Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Uniós védelem alatt

Életmód > Zsámbék

2010-05-30


Magyarország az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozásával vállalta azt, hogy a közösségi joganyagot átveszi és alkalmazza, így az európai közösségi jelentőségű természeti értékek védeleméért létrehozott Natura 2000 hálózatot kialakítja, és az uniós jogszabályoknak megfelelően kijelöli a védett területeket.

A természetvédők, a kutatók és a civil szervezetek részvételével lezajlott, több éves előkészítő munka eredményeképpen az ország 20%-a került a Natura 2000 hálózatba, melyben a Zsámbéki-medence egyes természetes vagy természet közeli állapotban lévő, megmarad élőhely-darabjai is szerepelnek. A mintegy tízezer hektár kiterjedésű Zsámbéki-medence kistáj földrajzi és közigazgatási értelemben ugyan nem egyezik, de a Békás-patak vízgyűjtőjét magába foglaló táj Tinnyétől Biatorbágyig, Mánytól Pátyig húzódik. A jórészt mezőgazdasági művelés alatt álló területeken már csak kisebb arányban maradtak fenn természet közeli élőhelyek, melyek azonban még mindig rejtenek olyan növény- és állatfajokat, melyek megóvása uniós kötelezettségünk.

A Natura 2000 területek abban különböznek a hazai törvénynek alapján elfogadott védett természeti területektől, hogy nem valamennyi, a területen előforduló faj védelme a célkitűzés, csak azoké, melyek úgynevezett jelölő fajok vagy élőhelyek, melyek jelenléte alapján az uniós védettséget kapta. A jelölő fajok és élőhelyek jó védelmi helyzetének elérése a legfontosabb feladat, ezért a területtel kapcsolatos bármilyen hatósági engedélyezés (környezetvédelmi, építésügyi stb.) is ennek megfelelő. Ha egy tervezett tevékenység nincs káros hatással az ott élő uniós jelentőségű fajokra vagy élőhelyekre, a tevékenység engedélyezhető. Az országos arányhoz hasonlóan a Zsámbéki-medence területének kb. ötödét jelölték az uniós védettségre, mintegy kétezer hektár kiterjedéssel. A legnagyobb élőhely a Pátyot, Telkit és Budajenőt keletről és északról határoló Budai-hegység Natura 2000 terület. A kb. ezernégyszáz hektáros területen elsősorban pannon cseres-tölgyesek, molyhos tölgyesek és pannon sziklagyepek találhatók. Ritka, védett növények (leánykökörcsin, magyar gurgolya, magyar méreggyilok, kosbor fajok) és állatok (nagy hőscincér, szarvasbogár) előfordulási helye. 

 Zsámbékot nyugati irányból szinte körbeveszi a Nyakas-tető szarmata vonulat, mely Tököt is érintve egészen Perbálig húzódik hatszáz hektár kiterjedéssel. Pannon sziklagyepek, szubpannon sztyeppék váltakozva fordulnak elő a pannon cseres-tölgyesekkel és pannon molyhos tölgyesekkel. A területen eddig több mint száz madárfajt figyeltek meg, de sajnos az idegenhonos feketefenyő és bálványfa nagyon szaporodik az őshonos növényzet kárára.

Bőhm András


Vissza