Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pest Megye Környezetvédelméért

Életmód > Pest megye

2010-06-25


Pest Megye Önkormányzata az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért személyek és közösségek erőfeszítéseit 2008-tól Pest Megye Környezetvédelméért díjjal ismeri el. javaslatot tenni szeptember elsejéig lehet.

A díjat december 4-én, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepségen, a Közgyűlés elnöke adja át. A díjjal 1 db oklevél, 1 db emlékplakett és a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő mértékű jutalom jár.
A díj adományozására javaslatot tehetnek a Pest megyei települési önkormányzatok, magánszemélyek és szervezetek.
A javaslatokat írásban Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Igazgatási Irodájához címezve, postai úton lehet benyújtani 2010. szeptember 1-ig.
 A borítékon fel kell tüntetni a tárgyat: „Pest Megye Környezetvédelméért Díj”.
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. vagy 1364 Budapest Pf.: 112


Vissza