Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A „megvalósult álom”

Közélet > Nagykovácsi

2010-09-28


Hét éve, amikor átvettem a Kispatak óvoda vezetését, még nem volt férőhely hiányában elutasított gyerek - emlékszik vissza Kiszelné Mohos Katalin, a napokban átadott új nagykovácsi óvoda vezetője.

2006-ban már világosan látszott, hogy a növekvő gyereklétszám miatt hamarosan új megoldást kell keresni. Az önkormányzat ekkor határozta el a Bükk utcai óvoda megnyitását, ahol egy 28 fős csoportnak tudtunk helyet biztosítani. A növekvő tendenciának köszönhetően évről évre először 20, majd 40, később 75, sőt az idén már több mint 100 gyereket kellett volna férőhely hiányában elutasítanunk. Hozzá kell tennünk még azt is, hogy a Dózsa György úti óvodába már így is egy szükségcsoportot kellett létrehozni. A XXI. század igényeit is kielégítő most átadott százfős óvodával, ha teljes mértékben nem is, de lényegesen javítottuk a helyzetet. Tizennyolc gyereket még így is el kellett utasítanunk.
 
Az új létesítményben a százhúsz gyermeket négy harmincfős csoportba helyeztük el. Minden csoportban két pedagógus és egy dajka segíti a kicsik fejlődését. Tizenkét új munkahely jött létre, ami a mostani létszámleépítések idején bizony igen fontos esemény. Mutatja ezt az is, hogy a 12 álláshelyre közel 100 munkavállaló jelentkezett. 
 
A Kispatak Óvoda a 2010-2011. nevelési évtől saját nevelési programmal működik. Az elméleti megalapozásért különösen hálásak vagyunk kedves kollégánknak, Karczewicz Ágnesnek. Nagykovácsi és környékének, természeti és közösségi értékei egyedülállóak. A falut a Budai Tájvédelmi Körzet öleli körül, különösen kiemelendő a csak itt élő pilisi len és a „Szénások” Európa Diplomás dolomit-hegyei, melyek az Európa Tanács védnöksége alatt állnak. Többek között ezért is választottuk a „Természet útjain - természetes neveléssel” címet, mert már ezzel is jelezni szeretnénk a számunkra legfontosabbat: olyan helyet kívánunk biztosítani a gyermekek számára, amely leginkább sugározza az otthon melegét, ahol természetes, egyszerű, az életből adódó lehetőségek és tevékenységek által fejlődhetnek abban a csodálatos természeti környezetben, amely állandó változásaival nap, mint nap kerete életünknek. Nagykovácsi környezeti értékeinek, kincseinek megbecsülése és óvása természetes része kell, hogy legyen életünknek, hiszen a ma gyermekei lesznek a jövő felnőttei, akiknek hozzáállása, életvitele a záloga annak, hogy megőrizhessük ezen értékeket.

A környezettudatos szemléletmód alakítása, az ehhez szorosan kapcsolódó egészséges életvitel szokásainak megalapozása kiemelt szerepet kap, hisz ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy gyermekeink önmagukkal és a környezetükkel harmóniában élni tudó felnőttekké válhassanak. A szokások, néphagyományok felelevenítését is fontosnak tartjuk, a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazítva.

A nevelési programunk nagy súlyt fektet a kompetencia alapú nevelésre. A készségek fejlesztését, az alkalmazni képes tudást előtérbe helyező nevelést nevezzük így. Már kicsi korban rugalmasan alkalmazkodni tudó személyiség fejlődik ki a gyerekekben, így később sem hátrálnak meg, ha nehézségekkel találják szemben magukat. A gyerekek kedvük szerint játszhatnak, mozoghatnak térben és időben. A zenén és az ábrázoláson keresztül átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát, átérezhetik a hagyományok üzenetét, bábozhatnak, dramatizálhatnak. Nap, mint nap változatos élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő felnőttek jelenlétéről, az őket körülvevő világról, a természet csodáiról, a számok birodalmáról. Játszva tanulnak, a kérdéseiket bátran és őszintén megfogalmazhatják. Ugyanakkor a szülők biztosítékot kapnak arra, hogy a közös munka során gyermekük iskolaéretté válik. Alapvető célunk, hogy jól felkészült és lelkes kollégáimmal együtt a természethez, a meséhez, a zenéhez és az alkotáshoz erősen kötődő, kiegyensúlyozott, boldog gyermekeket neveljünk, akik képesek önfeledten nevetni, felfedezni és csodálkozni.

Antalóczy Péter
Fotók: Gyöngyösi Nimród


Vissza