templom javára adják.

Nagykovácsi református gyülekezete 2007-ben tette le a rég óhajtott templom alapkövét. Mára állnak a falak, a legfontosabb külső munkák befejeződtek, de a felszentelésig még sok munkára és pénzre van szükség.

A gyülekezet hivatalos története 1949-ben kezdődött, amikor a Pesthidegkúti Egyházközség leányegyházaként nyilvántartásba vették. A svábok kitelepítéséig szinte tiszta katolikus faluba – bár már a 18. században is éltek itt kálvinisták – a negyvenes évek második felében érkeztek ide reformátusok. Egy régi parasztházat alakítottak át templomnak, ahol a mai napig is zajlanak az istentiszteletek. Első lelkipásztoruk Hegyaljai György volt, őt Dobos Károly követte, aki a hetvenes évek végén ment nyugdíjba.

A szocializmus idején hívek nélkül maradt az egyházközség: míg az ötvenes-hatvanas években átlagosan tízen konfirmáltak, 1974-ben már csak egy, utána hosszú ideig már egy konfirmandusa sem volt a gyülekezetnek. A Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség megalakulását 2005-ben mondta ki a Budapest-Déli Református Egyházmegye. A templomépítés 2007-ben Kálmán Csaba lelkész vezetésével kezdődött, majd 2009-ben, Varga Róbert lelkipásztor érkezésével, új lendülettel folytatódott.

Az egyházközség az önkormányzattól telket kapott a templom építésére, a gyülekezet ennek fejében az új templom használatbavétele után átadja a településnek a falu közepén fekvő mostani templomépületet és a telket.

Az önkormányzattól kapott telken, első ütemben, az Ónodi Szabó Lajos által megtervezett templom készül el, majd parókia, gyülekezeti ház, idősek otthona vagy óvoda is szerepel a mostani elgondolásokban. A Kós Károly-stílusú, belső átriumos templom hagyományos református elrendezésű. A templom épületében lesz stúdió, iratterjesztési helyiség, konyha, presbiteri szoba, lelkészi hivatal, gyermekmegőrző és gyermek istentiszteleti hely.

A templomépítkezésből hátravan még a villanyszerelés, a víz- és fűtésszerelés, a burkolás, a szigetelés, a belső vakolás és a berendezés. Emellett még meg kell oldaniuk a templom körüli magas talajvíz elvezetését is. Természetesen harangot is öntetnek és orgonát építtetnek. Három és fél hónap alatt készült el idén a vakolás és a toronysisak, valamint az ablakok beépítése. A gyülekezet vezetői reménykednek benne, hogy a templomot jövő év májusában átadhatják.

Két alkalmat már szerveztek az új templom épületében. Tavaly decemberben mínusz 25 fokban szeretetvendégséget tartottak, amelyre a nagy hófúvás miatt sokan nem tudtak elmenni. Így is több százan részt vettek az adventi együttléten az ablakok és ajtók nélküli hideg épületben, ahol infralámpákkal melegítettek. A másik szeretetvendégségen idén tavasszal szakadó esőben háromszázötvenen vettek részt.
Az utóbbi egy évben 25 százalékkal többen járnak templomba. A névjegyzékben is jóval többen vannak, tehát anyagilag is kezd megerősödni az egyházközség. Rengeteg gyerek van a településen, a családokba átlagban három-négy gyermek születik. Tavaly hat felnőtt, kilenc gyermek konfirmált. Nagykovácsiból többen jártak a pasaréti templomba, ők most már lakóhelyük gyülekezetéhez csatlakoznak.

forrás: reformatus.hu


Vissza